Archive for Şubat 2014

Fatura/V.8,SQL – Fatura Modülü ile ilgili sorular 5

S: Faturada detay açıklama nasıl girilir?

C: Fatura ekranında F-8 Detay açıklamalar bölümüne istenilen açıklamaları yazıp daha sonra eski fatura ekranında yine aynı tuşla (F-8) bu açıklamalar görülebilir.

S: Fatura yazdırma işlemi sırasında dizayn seçimi nasıl yapılır?

C: Fatura, Servis /Fiş Tip Tanımları bölümündeki dizayn dosya adı bölümü boş olarak kayıt edilir.

S: Otomatik fatura numarası nasıl verilir?

C:Örneğin fatura için Fatura modülünden Servis/Sabit Tanımlar/Evrak No Tanımaları bölümüne girilir. Bu bölümde aşağıda görüldüğü gibi ön takı başlangıç numarası ve hane boyu bilgileri belirlenir

S: Fatura ekranında kalem kısmında istenmeyen sahalar nasıl kaldırılır?

C: Fatura programında Servis/ Sabit Tanımlar/ Saha Tanımları bölümünde ilgili fatura tipi seçilerek sahalar ayarlanır

S: Stok kartlarının faturaya toplu çağrılması nasıl sağlanır?

C: Stok kalemleri bölümü, kod ekranında Shift+F-6 tuşuna basılır. İstenen kartlar mouse’la işaretlenir. Onay butonu ile seçilen stoklar faturaya taşınır.

S:Yeni fatura kesildiğinde istenen herhangi bir alanın cari hesap ekstresi alınırken açıklama bölümüne taşınması nasıl sağlanır? C:Şirket Bilgileri modülünde Servis İşlemleri/Sabit Tanımlar/Parametreler/Genel Parametreler/Fatura Genel Parametreleri bölümüne girilerek Entegrasyon Parametreleri sayfasına geçilir. Cari Genel Borç/Alacak Açıklaması sahalarında açıklamaya taşınacak alanlar seçilir.

S: Fatura girişi sırasında genel indirim ve genel masraf başlıkları sabit olarak nasıl tanımlanır?

C: Fatura-II modülü, Servis/Sabit Tanımlar/ Genel İndirim/masraf başlıkları bölümünden başlıklar tanımlanabilir.

S: Kalemlerde kart listesine basıldığında default hizmet kartı listesinin gelmesi nasıl sağlanır?

C: Fatura/Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler bölümüdeki Satır Tipi Parametresi 2-Hizmet kartı seçilir.

 

Fatura/V.8,SQL – Fatura Modülü ile ilgili sorular 4

S: Kapalı fatura kesilirken 100 nolu hesabın alt seviyesi mevcuttur uyarısı gelmesi nasıl sağlanır?

C: Fatura modülünde, muhasebe bağlantılarından fatura grup tanımları menüsünden genel bağlantısız cari bölümüne 100 nolu hesabın alt seviyesi yazılır.

S: Kalemler bölgesinde gridlerde dolaşırken yavaşlama olması nasıl engellenir?

C: Cari ve Stok bakiyelerini gösteren sekmelerden, stok sekmesi default olarak gelmekte. Sekme cari olarak belirlenir.

S: Tevkifatlı fatura nasıl kesilir?

C: Faturada Servis/Sabit Tanımlar/Fatura Fiş Tip tanımların da tevkifat numarası belirlenir.

S: Fatura raporlarında fatura no‘ya göre sıralama nasıl yapılır?

C: İlgili raporda sıralama sahasında “Saha Adı” kolonunda bulunan butona tıklayarak “FATFISEVRAKNO1” ekrana çağırılır daha sonra “Sıralama Sahası” kolonuna geçilir ve bu kısımda yer alan ComboBox yardımı göre azalan ya da artan şeklinde sıralama yapılır.

S: Nakli yekünlü faturalarda numaranın doğru ilerlemesi nasıl sağlanır?

C: Şirket Bilgileri modülüne girilir.Servis İşlemleri/ Sabit tanımlar /Genel Parametreler/ Fatura Genel Parametrelerindeki Kalem Satır Sayısı Parametresine kaç satırda bir numaranın arttırılması istenirse istenilen satır sayısı yazılıp kayıt edilir

S: Yeni faturada KDV DAHİL parametresinin işaretli gelmesi nasıl sağlanır?

C: Servis/Sabit Tanımlar/Fiş Tip Tanımları bölümüne girilir. İlgili fatura tipinin KDV DAHİL parametresi işaretlenir.

 

S: Fatura tipi seçim ekranında ilgili fatura tipinin gün toplamları nasıl gösterilir?

C: Fatura seçim ekranında bulunan bağlantı 1 ekranına yazılacak olan bir sorgu ile istenilen işlem yapılabilir.

SELECT FATFISTIPI,FATFISKDVMATRAHI,SUM(FATFISGENTOPLAM)

‘GENEL TOPLAM’ FROM FATFIS

WHERE FATFISTIPI=:FATFTNO AND FATFISTAR=CONVERT(CHAR(10), GETDATE(),020) GROUP BY FATFISTIPI,FATFISKDVMATRAHI

 

Fatura/V.8,SQL – Fatura Modülü ile ilgili sorular 3

S: Fatura giriş sırasında kalem sayısının belli bir satırdan sonra uyarı vermesi nasıl sağlanır?

C: Fatura modülünde F5 Servis/ Fiş Tip Tanımlamaları/ Fiş SatırSayısı bölümüne ilgili rakam girilerek kalem s ayısı uyarısı sağlanır.

S: Fatura ödeme planı cari hesaba nasıl detaylı kayıt edilir?

C: Şirket Bilgileri modülünde Servis İşlemleri/ Sabit Tanımlar/ Parametreler/ Genel Parametreler/ Fatura Genel Parametreler’de “Alış ve Satış  Fatura Detaylı Cari Kaydı Parametresine” (E) Evet değeri verilir.

S: Faturada genel iskonto stok matrah hesabından nasıl düşülür?

C:  Fatura II modülünde Servis/ Sabit Tanımlar/ İndirim/Masraf Saha Başlıkları bölümünden “Genel İndirim Saha Başlıkları bölümüne girilir. Buradan “Yansıtma Şekli” sütunundan yansıtma şekli “1-Stok Hesabından Düş” seçilir

S: Faturada kalem iskonto stok matrah hesabından nasıl düşülür?

C: Şirket Bilgileri modülünde Servis /Sabit Tanımlar/ Parametreler/ Genel Parametreler /Fatura Genel Parametreleri muhasebe entegrasyon parametreleri kısmındaki kalem iskontoları düş parametresine Evet değeri verilir.

S: Fatura tipinin otomatik gelmesi nasıl sağlanır?

C: Fatura/ Servis/ Sabit Tanımlar/ Parametreler ekranında, Fiş Tipi:3 seçilir ve kayıt edilir. (Bu ayarlar her kullanıcı için tanımlanmalıdır.)

S: Faturada fiyatın değiştirilmesi nasıl engellenir?

C: Şirket Bilgileri/ Servis İşlemleri/ Sabit Tanımlar/ Parametreler/ Genel Parametreler/ Stok Genel Parametreler bölümünde diğer bilgiler sekmesinde “Fişlerde Fiyat Değişikliği” Parametresi “değiştirme” olarak seçilir.

S: Fatura kesilirken stok kartı açmadan bilgiler girildiğinde Muhasebe bağlantısında Stok Muhasebe hesabının otomatik gelmesi nasıl sağlanır?

C:Fatura / Servis / Sabit Tanımlar / Muhasebe Bağlantıları / Fatura Grup Tanımları  FATMUHGRP’da işlem türü “Genel / Bağlantısız Stok” satırında ilgili muhasebe kodu yazılır.

S: Muhasebe kaydı sorusu nasıl engellenir?

C: Şirket Bilgileri modülünde Servis İşlemleri / Sabit Tanımlar / Parametreler / Genel Parametreler / Fatura Genel Parametreleri ekranında, Muhasebe Entegrasyon Parametreleri sayfasında, “Muhasebe Kaydı Parametresine ( 1-EVET)” olarak belirlenir.

 

 

Fatura/V.8,SQL -Fatura Modülü ile ilgili sorular 2

S: Çok-kullanıcılı bir sistemde tüm kullanıcılar farklı yazıcılarda fatura keserken ve her yazıcıda farklı seri no’lu faturalar takılı ise her kullanıcıya ait fatura no’ları nasıl uygulanır?

C: Etaslqsys fiş tip tanımlarından her farklı kullanıcı için fatura fiş tipleri tanımlanır. Faturadaki evrak no tanımlarından her fatura koçanı için ayrı numara tanımı yapılır. Faturada fiş tip tanımları, evrak no kısımlarına her kullanıcı için evrak no tanımı seçilir.

S: Fatura modülünde özel açıklamalar nasıl kullanılır?

C: Fatura üzerinde F8 detay tuşu yardımıyla özel açıklamalar yazılabilir. Açıklamaların başlıkları ve formatları servisteki fatura detay açıklama başlıkları bölümünden değiştirilebilir.

S: Faturada F8-Detay açıklamaları kullanıldığında ekrana yazılan bilgilerin bir kısmı bir alt satıra inildiğinde kaybolmaması nasıl sağlanır?

C: Faturadaki F8-Detay açıklamaların default saha boyları 30 karakter gelir. Farkında olmadan 30 karakterden daha fazla bilgi yazılır ise o bilgiler kayıt olamadığından silinir. Bu gibi durumları olmaması için F-8 detay açıklama sahalarının boyları maksimum boy olan 80 yapılmalıdır. Bu işlem Fatura içersinde Servis / Başlık tanımları / Fatura detay açıklama başlıkları bölümünden yapılır.

S: Fatura modülünde, Fatura kaydı sırasında yapılan muhasebe entegrasyon işleminin sadece belirlenmiş kullanıcılar tarafından yapılması, diğer kullanıcıların sadece fatura kaydı yapması nasıl sağlanır?

C:  SQL 1.17 ve V8SQL 8.17 versiyonlarında Muhasebe entegrasyon işlemi kullanıcı bazlı olduğundan , Fatura Servis / Sabit Tanımlar Parametreler ekranında Sayfa-2 de bulunan Muhasebe kaydı parametresi HAYIR olarak işaretlenmelidir.

Fatura/V.8,SQL -Fatura Modülü ile ilgili sorular

S: Satıcı Kodu girilmeden fatura kaydının engellenmesi nasıl sağlanır?

C:  Fatura /Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler bölümünde Tanımsız Satıcı Kodu parametresi 3-İzin Verme olarak kayıt edilmelidir.

 

S: Kapalı faturada exe yeniledikten sonra tahsilat penceresinde ödeme tipleri boş gelmeye başladı. Ne yapabilirim?

C: Şirket Bilgileri/Kart Tanımları/Ödeme Tip Tanımları bölümünden şirket için kullanılan ödeme tipleri tanıtılır.

S: Alış faturası muhasebe entegrasyonu yaparken 391 hesap çalışıyor. Fatura muhasebe grup tanımları doğru olarak tanımlanmış. 191 hesabı çalışmalı. Nasıl düzeltilir?

C: ETASQLSYS bölümünde Ortak Tanımlar/ Fiş Tip Tanımları /Fatura Fiş Tip Tanımları bölümünde 1-Alış Faturası fiş tipinin İade İşlem parametresi kontrol edilir. İade işlem işaretli olmaması gerekiyor

S : Toplu fatura yazdırma sırasında yazdırılacak faturaların yazdırma sırasını nasıl belirleyebilirim ?

C : Toplu fatura yazdırma ekranında fiş tipi belirleme parametresi işaretlenir. Yazdırma işlemi başlatıldığında yazdırılacak faturaların listesi ekrana gelecektir. Bu ekranda Görünüm/Biçim/Tasarım bölümünden listeleme ekranında tasarım moduna geçilir. Sıralama bölümünden istenen kolonun sırası artan ya da azalan olarak değiştirilir. Sonrasında yazdırma işlemine devam edilir.

S: Cari karta muafiyet gün yazılmış, fatura ekranında iken cari kartı çağırıyor, vade tarihi otomatik geliyor, faturanın kalemler bölümüne geldiğinde vade tarihi siliniyor. Ne yapabilirim?

C: Şirket Bilgileri modülüne girip, Servis/Sabit Tanımlar/ Parametreler/Genel Parametreler/ Fatura Genel Parametrelerine girilir. Diğer Par. Sekmesine geçilir, alt kısımda bulunan Otomatik Ortalama Vade Hesapla parametresi kaldırılır.

S: Fatura kesilirken, faturadan çıkmadan cari ya da stok kartında nasıl değişiklik yapılır?

C: Faturada F8-Detayın altında bulunan cari kart tanımlama ve stok kart tanımlama bölümünden kartlar açılıp değişiklik yapılabilir.

Devir İşlemleri/V.8,SQL – Devir İşlemleri modülü ile ilgili sorular 3

S: Cari devir fişinde devir satırlarında vade bölümleri boş. Bu bölümlere önceki yılın ortalama vade değerleri yazılmak isteniyor. Ne yapılabilir?

C: Cari devir fişi silinir. Tekrar cari devri yapılır. Cari devir yapılırken “Ortalama Vade Tarihi Hesapla” parametresi işaretlenir.

S: Çeklerin devri yapıldıktan sonra gelen eski yıla ait çek yeni yıla nasıl girilir?

C: Yeni yıl şirketinde Çek/Senet Kartı / Yeni Kart bölümünden devir çeki için kart açılır. 3. Sayfadaki Devir Çeki parametresi işaretlenmelidir.

S: Banka modülü için devir işlemi yapıldı. Ancak yeni döneme ait POS  (kredi kartı) hareketler detaylı devir olmadı. (Vadelere göre ayrı değil, tek devir rakamı geldi.) Ne yapmalıyım?

C: Kredi kartı tahsilatı için açılan banka kartındaki Takas Hesap Kodu alanına ilgili banka kodu girilmelidir. (Kredi kartı tahsilatlarının geçtiği banka kodu) Ayrıca devir sırasında “Yeni Dönem Vadeli Pos Hareketlerini Devret” parametresi işaretli olmalıdır.

S: İşletme Defteri modülünde yeni yıl şirketinde (Yeni dönem açılışı sonrası ocak ayında) Önceki Aydan Devreden KDV, KDV Beyannamesi’ne gelmiyor. Ne yapmalıyım?

C: Sistem Yönetimi (EtaSQLSYS) Devir İşlemleri / Yeni Döneme Devir İşlemi bölümünden, Eski Yıl Şirketi ve Yeni Yıl Şirketi seçilerek İşletme Defteri modülü için devir işlemi yapılmalıdır. Devreden KDV değeri manuel olarak da girilebilir. Bu işlem için, İşletme Defteri modülünde Beyannameler / Kdv Beyannamesi / Ortak Tanımlar’da “Önc.Y.Dev.Diğer Kdv” bölümünde devreden kdv tutarı yazılır.

S: Eski yıl şirketinden oluşturulan muhasebe kapanış fişi yeni yıl şirketine açılış fişi olarak nasıl aktarılabilir?

C: Yeni yıl şirketine girilir. Muhasebe Fişi / Açılış Kapanış Fişleri / Açılış Fişi Oluşturma (Kapanış Fişinden) bölümüne girilir. Şirket Kodu bölümüne eski yılın şirketi seçilir. F2-Kayıt ile açılış fişi oluşturulur.

Devir İşlemleri/V.8,SQL – Devir İşlemleri modülü ile ilgili sorular 2

S: Yeni Dönem Açılış İşlemi menüsünden eski yıl şirketleri için yeni dönem oluşturulurken “ 0 Kodlu Hata Oluştu” mesajı ile karşılaşılıyor. Ne yapabilirim?

C: Diskte yer olmadığı durumlarda bu hata ile karşılaşılabilir.

S: Devir işlemi yapılırken “döviz tarihi ya da döviz kuru bulunamamıştır” hatası ile karşılaşılıyor. Ne yapmalıyım?

C: Yeni döneme devir işlemi ekranındaki Devir Döviz Tarihi ve bu alanda yazılan tarihteki döviz kurları kontrol edilir. İlgili tarihe döviz değeri girilmelidir.

S: Devir işlemi yapıldıktan sonra stok ya da cari kartlar için devir değerleri nasıl değiştirilebilir veya düzeltilebilir?

C: İlgili modüle girilir. Hareket Fişi / Eski Fiş bölümüne girilir. F7 fiş listesinden devir fişi bulunarak seçilir. Açıla fiş ekranından istenen değerler değiştirilebilir.

S: Stok devir fişi içerisinde çok sayıda stok kalemi var. Bir stok kartını  bulunup düzeltme yapılmak isteniyor. İlgili stok kartı nasıl kolay bir şekilde bulunur ?

C: Devir fişi içerisindeyken Ctrl+F tuşuna basılarak aranılan stok kodu gelen arama ekranına yazılır. Bul-ara tuşuna basarak ilgili stok kartı bulunur.

S: Stok devri yanlış yapıldı ve tekrar yapılmak isteniyor. Ne yapılabilir?

C: Stok Hareketi / Eski Fiş bölümünden devir fişi bulunur, silinir ve tekrar devir işlemi yapılır.

S: Yeni döneme devir işlemi sırasında, stok modülü ile ilgili devir fişini oluşturmak isterken “Stok Özel Fiş Tipi Tabloda Kayıtlı Değil” mesajı ile karşılaşılıyor. Ne yapılabilir?

C: Şirket Bilgileri / Genel Parametreler / Stok Genel Parametrelerinde ana bilgiler sekmesinde bulunan özel devir fiş tipi kontrol edilir ve özel fiş tipi seçilir.

 

 

Döviz kurlarını internetden güncelleme

Döviz kurlarını internet den güncelleme

Doviz Kurlarini Internetten Guncelleyin

Raporlar modülü ile kullanıcı tanımlı rapor oluşturma

Raporlar modülü ile kullanıcı tanımlı rapor oluşturma

Kullanici Tanimli Raporlar

Bayi sipariş formu

Bayi sipariş formu

Bayi Siparis Formu