Archive for Şubat 2016

TAHAKKUK VE BEYANNAME BİLGİLERİNİN PDF FORMATINDA TOPLU İNDİRİLEBİLMESİ

Muhasebe Büro Otomasyonu modülünde, Ek İşlemler/Beyanname Takibi/Gib Beyanname İndirme menüsü eklendi. Bu kısımda gerekli kriterler girildikten sonra program GİB beyanname portalına (GİB web sayfasındaki e-beyanname ile ilgili bölüm) bağlanarak, kriterlere uyan beyanname ve tahakkuk dosyalarını şirket kullanıcı parametrelerine eklenen E-Beyan PDF Path seçeneğinde belirtilen dizine indirmektedir. Bağlantı için gerekli kullanıcı, parola ve şifre bilgileri Şirket Genel Parametrelerine tanımlanır.

GİB SAYFASI ÜZERİNDEN E-BEYANNAME VERİLMESİ

Muhasebe IV genel parametrelerine E-Beyanname Giriş Parametreleri eklendi. Burada GİB E-Beyanname sayfası için Kullanıcı Kodu, Parola ve Şifre bilgileri girilmelidir. Muhasebe IV/Beyannameler/E-Beyanname Paket Oluşturma kısmında oluşturulan paketlerin web sayfasına gönderilmesi isteniyorsa “Beyannameyi göndermek için web sayfasını aç” seçeneği işaretlenmelidir. F2-> Paket yarat butonu ile paket oluşturulduktan sonra web sayfası açılarak oluşturulan dosya web portalına yüklenecektir.

E-FATURA ELEKTRONİK ARŞİV UYGULAMASI MODÜL OPSİYONU İLAVESİ

• E-Fatura Genel Parametreleri ekranına “E-Arşiv Bilgileri” sayfası eklendi. Elektronik Fatura kapsamında fatura düzenleyen firmaların E-Arşiv uygulaması için bu sayfadaki “E-Arşiv Uygula” ana parametresi işaretlenmeli ve diğer parametreler belirtilmelidir.

• Fatura fiş ekranında “Elektronik Fatura” grubu içerisine Belge Tipi, Gönderi Şekli, Gönderilecek E-Posta Adresi alanları eklendi. Bu seçenekler ile faturanın Normal, E-Fatura veya E-Arşiv Faturası olarak düzenlenebilmesi sağlandı.

• Fatura / Elektronik Fatura Bilgileri / Genel sayfasına fatura bazında şema kullanılabilmesi için e-Fatura Şema ve e-Arşiv Şema dizayn dosya adları seçimi eklendi. Bu bölümde seçilecek dizaynlar Fatura, Servis / Sabit Tanımlar / Dizayn Dosya Adları / E-Fatura Şema Dizayn Dosyaları bölümünden tanımlanır.

• Fatura / Elektronik Fatura Bilgileri ekranına F3-Sorgulama butonu eklendi. Bu buton yardımı ile entegratör sunucusuna gönderilmiş elektronik faturaların durum bilgilerinin sorgulanması sağlandı.

• E-Arşiv faturaları için Fatura / Elektronik Fatura Bilgileri ekranına E-Arşiv sekmesi ilave edildi.

• E-Fatura modülü / E-Fatura Oluşturma bölümünde e-Fatura şema ve e-Arşiv şemaların ayrı ayrı seçilebilmesi sağlandı. Ayrıca Faturada Tanımlı Şemayı Kullan parametresi ile fatura bazında tanımlanan şemanın kullanılması sağlanır.

• E-Fatura modülü / Arşive Taşınan Faturalar bölümünde e-Arşiv Faturalarının listelenebilmesi sağlandı. Gönderilen E-Arşiv Faturaları bölümü eklendi.

• E-Fatura modülü / Raporlar bölümündeki E-Fatura Listesi ve E-Fatura Durum Listesi raporlarının listeleme kriterlerine Yanıt Durumu parametreleri eklenerek belge yanıtına göre liste alınabilmesi sağlandı. Bu raporların saha boylarına belge yanıtı ile ilgili alanlar ilave edildi.

• E-Fatura modülü / Servis / Dosya İşlemleri bölümüne E-Arşiv Dönüştürme bölümü eklendi. Bu menü ile transfer edilen faturalar e-Arşiv Faturasına dönüştürülebilir.

• e-Arşiv faturalarında kullanılmak üzere dizayn şablon dosyaları ilave edildi.

• Özel Entegratör sunucusu ile bağlantı fonksiyonları güncellendi. EtaUtlEFatService.DLL program dosyası güncellenmelidir

ON-LINE E-FATURA VE ON-LINE E-ARŞİV PARAMETRELERİNİN İLAVESİ

E-Fatura Genel Parametreleri ekranına “On-Line E-Fatura” ve “On-Line E-Arşiv” parametreleri eklendi. Bu parametrelerin “EVET” veya “SOR” olması durumunda; fatura modülü içerisinden E-Fatura veya E-Arşiv Faturası kayıt işlemi yapılırken, ilgili XML dosyasının otomatik olarak hazırlanması ve entegratör sunucusuna gönderilmesi sağlandı. Henüz raporlanmamış E-Arşiv Faturalarının tekrar kayıt (düzeltme) ve iptal işlemlerinde de entegratör sunucusunda düzeltme veya iptal işlemlerinin yapılması sağlandı. Not: İrsaliye, Sipariş ve Satın Alma modülleri üzerinden yapılan faturalama işlemleri sonucunda oluşan E-Fatura veya E-Arşiv Faturaları için de On-Line gönderim yapılması ayrıca sağlandı.

ZAMAN DAMGASI BİLGİLERİNİN UTF DÖNÜŞÜM İŞLEMİ YAPILMASI

E-Defter / E-Fatura genel parametrelerindeki zaman damgası bilgilerinin, xmlsignature-config.xml dosyasından güncelleme işleminde UTF dönüşüm işlemi yapılması sağlandı. Böylece, Türkçe karakterler olduğunda defter imzalama işleminde hata oluşmaması sağlandı.

e defter muhtelif tadilatlar

Berat dosyalarının (GIB) Gelir İdaresi Başkanlığına on-line olarak gönderilmesi ve onaylanmış beratların geri alınması sağlandı. Online işleminin yapılabilmesi için, e-defter genel parametreler ekranına On-line berat aktarımı parametresi ilave edildi.

Defterlerin entegratör sunucusuna gönderilerek saklanması sağlandı. Saklama işleminin yapılabilmesi için, E-Defter Entegratör takibi opsiyonu olmalı ve e-defter genel parametreler ekranında Entegratör bilgileri tanımlı olmalıdır.

Defterlerin mühürleme işleminin 32bit veya 64bit olarak yapılması sağlandı. Böylelikle mühürleme işleminin daha hızlı ve daha büyük dosya boyları için yapılması sağlandı.

Defterlerin browser ile görüntülenmesine ilave olarak kullanıcı parametrelerine, Eta .Net Browser seçeneği ilave edildi. Böylelikle 32bit veya 64Bit işletim sistemine göre 65 MB ve üzeri dosyaların görüntülenmesi sağlandı.

Defterler GİB tarafından onaylanmış ise, Muhasebe modülü servis işlemlerinin (Hesap nakli, Toplu belge türü değişikliği,Yevmiye madde numaralama vb.) yapılmaması sağlandı.

Defter oluşturma işlemi öncesinde, çalışan muhasebe hesaplarının sistemde kayıtlı olup olmadığı ve ara hesap çalışma kontrollerinin yapılması sağlandı. E-defter kontrol raporlarına, Hesap planı kontrol raporu ilave edildi.

Yevmiye madde sıralama ekranında, Borç/Alacak kalemleri sıralama seçenekleri (0:Yok, 1:B/A, 2:B/A+Hesap no) ilave edildi. Sıralama işleminin daha hızlı şekilde çalışması sağlandı.

Defter oluşturulması işlemlerinin daha hızlı yapılması, büyük datalarda dosyaların orantısal olarak parçalanması, Utf-8 standartlarına göre (€-euro, £-pound, vb.) karakterlerin kullanılabilmesi sağlandı.

Defterlerin Yedeklenmesi için, yedeklenecek dosya türlerinin e-defter genel parametresinde tanımlanması sağlandı. E-Defter servis/dosya işlemleri menüsüne, Defterleri yedekleme ekranı ilave edildi. Aylık devir işlemi yapılırken, genel parametrede seçili olan dosya türlerinin yedeklenmesi sağlandı.

E-BEYANNAME XML DOSYALARININ PAKETLEME SIRASINDA BDP PROGRAMINDAN KONTROL EDİLMESİ

Şirket kullanıcı parametrelerine “BDP PROGRAMI PATH” parametresi eklendi. (Beyanname düzenleme programı -BDP- sürücü bilgisi yazılmalıdır.) E-Beyanname paket oluşturma kısmına “Kontrol edilecek beyanname dosyası” seçeneği ve “Bdp’den kontrol et” butonu eklendi. Kontrol edilmek istenen dosya seçilerek butona basıldığında bdp programı açılarak ilgili beyannamenin otomatik kontrolü sağlanmaktadır.

KUR FARKI FİŞİ VE VADE FARKI FİŞİ OLUŞTURMA EKRANLARINDA E-DEFTER KONTROLLERİNİN YAPILMASI VE BELGE TÜRÜ SAHASI EKLENMESİ

Cari modülü içerisindeki kur farkı fişi ve vade farkı fişi oluşturma ekranlarında e-defter kontrollerine göre muhasebe bağlantısının yapılması sağlandı. Cari fişleri oluşturulurken hareket satırlarına evrak numarası verilmeyip, muhasebe fişlerine cari fiş evrak numarasının aktarıldı. Ayrıca ilgili ekranlara oluşacak muhasebe fişlerine aktarılmak üzere Belge Türü sahası eklendi.

GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLECEK GÜNDELİK HARCIRAH TUTARLARI

Bordro parametrelerine, “Gelir Vergisi Gündelik Harcırah İstisnası Uygulanacak mı” parametresi, “Harcırah Ödenek No ve Gelir Vergisinden İstisna Edilecek Gündelik Harcırah Tutarları” asgari azami ve günlük tutar eklendi. Belirtilen ödeneğe toplam harcırah tutarı yazılıp puantaj kartına eklenen “Gv. İstisna harcırah gün sayısı” değeri yazılırsa hesaplama yapılması sağlandı.

KIDEM VE İHBAR TAZMİNATININ MUHASEBEYE ENTEGRASYONU

Kıdem ve ihbar tazminatlarının muhasebeye entegre edilebilmesi amacı ile entegrasyon saha kodlarına kıdem ve ihbar tazminatı ile ilgili sahalar ilave edildi.