Archive for Şubat 2015

TAHAKKUK VE BEYANNAME BİLGİLERİNİN PDF FORMATINDA TOPLU İNDİRİLEBİLMESİ

Muhasebe Büro Otomasyonu modülünde, Ek İşlemler/Beyanname Takibi/Gib Beyanname İndirme menüsü eklendi. Bu kısımda gerekli kriterler girildikten sonra program GİB beyanname portalına (GİB web sayfasındaki e-beyanname ile ilgili bölüm) bağlanarak, kriterlere uyan beyanname ve tahakkuk dosyalarını şirket kullanıcı parametrelerine eklenen E-Beyan PDF Path seçeneğinde belirtilen dizine indirmektedir. Bağlantı için gerekli kullanıcı, parola ve şifre bilgileri Şirket Genel Parametrelerine tanımlanır.

MALİYET FİYATLARI HESAPLANIRKEN ÖTV’Yİ DAHİL ET SEÇENEĞİ İLAVESİ

Stok genel parametrelerine “Maliyet fiyatları hesaplanırken ÖTV’yi dahil et” seçeneği eklendi. Bu parametre işaretlenirse stok maliyet fiyatları hesaplanırken ÖTV tutarı dahil edilerek hesaplanması sağlandı.

MALİYET FİYATLARI HESAPLANIRKEN ÖTV’Yİ DAHİL ET SEÇENEĞİ İLAVESİ

Stok genel parametrelerine “Maliyet fiyatları hesaplanırken ÖTV’yi dahil et” seçeneği eklendi. Bu parametre işaretlenirse stok maliyet fiyatları hesaplanırken ÖTV tutarı dahil edilerek hesaplanması sağlandı.

 

www.etayazilim.net

TAHAKKUK VE BEYANNAME BİLGİLERİNİN PDF FORMATINDA TOPLU İNDİRİLEBİLMESİ

Muhasebe Büro Otomasyonu modülünde, Ek İşlemler/Beyanname Takibi/Gib Beyanname İndirme menüsü eklendi. Bu kısımda gerekli kriterler girildikten sonra program GİB beyanname portalına (GİB web sayfasındaki e-beyanname ile ilgili bölüm) bağlanarak, kriterlere uyan beyanname ve tahakkuk dosyalarını şirket kullanıcı parametrelerine eklenen E-Beyan PDF Path seçeneğinde belirtilen dizine indirmektedir. Bağlantı için gerekli kullanıcı, parola ve şifre bilgileri Şirket Genel Parametrelerine tanımlanır.

 

www.etayazilim.net

E-BEYANNAME XML DOSYALARININ PAKETLEME SIRASINDA BDP PROGRAMINDAN KONTROL EDİLMESİ

Şirket kullanıcı parametrelerine “BDP PROGRAMI PATH” parametresi eklendi. (Beyanname düzenleme programı -BDP- sürücü bilgisi yazılmalıdır.) E-Beyanname paket oluşturma kısmına “Kontrol edilecek beyanname dosyası” seçeneği ve “Bdp’den kontrol et” butonu eklendi. Kontrol edilmek istenen dosya seçilerek butona basıldığında bdp programı açılarak ilgili beyannamenin otomatik kontrolü sağlanmaktadır.

 

www.etayazilim.net

“6486 SAYILI İŞVEREN SİG. PRİMİ” SEÇENEĞİ, PRİM ORANI, TEŞVİK YIL SAYISI İLAVELERİ

Bordro parametrelerine “6486 sayılı işveren sig. primi” seçeneği, prim oranı, teşvik yıl sayısı (4, 5, 6 yıl) eklendi. “6486 sayılı işveren sig. primi” işaretlendiği takdirde kartta belirtilen başka kanun numarası veya seçeneği yoksa, yıl sayısına göre personel 46486, 56486, 66486 sayılı kanunlardan birine tabi olacaktır. Bu kanun numaralarının kartta yazılı olmasına gerek olmadan 5510 sayılı kanun gibi işlem yapılmaktadır. Prim indirim oranı ise 6486 sayılı kanun prim oranı ile 5510 sayılı kanun prim oranının toplanmasıyla bulunmaktadır. (Şu anki güncel oranlar 6+5=11)

NETTEN BRÜTE İŞLEMİNİN PUANTAJ KARTINDA YAZILI OLAN GÜN SAYISINA GÖRE YAPILMASI

Personel kartındaki netten brüte işleminin puantaj kartında yazılı olan gün sayısına göre yapılması sağlandı. Not: Personel kartında brüt olarak yazan rakam yine aylık olarak yazılıyor fakat çalışılan gün sayısına göre ve dilim atlamadan dolayı oluşan fark oluşmayacak şekilde hesaplanıyor. Dilim atlayan personellerde netten brüte hesaplama yapılmadan önce puantaj kartına çalışılan gün sayısının girilmesi gerekiyor ve netten brüte yapıldıktan sonra çalışılan gün sayısının değiştirilmemesi gerekiyor.

İŞE GİRİŞ VE İŞTEN AYRILMA BİLDİRİMLERİNİN GÖNDERİMİNDE SAHA DEĞERLERİ

İşe giriş ve işten ayrılma bildirimlerinin SGK web sayfası üzerinden gönderilmesi işleminde, programdaki verilerin web sayfasına atılması sırasında eksik olan bazı sahaların değerlerinin atanması sağlandı. (Sigorta kolu, sigortalı meslek adı, ev ve cep telefonları, ili, işten ayrılma tarihi, gün sayısı, özürlü kodu, hak edilen ücret, işe giriş çıkış gün ay tarihleri vb. sahalar)

5746 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ DÜZENLEME

5746 sayılı araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi kanununda sigorta teşvikinin uygulanabilmesi amacı ile Puantaj kartına “Arge Çalışma Günü” sahası eklendi. Parametrelerde 5746 sayılı kanuna tabi personellerde (Teknokent gelir vergisi indirimi işaretlenir ve personel kartında doktoralı veya doktorasız seçilirse) ay içinde çalışılan Arge’ye ait günler puantaj kartındaki eklenen sahaya yazılırsa işveren SGK muafiyeti hesaplanması sağlanır.

25510 SAYILI SİGORTA PRİMİ İNDİRİMİ

Bordro parametreleri istihdam kısmına “25510 sayılı sigorta primi indirimi” parametresi eklendi. Bu seçenek işaretlenir ve indirim uygulanacak personel kartı ”Uygulanacak kanun no” alanına 25510 yazılırsa 25510 sayılı teşvik uygulaması sağlanır.