Archive for Mart 2015

VERİ AKTARMA 30-FIŞ AÇIKLAMASI SAHASININ TANIMLANABILMESI

“30-Fiş Açıklaması” sahasının tanımlanabilmesi ve Excel Dosyasından Aktarım menüsünün altındaki Muhasebe Fişi Aktarımı işleminde “Fiş Açıklaması” bilgisinin de oluşan fişlere aktarılabilmesi sağlandı. Not: Ayrıca Muhasebe Fişi Aktarımı ekranına Fiş Açıklaması sahası eklendi. Tanım dosyasından fiş açıklaması boş gelir ise belirtilen fiş açıklamasının oluşan fişlere aktarılabilmesi sağlandı.

TRANSFER 30-FIŞ AÇIKLAMASI SAHASININ TANIMLANABILMESI

Dosyadan Transfer İşlemi menüsünün altındaki Muhasebe Fiş Transferi işleminde ETA tanımlı dosyalar için tanım dosyasında “MUHF32-Fiş Açıklaması” sahasının kullanılarak “Fiş Açıklaması” bilgisinin de oluşan fişlere aktarılabilmesi sağlandı.
Not: Ayrıca Muhasebe Fiş Transferi ekranına Fiş Açıklaması sahası eklendi. ETA Tanımlı dosyalar için tanım dosyasından fiş açıklaması boş gelir ise veya tanımsız dosya tipleri için, belirtilen fiş açıklamasının oluşan fişlere aktarılabilmesi sağlandı.

MALİYET FİYATLARI HESAPLANIRKEN ÖTV’Yİ DAHİL ET SEÇENEĞİ İLAVESİ

Stok genel parametrelerine “Maliyet fiyatları hesaplanırken ÖTV’yi dahil et” seçeneği eklendi. Bu parametre işaretlenirse stok maliyet fiyatları hesaplanırken ÖTV tutarı dahil edilerek hesaplanması sağlandı.

TAHAKKUK VE BEYANNAME BİLGİLERİNİN PDF FORMATINDA TOPLU İNDİRİLEBİLMESİ

Muhasebe Büro Otomasyonu modülünde, Ek İşlemler/Beyanname Takibi/Gib Beyanname İndirme menüsü eklendi. Bu kısımda gerekli kriterler girildikten sonra program GİB beyanname portalına (GİB web sayfasındaki e-beyanname ile ilgili bölüm) bağlanarak, kriterlere uyan beyanname ve tahakkuk dosyalarını şirket kullanıcı parametrelerine eklenen E-Beyan PDF Path seçeneğinde belirtilen dizine indirmektedir. Bağlantı için gerekli kullanıcı, parola ve şifre bilgileri Şirket Genel Parametrelerine tanımlanır.

E-BEYANNAME XML DOSYALARININ PAKETLEME SIRASINDA BDP PROGRAMINDAN KONTROL EDİLMESİ

Şirket kullanıcı parametrelerine “BDP PROGRAMI PATH” parametresi eklendi. (Beyanname düzenleme programı -BDP- sürücü bilgisi yazılmalıdır.) E-Beyanname paket oluşturma kısmına “Kontrol edilecek beyanname dosyası” seçeneği ve “Bdp’den kontrol et” butonu eklendi. Kontrol edilmek istenen dosya seçilerek butona basıldığında bdp programı açılarak ilgili beyannamenin otomatik kontrolü sağlanmaktadır.

GİB SAYFASI ÜZERİNDEN E-BEYANNAME VERİLMESİ

Muhasebe IV genel parametrelerine E-Beyanname Giriş Parametreleri eklendi. Burada GİB E-Beyanname sayfası için Kullanıcı Kodu, Parola ve Şifre bilgileri girilmelidir. Muhasebe IV/Beyannameler/E-Beyanname Paket Oluşturma kısmında oluşturulan paketlerin web sayfasına gönderilmesi isteniyorsa “Beyannameyi göndermek için web sayfasını aç” seçeneği işaretlenmelidir. F2-> Paket yarat butonu ile paket oluşturulduktan sonra web sayfası açılarak oluşturulan dosya web portalına yüklenecektir.

MUHTASAR BEYANNAMEDE DEĞİŞİKLİK

Muhtasar beyannamede yapılan değişiklikler Muhtasar Beyanname 2 bölümüne ilave edildi. Özellikle İşyeri / İşçi Bilgileri bölümü doldurulurken Bordro modülünde entegrasyon önem kazandı. Bordro modülündeki işçi bilgileri bu sayfaya otomatik doldurulabiliyor.

GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE DÜZENLEME

Gelir Vergisi Beyannamesinde yapılan yeni düzenleme ile beyanname yıl bazında saklanılabilecektir. Yeni beyanname Beyanname Düzenleme Programındaki görünümlerine benzer hale getirilerek beyannamenin kullanılması ve doldurulması daha kolay olmuştur. Yeni beyanname kullanılmaya başlandıktan bir süre sonra eski beyanname iptal edilecektir.

KDV 1 VE KDV 2 BEYANNAMELERİNDE DÜZENLEME

Yapılan düzenleme ile beyannameler ay bazında saklanılabilir. Yeni beyannameler, Beyanname Düzenleme Programındaki görünümlerine benzer hale getirilerek beyannamelerin kullanılması ve doldurulması daha kolay olması sağlandı. Eski KDV (1) ve KDV (2) Beyannamelerinin ismi “KDV (1) Beyannamesi Dökümü ve KDV (2) Beyannamesi Dökümü ”, yeni beyannamelerin ismi ise “KDV (1) Beyannamesi Dökümü 2 ve KDV (2) Beyannamesi Dökümü 2” oldu. Yeni beyannameler kullanılmaya başlandıktan bir süre sonra eski beyannameler iptal edilecektir.

“DEFAULT BİLGİLERİN GETİRİLEBİLMESİ

Sistem programı içerisindeki Belge Fiş Tip Tanımları ve Belge İşlem Tip Tanımları ekranlarına eklenen F3->İlk Değer butonu ile default bilgilerin getirilebilmesi sağlandı.