Archive for Temmuz 2014

TRANSFER:ETAV8SQL8.22 23-06-2014 SON DEĞİŞİKLİKLER

EVRİM PROGRAMINDAN ETA’YA MUHASEBE FİŞİ TRANSFERİ

EVRİM PROGRAMININ OLUŞTURDUĞU, MUHASEBE VERİLERİNİ İÇEREN TXT FORMATINDAKİ DOSYADAN, MUHASEBE FİŞİNE FİŞ TRANSFERİ YAPILABİLMESİ SAĞLANDI. BU İŞLEM TRANSFER MODÜLÜ, DOSYA TRANSFERİ / DOSYADAN TRANSFER İŞLEMİ / MUHASEBE FİŞ TRANSFERİ BÖLÜMÜNDEN METİN TİPİ 3-EVRİM SEÇİLEREK VE İLGİLİ DOSYA SEÇİLEREK YAPILABİLİR.

STOK:ETAV8SQL8.22 23-06-2014 SON DEĞİŞİKLİKLER

TOPLU FİYAT DEĞİŞTİMEDE KDV AYIRMA İŞLEMİ

STOK MODÜLÜ SERVİS / DOSYA İŞLEMLERİ / STOK TOPLU FİYAT DEĞİŞİKLİĞİ BÖLÜMÜN DE FİYATLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ SIRASINDA KDV AYIRMA İŞLEMİ YAPILABİLMESİ SAĞLANDI. İLGİLİ STOK VE FİYAT ÜZERİNDE İKEN CTRL+L TUŞLARI İLE VE YA MOUSE UN SAĞ TUŞUNA BASILINCA EKRANA GELEN MENÜDEN KDV AYIKLA SEÇİLİRSE KDV AYIRMA İŞLEMİ YAPILABİLİR. AYRICA TOPLU OLARAK KDV AYIRMA İŞLEMİ YAPILMAK İSTENDİĞİN DE “F3-TOPLU KDV AYIR” TUŞU İLE TÜM SATIRLARA AİT FİYATLARDAN TOPLU OLARAK KDV AYIRMA İŞLEMİ YAPILABİLMESİ SAĞLANIR.

 

SATIN ALMA:ETAV8SQL8.22 23-06-2014 SON DEĞİŞİKLİKLER

SATIN ALMA VE TEKLİF YÖNETİMİ MODÜLÜ SEÇENEĞİNİN İLAVESİ

SATIN ALMA VE TEKLİF YÖNETİMİ MODÜLÜNDE “DOSYADAN FİŞE TRANSFER” “FİŞTEN DOSYAYA TRANSFER” İŞLEMLERİNİN YAPILABİLMESİ İÇİN, VERİ AKTARMA MODÜLÜ DOSYADAN FİŞE TRANSFER VE FİŞTEN DOSYAYA TRANSFER BÖLÜMLERİNDEKİ MODÜL SEÇENEKLERİNE SATIN ALMA VE TEKLİF YÖNETİMİ MODÜLÜ İLAVE EDİLDİ.

VERGİLER TOPLAMI VE ÖDENECEK VERGİLER SAHASINDA DÜZENLEME

İLGİLİ FİŞLERDE TOPLAMLAR SAYFASINDA KDV, ÖTV VE EK VERGİLER GİBİ TÜM VERGİLERİN TOPLAMININ GÖRÜNTÜLENMESİ SAĞLANDI. BU SAYFADA Kİ ÖDENECEK VERGİLER SAHASINDA İSE VERGİLER TOPLAMINDAN VARSA İNDİRİLECEK EK VERGİLERİN DÜŞÜLEREK KALAN RAKAMIN GÖRÜNTÜLENMESİ SAĞLANDI.

STOK FİYAT ANALİZ EKRANINDA FİŞ VADE TARİHİNİN GÖRÜNTÜLENMESİ

İLGİLİ FİŞLERDE BULUNAN STOK FİYAT ANALİZ EKRANI, HAREKET FİYATLARI BÖLÜMÜNE VADE TARİHİ EKLENDİ. ÖNCELİKLİ OLARAK STOK HAREKETİNİN VADESİNİN GÖRÜNTÜLENMESİ, STOK HAREKETİNİN VADESİ BOŞ İSE VE KAYNAK PROGRAM FATURA VEYA İRSALİYE MODÜLLERİ İSE KAYNAK FİŞE AİT FİŞ VADE TARİHİNİN GÖRÜNTÜLENMESİ SAĞLANDI.

MUHASEBE 4:ETAV8SQL8.22 23-06-2014 SON DEĞİŞİKLİKLER

KDV TEVKİFATI SAHASINDAKİ SEÇİM LİSTESİNE “0-YOK” SEÇENEĞİNİN İLAVESİ

MUHTASAR BEYANNAMESİ, MUHTASAR BEYANI TANIMI, ÖDEMELERE İLİŞKİN BİLDİRİM VE ORTAK TANIMLAR BÖLÜMLERİNDE BULUNAN KDV TEVKİFATI SAHASINDAKİ SEÇİM LİSTESİNE “0-YOK” SEÇENEĞİ İLAVE EDİLDİ.

“KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER” SEKMESİNİN İLAVESİ

MUHASEBE IV’DE GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ, GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ DÖKÜMÜ (KURUM) KISMINA “KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER” SEKMESİ İLAVE EDİLDİ.

”ÖDEME YAPILAN MUKİMİ OLDUĞU ÜLKE KODU” KOLON İLAVESİ

MUHTASAR BEYANNAMESİNDE ÖDEMELERE İLİŞKİN BİLDİRİM SAYFASINDA ”ÖDEME YAPILAN MUKİMİ OLDUĞU ÜLKE KODU” KOLUNU İLAVE EDİLDİ.

TEVKİFAT TANIM LİSTESİNDE DÜZENLEME

MUHASEBE IV MODÜLÜNDE, BEYANNAMELER / KDV HESAPLARI / TEVKİFAT MATRAH HESAPLARI EKRANINDA İŞLEM TÜRÜNDE BUTONA BASILINCA AÇILAN TEVKİFAT TANIM LİSTESİNDE 19. SIRADAKİ KODU 619 OLAN TEVKİFATTA ORANIN 5/10 OLMASI SAĞLANDI.

BORDRO:ETAV8SQL8.22 23-06-2014 SONDEĞİŞİKLİKLER

SAKATLIK İNDİRİMİ

ÇALIŞAN PERSONELİN ÇOCUĞUNDA SAKATLIK OLDUĞU DURUMLARDA, GELİR VERGİSİNDEN SAKATLIK İNDİRİMİ ALABİLMESİ İÇİN, PERSONEL KARTINDA “SAKATLIK VAR MI” PARAMETRESİ İŞARETLENMEDEN SAKATLIK DERECESİ SEÇENEĞİ 1, 2 VEYA 3 SEÇİLEREK SAKATLIK İNDİRİMİ YAPILMASI SAĞLANDI.

BORDRO:ETAV8SQL8.22 23-06-2014 SONDEĞİŞİKLİKLER

TAVANI AŞAN TUTARIN SAKLANMASI

SİGORTA TAVANINI AŞAN FAZLA MESAİ TUTARININ ÖDENEKLERDE OLDUĞU GİBİ TAVANI AŞAN TUTARDA SAKLANMASI SAĞLANDI.

5746 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ DÜZENLEME

5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ KANUNUN DA SİGORTA TEŞVİKİNİN UYGULANABİLMESİ AMACI İLE PUANTAJ KARTINA “ARGE ÇALIŞMA GÜNÜ” SAHASI EKLENDİ. PARAMETRELERDE 5746 SAYILI KANUNA TABİ PERSONELLERDE (TEKNOKENT GELİR VERGİSİ İNDİRİMİ İŞARETLENİR VE PERSONEL KARTINDA DOKTORALI VEYA DOKTORASIZ SEÇİLİRSE) AY İÇİNDE ÇALIŞILAN ARGE’YE AİT GÜNLER PUANTAJ KARTINDAKİ EKLENEN SAHAYA YAZILIRSA İŞVEREN SGK MUAFİYETİ HESAPLANMASI SAĞLANIR.

25510 SAYILI SİGORTA PRİMİ İNDİRİMİ

BORDRO PARAMETRELERİ İSTİHDAM KISMINA “25510 SAYILI SİGORTA PRİMİ İNDİRİMİ” PARAMETRESİ EKLENDİ. BU SEÇENEK İŞARETLENİR VE İNDİRİM UYGULANACAK PERSONEL KARTI ”UYGULANACAK KANUN NO” ALANINA 25510 YAZILIRSA 25510 SAYILI TEŞVİK UYGULAMASI SAĞLANIR

BORDRO:ETAV8SQL8.22 23-06-2014 SONDEĞİŞİKLİKLER

PERSONEL SİCİL KARTI SEÇENEKLERİNE İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ VE İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRİMİ İLAVESİ

PERSONEL SİCİL KARTI F8->DETAY BİLGİ SEÇENEKLERİNE İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ VE İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRİMİ EKLENDİ.

İŞE GİRİŞ VE İŞTEN AYRILMA BİLDİRİMLERİNİN GÖNDERİMİNDE SAHA DEĞERLERİ

İŞE GİRİŞ VE İŞTEN AYRILMA BİLDİRİMLERİNİN SGK WEB SAYFASI ÜZERİNDEN GÖNDERİLMESİ İŞLEMİNDE, PROGRAMDAKİ VERİLERİN WEB SAYFASINA ATILMASI SIRASINDA EKSİK OLAN BAZI SAHALARIN DEĞERLERİNİN ATANMASI SAĞLANDI.
(SİGORTA KOLU, SİGORTALI MESLEK ADI, EV VE CEP TELEFONLARI, İLİ, İŞTEN AYRILMA TARİHİ, GÜN SAYISI, ÖZÜRLÜ KODU, HAK EDİLEN ÜCRET, İŞE GİRİŞ ÇIKIŞ GÜN AY TARİHLERİ VB. SAHALAR)