Archive for Nisan 2014

E-FATURA DİZAYN

E-fatura Dizaynlarınız UYGUN FİYATLA yapılır.Bizimle irtibata geçiniz.

www.etayazilim.net

e-faturalogoları

 

E-FATURA TEKNİK DETAYLARIN ANLATIMI

e-Fatura Hazırlama Uygulaması
(GİB Portal Yöntemine Göre)

Elektronik Fatura Uygulaması, önceden tanımlanmış kullanıcıların UBL-TR
(uluslararası iş dili) standardında ve elektronik belge olarak düzenledikleri faturaları,
belirlenen veri aktarım protokolü aracılığı ile gönderen taraftan alıcı tarafa iletimini
sağlayan mesajlaşma alt yapısıdır.

Uygulamayı kullanarak fatura düzenlemek isteyen mükellefler; yalnızca sistemde
tanımlı olan alıcılara fatura düzenleyebilir. Aynı şekilde e-fatura almak isteyen
mükellefler de yalnızca Uygulama üzerinden fatura düzenleyen mükelleflerden fatura
alabilirler.

Dolayısıyla fatura düzenlemek veya fatura almak isteyen mükelleflerin karşılıklı
olarak sistemde tanımlı olmaları gerekmektedir.

Programımızda e-Fatura Uygulaması

Kayıt edilen faturaların e-Fatura olarak oluşturulması, E-Fatura modülü aracılığı ile
yapılır.

Uygulama Adımları

1- E-Fatura Genel Parametrelerinin Düzenlenmesi

Şirket Bilgileri Modülü Servis Sabit Tanımlar Parametreler Genel
Parametreler E-Fatura Genel Parametreleri bölümüne girilir.

24 Ekim 2013
İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Fatura Ana Bilgiler Sayfası:

Bu sayfada, e-Fatura işlemlerinde kullanılacak dönem aralığı, oluşacak ve
gelen dosyalar için klasör yolları, şema dosyası yolu, şirket kodu ve vergi
hesap numarası gibi bilgiler tanımlanır.

E-FAT-GENEL

 

Hesap Dönem Bilgileri: Fatura dönemi başlangıç tarihi ve bitiş tarihi
tanımlanır.

E-Fatura Kullanım Yöntemi : İlgili şirkette e-Fatura uygulanacaksa bu
parametre işaretlenir.

Şirket Bilgileri: Bu bölümdeki şirket kodu otomatik olarak dolu gelir. Şirketin
vergi hesap numarası tanımlanır.

Dizayn Bilgileri: Oluşturulan e-faturaların görüntülenmesi için gerekli olan
XSLT dosyasının bilgisayardaki konumu belirtilir.

Gönderilecek Dosyalar: Oluşturulan faturaların, bilgisayarda kaydedilmesi
istenilen dosya dizinleri belirtilir.

Gelen Dosyalar: İndirilen dosyaların, bilgisayarda kaydedilmesi istenilen
dosya dizini belirtilir.

Diğer Bilgiler Sayfası
Bu sayfada, e-Fatura işlemlerinde kullanılacak dönem, ödeme gibi varsayılan
bilgiler tanımlanır.

E-FAT-GENEL-dıg

 
Dönem Bilgileri: Oluşacak e-Fatura için varsayılan dönem bilgileri tanımlanır.
Sabit dönemli fatura kesen yerler bu bölümde varsayılan fatura dönem
bilgilerini tanımlayabilirler.

Ödeme Bilgileri: Oluşacak e-Fatura için varsayılan ödeme bilgileri tanımlanır.
Bu bölüme tanımlanan bilgiler, faturalar da ödeme bilgisi olarak gelir. İstenirse
fatura üzerinden değişiklik yapılabilir.

Fatura Yuvarlama Bilgileri: Bu sahada e-Fatura formatında oluşturulan
faturalarda kullanılacak olan indirim yuvarlama sahasının çekileceği yer
belirtilir.

Gelen Dosya Fiş Bilgileri: Bu bölümden e-Fatura işlemlerinde, gelen
faturaların programdaki karşılık gelen fiş tipleri belirtilir.

Bağlantısız Kod Bilgileri: Gelen faturaların, programımıza transferi sırasında
bağlantısı olmayan stok ve hizmet bilgileri için kullanılacak stok ve hizmet kart
kodları tanımlanır.

Para Birimi Kodu: Para birimi kodu belirtilir. e-Fatura oluşturma sırasında
“TL” olan para biriminin uluslararası karşılığı olan karşılığı girilir, normal “TRL”
olmalıdır.

Vergi Bilgileri Sayfası
Bu sayfada, e-Fatura işlemlerinde kullanılacak vergi bilgileri tanımlanır.

E-FAT-GENEL-ver

Vergi İstisna Açıklamaları: Bu bölümde vergi istisna açıklamalarına ait
tanımlamalar yapılır. Fişlerde ilgili vergi kodunun verdi değeri 0 ise istisna
muafiyet açıklaması girilmelidir.

Vergi Bağlantı Bilgileri: e-Faturada kullanılacak vergi tanımlarının vergi
bağlantı kodları bu bölümde tanımlanır. Bu bölümde tanımlanan vergi bağlantı
bilgisi, ilgili verginin standart vergi tür kodunun e-Faturada görünmesi
açısından önemlidir. Bkz. Sistem YönetimiOrtak TanımlarVergi
TanımlarıVergi Tanımları

Not: Sistem Yönetimi, Vergi Tanımları bölümündeki bilgiler programın ilk
kurulumu sırasında otomatik olarak dolu olarak gelir. Daha önce kurulmuş
sistemin e-Faturaya geçişi sırasında bu tablonun boş gelmesi durumunda;
Sistem Yönetimi modülü Servis Ortak Tabloları Oluşturma bölümünden
62-Vergi Tanımları Tablosu için yeni dosya açılmalıdır.

Entegrasyon Bilgileri Sayfası

Bu sayfada, e-Fatura işlemlerinde kullanılacak entegrasyon ve e-imza ile ilgili
bilgiler tanımlanır.

E-FAT-GENEL-ent

Entegrasyon Yöntemi: Entegrasyonun hangi yöntem ile yapılacağı belirtilir.

Dosyalama Bilgileri: e-Fatura oluşturma sırasında oluşacak Zıp/Zarf
paketinin hangi yönteme göre oluşturulacağı belirlenir. Fatura bazlı seçilirse
her fatura için ayrı zıp/zarf paketi oluşturulur. Cari bazlı seçilirse aynı cari
hesaba ait faturalar tek zıp/zarf paketinde oluşturulur. Bu parametre e-Fatura
oluşturma sırasında da belirlenebilir.

Entegratör Bilgileri: Bu bölümde özel entegrasyon yöntemi kullanılıyorsa,
entegratör firma seçilir. Ayrıca üye bilgileri doldurulur.

E-İmza Bilgileri: Bu bölümde e-imza ile ilgili parametreler tanımlanır.

e-imza ile ilgili önemli notlar:

••• e-Fatura oluşturma sırasında faturaların imzalanabilmesi için işlem yapılan
bilgisayarda Framework 3.5 kurulu olmalıdır.
••• e-imza kütüphane dizini (EtaUtlEsign) imzalama yapılan bilgisayarın lokal
sürücülerine kopyalanıp, parametre ayarı buna göre düzenlenmelidir.

2- E-Fatura Modülünde Yapılan Tanımlamalar

E-Fatura Kullanıcı Parametreleri

E-Fatura modülünde, Servis Sabit Tanımlar Parametreler bölümüne
girilir. Bu bölümde e-Fatura oluşturma sırasında kullanılacak varsayılan
parametreler belirlenir.

E-FAT-ana

Senaryo Tipi: Faturanın senaryo tipi belirlenir. Temel fatura senaryo tipinde
işlemler tek taraflı olup, oluşturulan e-Faturalar sadece karşı tarafa gönderilir,
iade ve iptal işlemleri yapılamaz. Ticari Fatura senaryo tipinde işlemler çift
taraflı olup, oluşturulan e-Faturalar karşı tarafa gönderilir, bu faturalara ait iade
ve iptal işlemleri yapılabilir.

Belge Düzenleme Tipi Seçimi: Belgenin Asıl veya Suret belge tipinde olduğu
belirlenir.

E-Fatura Oluşturma Bilgileri: e-Faturayı oluşturan kullanıcıya ait bilgiler
girilir.

İşletme Bilgileri

E-Fatura modülünde, Servis Sabit Tanımlar İşletme Bilgileri bölümüne
girilir. Bu bölümde firmaya ve e-imza yetkilisine ait bilgiler girilir. İki sayfadan
oluşur.

İşletme Bilgileri; sayfasında firmaya ait tanımlamalar yapılır

E-FAT-ISL-E-IMZ

E-İmza Bilgileri; sayfasında mali mühür / e-imza ya ait tanımlamalar yapılır.

E-FAT-E-IMZ

Birim Dönüşüm Bilgileri

Bu bölümdeki bilgilere göre, faturalardaki birim bilgileri, e-Fatura için uygun
kodlardaki birim bilgilerine dönüştürülür.

E-FAT-BIRIM

Not: Bu tablodaki bilgiler programın ilk kurulumu sırasında otomatik olarak
dolu olarak gelir. Daha önce kurulmuş sistemin e-Faturaya geçişi sırasında bu
tablonun boş gelmesi durumunda; Sistem Yönetimi modülü Servis Ortak
Tabloları Oluşturma bölümünden 63-Birim Dönüşüm Tablosu için yeni dosya
açılmalıdır.

Uluslararası Ödeme Çeşitleri

Bu bölümde e-Fatura işlemlerinde kullanılacak uluslararası ödeme çeşitleri tanımlanır.E-FAT-ULUS-ODM

Not: Bu tablodaki bilgiler programın ilk kurulumu sırasında otomatik olarak
dolu olarak gelir. Daha önce kurulmuş sistemin e-fatura ya geçişi sırasında bu
tablonun boş gelmesi durumunda; Sistem Yönetimi modülü Servis Ortak
Tabloları Oluşturma bölümünden 64-Uluslararası Ödeme Çeşitleri Tablosu
için yeni dosya açılmalıdır.

Cari Bazlı Stok / Hizmet Bağlantı Bilgileri

Bu bölümden firmaya gelen e-faturaların sisteme transferi sırasında
kullanılacak stok/hizmet dönüşüm bilgileri tanımlanır.

E-FAT-TEDARIKCI

Bu bölüme girildiğinde tedarikte bulunan firma, cari kart listesinden seçilir.
Daha sonra satırlarda tedarik edilen stok/hizmet bilgisi stok kart listesinden
seçilir. Firma Stok/Hizmet Kodu bölümüne de tedarikçi firmanın e-faturada
kullandığı stok/hizmet kodu yazılır. Tanımlanan bu bilgilere göre tedarikçiden
gelen faturalar sisteme transfer edilirken bu tablodan yararlanılır.

Not: Bu tablonun Fatura Geri Yükleme sırasında otomatikte doldurulması
sağlanabilir.

3- Cari Kartların Tanımlanması

e-Fatura kapsamına giren cari hesaplar için ilgili cari kartlarda düzenlemeler
yapılır. Cari kartların Bağlantılar sayfasındaki e-Fatura Bilgileri uygun
şekilde doldurulur.

E-FAT-CAR-KART

Not: Cari kartındaki e-Fatura Bilgileri bölümü, e-fatura sistemine kayıtlı olan
kullanıcıların bilgilerinin yer aldığı kullanıcı listesinden de otomatik
güncellenebilir. Bunun için ilk olarak bilgilerin yer aldığı dosya, e-Fatura Portal
 Araçlar Bölümü Kayıtlı Kullanıcılar bölümünden CSV formatında indirilir.
Daha sonra E-Fatura modülünde Dosya İşlemleri E-Fatura Kullanan
Kuruluşları Cari Kartlara İşleme bölümüne girilir. İndirilen dosya seçilir. İşlem
başlatılır. Eşleme işlemi cari kartlardaki vergi hesap numaralarına göre yapılır.
İşlem sırasında E-Fatura İşaretli Kartlar ve E-Fatura İşaretsiz kartlar
parametreleri işaretlenmelidir.

4- E-Fatura Numarası Tanımları

e-Faturalar için birbirini takip edecek numaralar tanımlanmalıdır. Bu işlem için
Fatura modülünde, Servis Sabit Tanımlar Evrak No Tanımları bölümüne
girilir. E-fatura için evrak numarası tanımları yapılır.

E-FAT-EVRAKNO

Tanımlanan bu evrak numarası bilgisi ilgili fiş tiplerine bağlanır. Bu işlem için
Fatura modülünde, Servis Sabit Tanımlar Fiş Tip Tanımları Tanımları
bölümüne girilir.

E-FAT-FT-FISTIP

Fiş tip tanımlarındaki ilgili faturaların E-Evrak No bölümüne tanımlanan evrak
no bilgisi seçilir. E-Evrak no kolonu görünmüyor ise Ctrl+Shift+D tuşları ile
kolon bilgisi düzenlemesi yapılabilir.

5- E-Fatura Girişi Yapılması

E-Fatura girişi, Fatura modülü, Fatura Yeni Fatura bölümünden yapılır.
Normal fatura girişi nasıl yapılıyor ise aynı şekilde fatura işlenir. E-Fatura
kapsamına giren bir cari kart seçildiğinde program otomatik olarak kesilen
faturayı e-fatura olarak kaydeder. Fatura ekranındaki e-Fatura Uygula
parametresi otomatik işaretlenir.

E-FAT-FATGIR

Faturanın F2-Kaydet butonu ile kayıt edilmesinden sonra e-Fatura Bilgileri
ekranı gelir. Bu ekrandaki Belge ID Numarası ve Evrensel Tanım Numarası
alanları kayıt sonrasında otomatik doldurulur. Bu ekran Genel, Dönem,
Ödeme, Belge Yanıtı ve İşlemler sayfalarından oluşmaktadır. Bu sayfalardaki
alanlara e-fatura ya ait bilgiler tanımlanır.

E-FAT-FT-EFAT-BIL

Ayrıca fatura ekranında F8-Detay Bilgi menüsünden e-Fatura Bilgileri butonu
ile e-faturaya ait bilgiler sonradan da görülebilir, değiştirilebilir.

E-FAT-FT-EFAT-BIL2

6- E-Fatura Dosya Oluşturma

E-Fatura modülünde, E-Fatura İşlemleri E-Fatura Dosya Oluşturma
bölümüne girilir. Bu bölümde fatura modülünden, e-fatura kapsamına giren
cari hesaplara kesilen faturalar için e-fatura dosya oluşturma işlemi yapılır

E-FAT-OLUS

Bu bölüme girildikten sonra e-fatura oluşturulacak faturalara ait kriterler girilir.
Örneğin iki tarih arası veya fatura numarası gibi kriter aralıkları verilebilir.
Ayrıca F8-Parametreler butonu ile fatura tiplerine göre de kriter verilebilir.

Dosya Bilgileri bölümünde daha önce ön değer olarak tanımlanan bilgiler
değiştirilebilir.

Dosya Zarfla: Oluşturulacak e-fatura dosyalarının hangi kıstasa göre
paketleneceği belirtilir.

0-Yok: Bu seçenek belirtilirse faturalar sadece XML formatında
oluşturulur, 1-Fatura Bazlı: Bu seçenek belirtilirse her fatura için ayrı ayrı ZIP
paket dosyası oluşturulur,
2-Cari Bazlı: Bu seçenek belirtilirse e-Fatura kesilmiş cari kartlar için
ayrı ayrı ZIP paket dosyası oluşturulur. Eğer bir cari için birden fazla
e-Fatura kesilmiş ise cari karta ait bütün e-Faturalar tek bir ZIP paket
dosyasında toplanır.

Tekrar Oluştur: Bu parametre işaretlenirse daha önceden oluşturulmuş
e-Faturaların tekrardan oluşturma işlemi yapılır.

Dosya Dizini: Oluşturulacak XML dosyalarının bilgisayardaki dosya dizi
belirtilir.

İmzala/Mühürle: Bu parametre işaretlenirse e-Faturaların
imzalama/mühürleme işlemi yapılır.

E-İmza Pin: e-imza cihazına ait pin kodu belirtilir.

Bu ekranda gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra F2-XML Oluştur butonu ile
e-Fatura için Zıp/Zarf dosyaları oluşturulur.

e-Fatura bilgilerini içeren bu dosyalar e-fatura portalından e-Fatura sistemine
yüklenir.

7- E-Fatura Portalına Fatura Yükleme

XML formatlı faturalardan oluşan imzalanmış zip paketi hazırlandıktan sonra,
Portal Menüsünde Yükleme Araçları altındaki Fatura Yükle bölümüne girilir.
Açılan Fatura Yükle ekranında bulunan Fatura Yükle etiketli bölümde bulunan
“Browse”(Dosya Seç) butonu tıklandıktan sonra dosya seçmenize olanak
sağlayan diyalog ekranı açılır. Diyalog ekranı ile bilgisayarda bulunan zip paketi
seçilerek Yükle butonuna tıklanır.

E-FAT-FATYUK

Bu işlem sırasında bir hata gerçekleşmesi durumunda ekrana uyarı mesajı
gelecektir. Bu durumda Fatura Yükleme Ön Şartları’nın tekrar gözden geçirilip
Fatura Paketinin belirtilen şartlara uygun olarak yeniden hazırlanması ve yukarıda
sayılan işlemlerin tekrarlanması gerekmektedir. Yükleme işlemi hatasız
tamamlanan faturalar, Yükleme Araçları menüsünde yer alan “Yüklenmiş
Faturalar” bölümü altında görüntülenecektir. Yine bu ekrandan, yüklenen faturalar
seçilip “Gönder” butonuna basılarak alıcısına gönderilir.

E-FAT-GONDER

Gönderilen Faturalara Erişim ve İzleme

Gönderilen faturalar Gönderilenler ögesi içerisinde yer almakta olup gönderiler,
zarf bazında veya fatura bazında listelenebilirler. Zarf bazında listelemede zarfın
içeriğini görüntüleyebilmek için ilgili zarf seçilerek üzerine çift tıklanır. Bu işlemin
ardından ekranın alt tarafında Zarf İçeriği bölümü gelecektir. Bu bölümde zarf
içerisinde yer alan belge veya belgelere ait bilgiler görüntülenebilmektedir. Bu
bölüm Belge Numarası ve Tür sütunlarından oluşmaktadır. Tür sütunu altındaki
belgeye tıklandığında (örnekte faturaya yer verilmiştir.) belgenin görüntülenmesi
mümkündür.

E-FAT-GONDER-ZARF

Görüldüğü gibi Zarf Bazında Listeleme ekranında zarfın durumunu gösteren
bildirimler mevcuttur. Bunlara tıklandığında içeriği ile ilgili bilgi mesajı
görüntülenebilir. Örneğin hatalı zarf ile ilgili hata bilgisini görüntülemek için “Hata
Ayrıntısı” etiketine tıklanır. Hata ile ilgili bilgi mesajı ekrana gelir.

İstendiğinde gönderilen faturalar Fatura Bazında Listeleme öğesine girilerek de
listelenebilir.

Gönderilen faturaların durumu, muhatabına teslim edilip edilmediği hususunun
Zarf Bazında Listeleme veya Fatura Bazında Listeleme ögeleri aracılığı ile takip
edilmesi mümkündür. Bunun için ilgili ekranlardaki Durum ve İşlemler
sütunlarında yer alan bilgilerin takip edilmesi yeterlidir.

8- Portala Yüklenen Faturaların GİB Arşiv Klasörüne Aktarılması

Faturalar e-Fatura Portal ına yüklendikten sonra programın oluşturduğu dosyalar
GİB Arşiv klasörüne taşınır. Bu işlem için E-Fatura modülünde, E-Fatura İşlemleri
 Oluşan Dosyaları Gönderme bölümüne girilir.

E-FAT-PAKET

Bu bölümde işlem tarihi belirlenir. Oluşturulan e-faturaların durumuna göre
Dosya Tipi bölümünden Mühürsüz XML Dosya, Mühürlü XML Dosya, Paket
(ZIP) Dosya bölümü seçilir. Yapılan seçime göre program Dosya Yolu
bölümündeki değeri otomatik değiştirir. Gönderilecek Dosyaları Belirleyin
bölümünde ilgili faturalar listelenir. Onay işareti olan faturalar F2-Gönderme
Butonuna basıldığında ilgili dosyalar arşiv için Gönderilecek Dosyalar (GIB)
klasörüne taşınmış olur. (Bakınız Ekran 1’de yapılan Gönderilecek Dosyalar
tanımına)
.

 

 

 

 

KUR TAKİBİ:İki Tarih Arasi Toplu Kur Güncellenmesi

Dövizli çalışan firmalar için programımıza yeni bir kolaylık daha eklendi; Toplu Kur
Güncelleme. Bu özellik ile geçmişe yönelik döviz kurları, istenen tarih aralığında
merkez bankasından toplu olarak transfer edilmektedir. Bu işlem, Kur Takibi
modülündeki Toplu Kur Güncelleme bölümünden yapılmaktadır.

Kur Takibi Toplu Kur Güncelleme bölümünde, belirlenen tarih aralığındaki kurlar toplu transfer
edilebilmektedir. Transfer için döviz kodları ve türleri de isteğe göre belirlenerek
sadece istenen dövizin ve türünün güncellenmesi sağlanabilmektedir. Toplu kur
güncelleme ekranındaki Günlük İşlem Onayı parametresi ile transfer sırasında her
gün için kullanıcıdan onay alınması sağlanabilmektedir. Toplu kur güncelleme
ekranındaki kriterler uygun şekilde belirlendikten sonra F2-İşlem butonu ile toplu kur
güncelleme işlemi gerçekleştirilir.

KUR TAKİBİ:İnternetten Kur Güncelleme

Kur Takibi modülünde kur girişi manuel olarak veya internete bağlanarak yapılabilir. Kurların
manuel olarak girilmesi yerine internetten güncellenmesi giriş için pratiklik sağlar. T.C. Merkez
Bankası sitesinden kur güncelleme işlemi yapılabilir. Bu işlem için aşağıdaki adımları takip
etmeliyiz.

Örneğimizde T.C. Merkez Bankasının sitesinden kur güncellemeyi anlatacağız.

Öncelikle Döviz Kurlarının alınacağı internet sitesi adresi tanımlanır. Bu işlem için Kur Takibi
modülünde Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler bölümüne girilir. Bu bölümde bulunan Döviz
Kuru Güncelleme Bilgileri doldurulur.

Bu bölümde bulunan $D, $M, $Y gibi değerler değişken kodlarıdır. Örneğin $D günü, $M ayı ve
$Y yılı ifade eder.

Kur Takibi Döviz Kod tanımları bölümünde gerekli tanımlar yapılır.

Bu tanımlama için Döviz İşlemleri/Döviz Kod Tanımları bölümüne girilir. Bu bölümde bulunan
İNT.KUR KODU bölümüne ilgili döviz kodlarının Merkez Bankası sitesindeki kodları yazılır.
Örneğin Merkez bankası sitesinde ABD Doları USD olarak, Avrupa Para Birimi ise EUR
şeklinde ifade edilmiştir. Aşağıdaki resimde bu tanımlama görülüyor.

Döviz Tür Tanımlarında gerekli tanımlama yapılır.

Bu işlem için Döviz İşlemleri/Döviz Tür Tanımları bölümüne girilir. Bu bölümde bulunan
İNT.KUR KODU bölümüne ilgili döviz türlerinin Merkez Bankası sitesindeki sıra numaraları
yazılır. Örneğin Merkez Bankası sitesinde USD döviz kodu için dört ayrı kur bilgisi verilmektedir.
Bunlar Döviz Alış, Döviz Satış, Efektif Alış ve Efektif Satış kur bilgileridir. İnternet Kur Kodu da
bu sıralamaya göre doldurulur. Örneğin MBNKALS kodunun İNT:KUR.KODU na Merkez
Bankası sitesindeki Döviz Alışın karşılığı olan “1” yazılır.

Yukarıdaki tanımlamaları yaptıktan sonra Döviz İşlemleri/Kur Girişi Bölümüne girilir. F8
Güncelle butonuna basılarak internetten kur güncelleme işlemi yapılmış olur. Bu bölüme kur
takibi modülünden ulaşılabileceği gibi her hangi bir modülde iken Yardımcı İşlemler / Döviz
İşlemler bölümünden de ulaşılabilir.

Programın herhangi bir bölümünde de Yardımcı İşlemler/Günlük Döviz Kurları bölümüne
girilerek İnternet Kuru sekmesinden internetten anlık kur bilgileri görülebilir.

Ayrıca Fatura, İrsaliye ve Sipariş fişlerindeki Döviz Değerleri sekmesinde bulunan Döviz Kuru
sahasına “ *I “ yazılarak ta yine bu sayfadaki Döviz Kuru ve Döviz Türüne göre internetten
anlık kur bilgisi de çekilebilir.

Otomatik Kur güncelleme

Programa girişte kur güncelleme ekranın otomatik gelmesi de sağlanabilir. Bu ayarlama için
Şirket Bilgileri modülünde Servis/ Sabit Tanımlar / Parametreler / Genel Parametreler / Şirket
Genel Parametreleri bölümüne girilir. Diğer Parametreler sayfasına geçilir. “ Modüllere Girişte
Döviz Kur kontrolü” parametresi işaretlenir. Bu durumda program kur girişi yapılmadı ise
modüllere girerken kul güncelleme yapmak istiyor musunuz ? mesajını karşımıza getirir.

İRSALİYE:Subelere Gonderilen Irsaliyelerin Firmanin Merkezine Faturalanmasi

Çok şubeli firmalar ile çalışırken şöyle bir uygulama ile karşılaşılmaktadır. Bizden mal talep
eden firmanın birden fazla şubesi olduğunda, yapılan anlaşma ile mal sevkiyatları şubelere
yapılır, fakat belli dönemlerde bu sevkiyatların faturaları merkeze kesilir. Bu faturalarda, her bir
irsaliye bir fatura olabileceği gibi bütün irsaliyeleri de kapsayan tek bir fatura da olabilir. Burada
asıl konulardan bir tanesi de daha sonra yapılacak raporlama işlemleridir.
Örneğin; hangi şubeye hangi tarihte hangi mallar gönderildi, en çok şu mal hangi şubeye
gönderildi vb. sorulara cevap verilecek raporlar gerekebilir. Böyle bir uygulamayı ETA
programıyla çok rahat bir şekilde yapabiliriz.

1. Cari kartlar bu sisteme uygun bir şekilde tanımlanır. İlk olarak merkez firma için bir cari kart
açılır.
2. Şubeler İçin cari kartlar tanımlanır.

Bu işlemden sonra bu kartın Bağlantılar sekmesine geçip sağ alt bölgede bulunan Özel
Kart No bölümüne merkezin cari kart kodu seçilir/yazılır.

Şube cari kartına hangi kartın bağlı olduğunu bu işlem ile yaptıktan sonra cari kart kayıt
edilir. Bu şekilde diğer şubelerin cari kartlarını da açabiliriz.

3. Açılan carilere irsaliye kesilir.

4. Bu irsaliyeler zamanı geldiğinde merkez firmaya faturalanır.

Her irsaliye için tek fatura oluşturulacak ise Tekli Faturalama veya iki irsaliye tek fatura
olacak ise Toplu Faturalama ekranına girilir.
Örneğin; Toplu olarak iki irsaliyeyi tek fatura yapmak için Toplu Faturalama ekranına
girilir.

Bu ekranda bizim için işaretlenmesi gereken parametre ekranda gözüken Özel Kart
Koduna Göre Grupla parametresidir. Diğer parametreler de uygun bir şekilde düzenlenir
ve “F2-İşlem” tuşuna basılır.

Karşımıza merkez firmanın cari kartı gelir. Bu ekranlar onayladıktan sonra son aşamada
karşımıza fatura ekranı gelir.

Karşımıza gelen fatura ekranı kayıt edilerek işlemimiz tamamlanır. Bu şekilde farklı
şubelere kesilen irsaliyeler tek fatura olarak merkez cari kartına kayıt edilir. Yukarıda
anlatılan istenilebilecek raporlara da irsaliye raporları, stok raporları ve cari raporları
üzerinden ulaşılabilir.

İŞLETME DEFTERİ:Raporların Farklı Formatta Basılması ve E-posta Gönderilmesi

İşletme Defter Dökümü,İşletme Defter Özeti, KDV Đcmali vb. raporlarda Görüntüle tuşuna bastığımızda raporumuz görüntülenecektir. E-posta işlemini doğrudan F5-E-posta İle Gönder tuşuna basarak yapabiliriz.

Ayrıca farklı formatlarda kayıt etmek veya seçtiğimiz formatta e-posta göndermek için Dosya Export tuşuna basmamız yeterli olacaktır.

 

İŞLETME DEFTERİ:Otomatik Kredi Kartı İşlemleri

“Gelir Fişi” işlerken “Kredi Kartlı” satış bilgileri de girilebilir. KDV Beyanname dökümü ile XML
“Kredi Kartlı” işlem bilgileri bu fişlerden otomatik getirilebilir.

İşletme Defteri modülünde yapılan gelir fişi girişlerinde kredi kartı ile yapılan satışlar KDV
Beyannamesinde 45 – Kredi Kartı ile Tahsil Edilen Teslim ve Hizmet Bedelleri satırına otomatik
olarak getirilir.

Bunun için İşletme Defteri/Beyannameler/KDV Beyannamesi/Ortak Tanımlar ekranına girilir. Bu
ekranın en altında bulunan Kredi Kartı İle Yapılan Satışlar başlığı altındaki Kredi Kart İşlemleri
işaretlenir ve Özel Kod sahası başlığı da KREDIKART şeklinde değiştirilip kayıt edilir.

İŞLETME DEFTERİ:Muhtasar Beyannamesinin Otomatik Oluşturulması

Muhtasar Beyannamesine gelecek bilgilerin çekileceği Đşlem kodlarını sadece bir defa
tanımlayarak her ay girilen fişlerden beyannamenin otomatik oluşturulmasını sağlayabiliriz.

Bu işlem için İşletme modülü Beyannameler bölümünden Muhtasar Beyannamesi Ödeme Tür
Tanımları kısmına gelerek işletmede tanımladığımız işlem kodlarını Ödeme Tür Kodları
bölümüne tanımlamak yeterli olacaktır.

İŞLETME DEFTERİ:Muavin Hareket Bilgisini Hesap İçine Girmeden Görebilme

F6-Kart Listesi ekranında istenilen işlem kodunun muavin (hareket) bilgisi hesabın içine
girmeden görülebilir.
Bunun için bir evrak işlerken işlem kod listesi açıldığında o ekranda bulunan Bağlantı1
tuşundan işlem kod hareketleri seçilir. Böylece her işlem kodunun hareketleri bu bölümden
izlenebilir.

İŞLETME DEFTERİ:Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilere İlişkin Listenin Serbest Meslek Makbuzlarından Hazırlanması

Muhasebeci müşterilerimizin Yıllık Gelir Vergisi beyannamesi ekinde vermesi gereken “Kesinti
Yoluyla Ödenen Vergilere İlişkin Liste”nin Muhasebe Büro Otomasyonu modülüne girilen
serbest meslek makbuzlarından çekilerek beyanname (XML) ekine getirilmesi mümkündür.

Bunun için İşletme Defteri modülünde Beyannameler/Vergi Beyannameleri/Gelir Vergisi
Beyannamesi/Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler bölümüne girerek F5-Tablo Oluştur tuşuna
basmamız yeterli olacaktır.
Tabloyu oluşturduktan sonra bu tabloyu kayıt ettiğimizde Gelir Vergisi Beyannamesi Eki
bölümüne oluşan değer gelecektir.