Archive for Şubat 2014

Kasa/V.8,SQL Modülü ile ilgili sorular

S: Kasa modülünde, fiş kayıt edilirken “cari kodu belirtilmemiş Kasa fiş
kaydı yapılamaz” mesajı geliyor.Ne yapabilirim?

C: Şirket bilgileri modülünde, kasa genel parametrelerde Fişlerde cari kodsuz giriş kontrol parametresi İzin ver olarak düzenlenir ise cari kod olmadan kayıt imkanı verilir.

S: Müşterimizden aldığımız nakit işlemlerini hangi modülden işlemeliyim ?

C: Entegre kullanımda Kasa modülü kullanıyorsak Kasa Fişi/Tahsil Fişi kullanılarak işlenir. Kasa modülü yok ise Cari modülünden işlenir.

S: Kasada tahsil fişi işliyorum. Program cari hesap kodu yazmadan işlem yapmama izin vermiyor. Ne yapabilirim?

C: Şirket bilgileri modülünden Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler/ Genel Parametreler/Kasa Genel Parametrelerine girilir. Fişlerde “cari kodsuz giriş kontrolü işlemine izin ver” seçilir.

S: Kasa fişinde kasa ters bakiye veriyor hatası vererek kaydı engellerse ne yapılmalıdır?

C: Eski kasa kartında kasa ters bakiye kontrolü izin ver ya da uyar olarak değiştirilir.

 

 

Kur Takibi/V.8,SQL Modülü ile ilgili sorular

S: Kur değerlerini girerken küsurat rakamının arttırmak için ne yapmalıyım?

C: Kur Takibi/Servis/Sabit Tanımlar ekranında Küsurat hane sayısı değiştirilerek kayıt edilmelidir.

S: Kurlar başka güne nasıl kopyalanır?

C: Kur değerleri hangi tarihe kopyalama yapılacaksa, kur girişi ekranından ilgili tarihe girilir. F-5 Kopyalama tuşu gelen ekrana, kur değerlerinin çekileceği tarih girilir.

 

Kasa/V.8,SQL Modülü ile ilgili sorular

S: Kasa modülünde, fiş kayıt edilirken “cari kodu belirtilmemiş Kasa fiş
kaydı yapılamaz” mesajı geliyor. Ne yapabilirim?

C: Şirket bilgileri modülünde, kasa genel parametrelerde Fişlerde cari kodsuz giriş kontrol parametresi İzin ver olarak düzenlenir ise cari kod olmadan kayıt imkanı verilir.

S: Müşterimizden aldığımız nakit işlemlerini hangi modülden işlemeliyim ?

C: Entegre kullanımda Kasa modülü kullanıyorsak Kasa Fişi/Tahsil Fişi kullanılarak işlenir. Kasa modülü yok ise Cari modülünden işlenir.

S: Kasada tahsil fişi işliyorum. Program cari hesap kodu yazmadan işlem yapmama izin vermiyor. Ne yapabilirim?

C: Şirket bilgileri modülünden Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler/ Genel Parametreler/Kasa Genel Parametrelerine girilir. Fişlerde “cari kodsuz giriş kontrolü işlemine izin ver” seçilir.

S: Kasa fişinde kasa ters bakiye veriyor hatası vererek kaydı engellerse ne yapılmalıdır?

C: Eski kasa kartında kasa ters bakiye kontrolü izin ver ya da uyar olarak değiştirilir.

 

İşletme/V.8,SQL Modülü ile ilgili sorular 3

S: İşletme Defterinde Demirbaş alış işlemi nasıl yapılır?

C: Demirbaş alış işlem kodu tanımlandıktan sonra gider fişine girilir. Demirbaş alış işleminde diğer alış işleminden farklı olarak kalem satırındaki AÇIKLAMA bölümüne ilk olarak amortisman oranı yazılır iki nokta üst üste konulur ve demirbaşın açıklaması yazılır.
Örneğin 20:BİLGİSAYAR gibi.

S:İşletme defterinde demirbaş alış işlemi girildikten sonra, bu alış demirbaş tablosuna nasıl taşınır?

C: İşletme Defterinde Genel Tanımlar/Demirbaş Tablosu bölümüne girilerek boş satırda F5-Tablo Oluştur tuşuna basılır.

S: İşletme defterinde farklı bir Gelir ve Gider sütunu nasıl tanımlanır?

C: Şirket bilgileri modülünde Servis İşlemleri/ Sabit Tanımlar/ Parametreler/ Genel Parametreler/ İşletme Genel Parametreleri bölümündeki gelir/gelir başlık tanımları sekmesinde tanımlama yapılır.

S: Demirbaş alış ve demirbaş satış kodları nasıl tanımlanır?

C: Şirket Bilgileri modülünde Servis/Sabit Tanımlar/ Parametreler/Genel Parametreler/İşletme Genel Parametreleri bölümüne girilir. Bu bölümde bulunan Alış Demirbaş Kodu ve Satış Demirbaş Kodu alanlarına açılmış olan işlem kodları tanımlanır

İşletme/V.8,SQL Modülü ile ilgili sorular 2

S: KDV Beyannamesine Özel Matraha Tabi İşlemlere Ait değerin gelmesi nasıl sağlanır?.

C: İşletme defterinde KDV Beyannamesi/Ortak tanımlar bölümünde İstisnalar parametresi işaretlenir. Özel Matraha Tabi İşlemlerde Kullanılacak İstisna Kodu listeden seçilir. Bu istisna kodu Sistem Yönetimi Ortak Tanımlar/İstisna Tanımları bölümünden tanımlanır.

S: İşletme defterinde kredi kart işlemlerinin KDV beyannamesine otomatik taşınması nasıl sağlanır?

C: İşletme defterinde beyannameler kısmında KDV Beyannamesi/ Ortak Tanımlar kısmından Kredi Kart İşlemleri parametresi işaretlenir. Özel Kod Sahasında Kullanılacak Başlık bölümüne örneğin Kredi Kart yazılır. Servis/abit Tanımlar/Fiş Saha
Tanımları kısmında özel kod işaretlenir. İşlem sırasında verilen başlık sütununa kredi kartı tutarı yazılır.

S: KDV beyannamesini dizayn seçip görüntülediğinde beyannamede işyeri bilgileri çıkmazsa ne yapılmalıdır?

C: Şirket seçme ekranında işyerine ait işyeri şube kartı seçilerek programa girilir.

S: İşletme defterinde yeni fiş girerken kalem bölümündeki tarihlerde farklı ay varsa programın uyarı vermesi nasıl sağlanır?

C: İşletme defterinde Servis / Sabit Tanımlar / Parametreler bölümünden tarih kontrolü ‘’aylık’’ seçilir.

S: Dökümlerin boş gelmesi halinde ne yapılmalıdır?

C: Programa ilk girişte Şirket İşyeri/Şube kısmına İşletme Defteri ve Muhasebe IV modüllerinin kullanacağı İşyeri/Şube kodu belirtilmelidir. Bu işlem sonrası sorun çözülür.

İşletme/V.8,SQL Modülü ile ilgili sorular

S: İşletme Defteri Demirbaş tablosu oluşturulurken kısıt amortisman uygulanması nasıl yapılır?

C: İşletme defterinde demirbaş alışı yapılırken demirbaş satırındaki açıklama alanına 20:Demirbaş Alışı gibi açıklama yazıldıktan sonra ilgili açıklama satırının en sonuna parantez içinde (K) şeklinde bir ibare girilir. Program bu demirbaşın kısıt amortismana tabi olduğunu bu ibareden tespit eder.

S: İşletme defter dökümünde şirket ismi çıkmıyor. Ne yapabilirim?

C: Etasqlsys/şirket bilgileri bölümüne girilerek Şirket Uzun ismi1 kısmı doldurulur.

S: İşletme modülünde KDV beyannamesine Devreden KDV rakamı gelmiyor? Ne yapabilirim?

C: Beyannameler / KDV Beyannamesi/Ortak Tanımlar bölümünde Önc.Y.Dev.Diğer Kdv sahasına devreden KDV tutarı yazılır.

S: İşletme defterinde stok bağlantısı nasıl yapılır?

C: İşletme defteri modülünde Servis/ Sabit Tanımlar/Fiş Tip Tanımları bölümünden gider ve gelir fişleri için Stok modülüne oluşturacağı fiş tipi seçilir.

S: İşletme Defterinde Gelir/Gider fişlerinde Stok modülüne bağlantı nasıl yapılır?

C: Etasqlsys bölümünde Ortak Tanımlar/Fiş Tip Tanımları/İşletme Fiş Tip Tanımları bölümünden stok fişi parametresi onaylanır.

 

İrsaliye/V.8,SQL Modülü ile ilgili sorular

S: Fiyatsız ve tutarsız irsaliye girişi yapılıyor. Daha sonra ihtiyaca göre tekli ya da toplu faturalama yapılıyor. Ancak her iki durumda da daha sonra stok ekstrelerine bakıldığında, faturalama sırasında girilen fiyat ve tutar bilgileri görülmüyor. Ne yapabilirim?

C: Faturalaştırma ekranında girilen fiyat ve tutar bilgisinin stoklara işlenmesi için tekli ya da toplu faturalama ekranlarındaki “İRSALİYE VE STOK FİŞİNİ GÜNCELLE” seçeneğinin mutlaka işaretli olması gerekir.

S: İrsaliye modülünde yeni irsaliyeye girildiğinde imlecin 3- Satış irsaliyesi üzerine gelmesi nasıl sağlanır?

C: İrsaliye/Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler bölümünde Fiş Tipi

3-Satış seçilir. Fiş Tipi Kullanım Şekli parametresi 1-Fiş Tipi Seçim ekranı gelsin şeklinde düzenlenir.

S: İptal edilen irsaliyeler sistemden tamamen nasıl silinir?

C:Şirket Bilgileri/Servis İşlemleri/Dosya İşlemler/İptal edilen irsaliyelerin silinmesi bölümünden işlem yapılır.

 

Genel/V.8,SQL Modülü ile ilgili sorular 3

S: Rapor çıktıları E-Posta olarak nasıl gönderilir?

C: E-Posta gönderilmek istenen rapor ekrana görüntülenir. Gelen rapor görüntüsünde F5-Postala butonuna basılır. Ekrana parametre ayarına göre, Etanın mail ekranı ya da Outlook ekranı gelir. Adres bilgileri yazılarak mail gönderme işlemi tamamlanır.

S: F8 parametrelerde bulunan onay işaretlerinin tamamının kaldırılması ya da işaretlenmesi nasıl sağlanır?

C: F8 parametreler ekranında iken istenilen bölümde farenin sağ tuşu yardımı ile tümünü kaldır veya tümünü seç seçilir.

S: F7-Eski fiş listelerinde belirlenen aralığa göre liste nasıl alınır?

C: Eski fiş arama ekranında F8 parametrelerde listeye gelmesi istenilen fiş tipleri işaretlenerek kısıtlama sağlanabilir. İki tarih arası veya rakam kıstası verilecekse F7-Fiş Listesinde bulunan Dürbün (F3- Gelişmiş Arama) fonksiyonunu kullanmak gerekecektir. Bu işlem için Dürbün butonuna basılarak gelen ekrana örneğin tarih kıstası verilebilir.

S: Fiş girişlerinde satır kopyalama işlemi nasıl yapılır?

C: Fiş girişlerinde satır kopyalama Ctrl+K tuşu ile yapılır. Kopyalanmak istenen satır üzerinde Ctrl+K tuşuna basıldığında her basılış kadar satır kopyalanır. Satır kopyalamanın bir diğer şeklide Ctrl+C tuşu ile yapılabilir. İstenen satır üzerinde Ctrl+C tuşuna basılır. Sonrasında bu satır hangi satıra kopyalanmak isteniyorsa o satırda Ctrl+V tuşuna basılır.

S: Fiş girişlerinde satır nasıl taşınır?

C: Satır numarası mouse ile tutularak sürüklenir.

S: F6 ve F7 seçim listelerinde yapılan ayarların kullanıcı bazlı veya şirket bazlı yapılabilmesi nasıl sağlanır?

C: Program dizinindeki ETAUTLPATH util dosyasındaki Parametreler bölümünde şirket bazlı veya kullanıcı bazlı olarak işaretleme yapılır.

S: Programın içerisindeki SHIFT+F1 Büyük yardımı açılmaması halinde ne yapılmalıdır?

C: EtaSql klasörünün altındaki, “help.reg” dosyası çalıştırılır.

S: Etautlalter işlemi yaparken “etamaster.tmp oluşturulamıyor” hata mesajı gelirse ne yapılmalıdır?

C: Eta sistem konfigürasyon tanımlarında sunu dizini ve eta veritabanı dizini bölümleri kontrol edilir.

S: Rapor ekranlarındaki listeleme parametreleri nasıl kayıt edilir?

C: Şirket Bilgileri modülünde Servis / Sabit Tanımlar/ Kullanıcı Parametreleri/ Şirket Kullanıcı Parametreleri bölümü Dizayn sayfasındaki Verileri Sakla parametresi işaretlenir.

 

 

 

Genel/V.8,SQL Modülü ile ilgili sorular 2

S: SQL 2000 ‘de makine değişikliği sonrası datalar attach edilince belli tarihten sonraki bilgiler görülemezse ne yapılmalıdır?

C: İlgili veritabanı detach edilir. Şirket klasörünün altındaki ldf uzantılı dosya silinir veya adı değiştirilir. Veritabanı tekrar attach edilir.

S: Raporlarda kullanılan listeleme kriterlerinin kayıtlı kalması nasıl sağlanır?

C: Şirket Bilgileri/Servis İşlemleri/Sabit Tanımlar/Parametreler/ Kullanıcı Parametre/Şirket Kullanıcı Parametreleri/Dizayn sekmesinde en alt kısımda listeleme aralıkları verilerinde verileri sakla işaretlenir.

S: Programda renkleri değiştirdikten sonra eski haline nasıl dönülür?

C: Program CD’sinden etautlcolor.ini dosyası geri yüklenir.

S: Kayıt edilmiş bir fiş ya da kart bilgisinin hangi kullanıcı tarafından, hangi tarihte yapıldığı veya değiştirildiği nasıl görülür?

C: Kayıt yapılmış harekette ya da kartta F8-Detay bölümünün altında bulunan Kayıt Bilgisi tuşuna basılır.

S: Rapor görüntüleme yaparken “out of memory” mesajı veriyorsa ne yapılmalıdır?

C: Görüntüleme ekranı geldikten sonra ekranın üstünden “ön izlemeyi yakınlaştır” bölümünden %100 işaretlenir.

S: Excel’e rapor yollarken hata mesajları geliyor ve Excel otomatik açılmıyorsa ne yapılmalıdır?

C: Eta klasörünün içindeki Etaexcel.reg dosyası çift tıklanıp, gelen mesaja “Evet” denir.

S: Hesap makinesindeki rakam nasıl taşınır?

C: Ctrl+1 tuşu ile rakam taşınır.

 

Genel/V.8,SQL Modülü ile ilgili sorular

S: Yeni dönem açılışında ‘Tablolar oluşturulamadı hatası’ veriyor. Ne yapabilirim?

C: Sene içinde makine değişikliği, sistem değişikliği yapıldığı durumlarda SIRKET tablosunda yeni SIRDBSERVER ve SIRDBLOCATION field’ları kontroll edilip varsa değişiklikler düzeltilmelidir.

S: Bütün modüller için yeni fiş ekranında karşıma gelen pencerede sadece istenen fiş tiplerinin kalması nasıl sağlanır?

C: İlgili modülün Servis/Sabit Tanımlar/Fiş Tip Tanımları ekranında istenmeyen fiş tiplerinin onay kutusu kaldırılır ve kayıt edilir.

S: Bütün modüller için yeni fiş ekranında karşıma gelen pencerede sadece istenen fiş tiplerinin kalması nasıl sağlanır?

C: İlgili modülün Servis/Sabit Tanımlar/Fiş Tip Tanımları ekranında istenmeyen fiş tiplerinin onay kutusu kaldırılır ve kayıt edilir.

S: Stok ya da cari devir fişlerinde manüel olarak devir değerlerini değiştirirken fiş satırları çok fazla olduğu için ilgili cari ya da stok kodunu bulmak zor oluyor. Nasıl kolay bulabiliriz ?

C: İlgili Cari ya da Stok devir fişi içerisinde iken kalem bölümünde Ctrl+F tuşuna basarak karşımıza gelen ekranda bulmak istediğimiz Cari ya da Stok kodunu yazarak Bul-Ara tuşuna bastığımızda ilgili satıra kolayca gidebilir ve devir tutarını değiştirebiliriz.

S: Programın kaç kullanıcılı olduğu ve hangi modüllerden oluştuğu nasıl görülebilir?

C: Herhangi bir modülde Yardım/Hakkında bölümüne girilir. Program bilgileri ve kullanıcı lisans bilgileri görülebilir.

S:Her şirketin renk tanımları ayrı yapılabilir mi ?

C: Programın yüklü olduğu klasördeki etautlpath.exe dosyası çalıştırılır. Parametreler kısmından Şirket Bazlı Dizin Kullanımı işaretlenir. Sonrasında her şirket için ayrı renk tanımı yapılabilir.