Archive for Mart 2016

ÇALIŞILAN AR-GE GÜNÜ İÇİN DAMGA VERGİSİ HESAPLANMAMASI

Puantaj kartındaki AR-GE gününe yazılan günler için damga vergisi hesaplanmaması sağlandı.

TERAZİ TİPİ SEÇENEĞİNE “2- DIGI” İLAVESİ

Stok Transfer modülü “Diğer işlemler/Terazi İşlemleri/PLU verilerinin dosyaya yüklemesi” kısmında Terazi Tipi seçeneğine “2- DIGI” eklendi. Bu seçenek işaretlenirse “TERAZIPLU.YDK” isminde uygun formatta dosya oluşturulması işlemi yapıldı.

MUHTASAR BEYANNAMEDE DÜZENLEMELER

• Cari Kart/Kimlik Bilgileri sekmesindeki Ek Kimlik Bilgileri grubunda yer alan Açıklama 3 sahasının ismi Adres No olarak değiştirildi.

• Muhasebe Hesap Planı/Diğer Bilgiler sekmesinde yer alan Ek Bilgiler grubuna Adres No sahası eklendi.

• Muhasebe 4 Modülü/Beyannameler/Bildirimler/Müşteri/Satıcı Kart Tablosu ekranına Adres No sahası eklendi.

• Ödemeler tablosuna adres numarasının otomatik aktarılması sağlandı.

• Muhasebe 4 Modülü Muhtasar Beyanname grubu altında bulunan Ödemelere İlişkin Bildirim sayfası Muhtasar Beyannamesi Dökümü içine alındı. Bu ekrana değer getirme işlemi için ekranın alt bölümüne “Tablo Oluştur” tuşu eklendi.

• Kullanıcıların birden fazla Tür Kodu tanımlayabilmeleri için Muhtasar Beyannamesi Tanımı altında bulunan Ortak Tanımlar ekranındaki “Ödemlere İlişkin Bildirim Parametreleri” grid (tablo) şekline getirildi.

• İşletme Modülü Muhtasar Beyanname grubu altında bulunan Ödemelere İlişkin Bildirim sayfası Muhtasar Beyannamesi Dökümü içine alındı.

• Bu ekrana önceki dönemden değer getirme işlemi için ekranın alt bölümüne “Önceki Dönemden Değer Getir” tuşu eklendi. İşletme modülünde önceki dönemden değer getirilecek şirket kodu ve dönem bilgilerini belirtilmesi için İşletme Genel Parametreleri ekranına Şirket Kodu ve Şirket Dönemi sahaları eklendi.

E-FATURA MODÜLÜNDE GİDEN FATURA DOSYALARININ YÜKLENMESİ

E-Fatura modülüne Giden Fatura Dosyalarını Yükleme bölümü ilave edildi. Bu menü yardımı ile gönderilen faturalar özel entegratör sunucusundan indirilebilir ve fatura fişi olarak transferi yapılabilir. İstenirse E-Fatura Genel Parametrelerinde tanımı yapılan Giden/İndirilen klasörüne satış faturalarına ait xml dosyaları kopyalanarak da satış faturalarının transfer edilmesi sağlanabilir.

e fatura modülünde bazı tadilatlar yapıldı.

E-Fatura Genel Parametreleri ekranındaki “Dövizli Faturalarda Döviz Kurunu Ekle” parametresinin çalışma şekli değiştirildi. Döviz kuru bilgisi sadece dövizli belge veya döviz gösterimli belgelerde fiş açıklamasına ekleniyordu, normal faturalarda da açıklamaya eklenmesi sağlandı.

E-Fatura modülünün Servis/Sabit Tanımlar/İşletme Bilgileri ekranına “Merkez İşyeri Kodu” sahası eklendi. Fatura üzerindeki işyeri kodu, bu sahada belirtilen merkez işyeri kodundan farklı ise şube bilgilerinin elektronik faturaya ait XML dosyası içerisinde oluşturulması sağlandı.

E-Fatura Dosyalarını Geri Yükleme işlemi yapılırken, XML dosyası içerisinde “KDV” ifadesi yerine farklı bir ifade kullanılmış ise kdv tutarlarının hesaplanması sağlandı.

E-Fatura Dosyalarını Geri Yükleme işlemi yapılırken, XML dosyası içerisinde faturaya ait toplam iskonto tutarı (grubu içerisindeki sahası aynı zamanda genel indirim olarak kullanılmaktadır), kalemlerdeki iskontoların toplamından KÜÇÜK ise hem genel indirim, hem de kalem indirimleri hesaplandığı için 2 kez indirim düşüyordu. Ek kontroller yapılarak genel indirim yapılmaması sağlandı.
NOT: Bazı XML dosyalarındaki iskonto oranlarında noktadan sonra 7-8 karaktere kadar küsurat hane sayısı kullandıkları için, geri yükleme işleminde XML dosyası ile ETA’da oluşturduğumuz faturalar arasında iskonto oranlarında ve dolayısıyla iskonto tutarlarında farklılıklar yaşanmaması için Şirket Genel Parametreleri ekranındaki ORANTI küsurat hane sayısının en az 3 olacak şekilde arttırılması gerekebilmektedir.)

E-Fatura Dosyalarını Geri Yükleme işlemi yapılırken, bağlantısız stoklar için ekrana gelen Tanımsız Fatura Satırı ekranında “Cari Dönüşüm Tablosuna Satır Ekle” seçeneği seçildiğinde sadece satır tipi “1-Stok Kartı” olarak tabloya satır eklenebiliyordu. “2-Hizmet Kartı” olarak da satır eklenebilmesi sağlandı.

E-Fatura Dosyalarını entegratör sunucusundan indirme işleminde, maksimum dosya kapasitesi arttırılarak olası kilitlenme sorunlarının önüne geçilmesi sağlandı.

E-Fatura modülünde, Servis/Dosya İşlemleri /E-Fatura Kullanan Kuruluşları Cari Kartlara İşleme ekranında, şahıs firmaları için TC Kimlik numarasına göre kontrol edilerek cari karta işlenmesi sağlandı.

E-Fatura Dosyalarını entegratöre gönderme işlemi yapılırken, faturada belirtilen posta kutusu adresine veya E-Fatura Genel Parametreler ekranına ilave edilen “Cari Posta Kutusu” parametresine göre belirlenen posta kutusu adresine gönderilmesi sağlandı.

E-Fatura Dosyalarını oluşturma ekranında elektronik imza/mühürleme işlemi yapılırken, KamuSM kurumundan alınan akıllı kartın yeni tiplerine göre de imzalama yapılması sağlandı.

Faturaya ait E-Fatura Bilgileri (Ctrl+E) ekranındaki bazı sahalara seçim butonları eklendi.

Faturaya ait E-Fatura Bilgileri (Ctrl+E) ekranındaki bazı sahalara seçim butonları eklendi. Seçilecek verilerin tanımlarının yapılabilmesi için Fatura modülünün Servis/Sabit Tanımlar/Elektronik Fatura Tanımları menüsüne alt menüler eklendi.

Fatura ekranına e-Fatura ve e-Arşiv faturalarının ayırt edilebilmesi amacıyla e-Fatura logosu eklendi.

Fatura ekranına e-Fatura ve e-Arşiv faturalarının normal faturalara göre daha net ayırt edilebilmesi amacıyla e-Fatura logosu eklendi. Bu logoya tıklandığında daha önce oluşturulmuş elektronik faturanın görüntülenebilmesi sağlandı.

Fatura ekranındaki Elektronik Fatura Görüntüle işlemine Ctrl+P kısayol tuşu eklendi.

Fatura ekranındaki Elektronik Fatura Görüntüle işlemine Ctrl+P kısayol tuşu eklendi.

E-Fatura Kullanıcı Parametreleri ekranındaki Görüntüleyici (Browser) Seçimi parametresine ekleme yapıldı

E-Fatura Kullanıcı Parametreleri ekranındaki Görüntüleyici (Browser) Seçimi parametresine “3-Eta .Net Browser” seçeneği eklendi. Eta .Net Browser ile görüntüleme yapıldığında elektronik faturaya ait PDF dosyasının oluşturulabilmesi ve e-posta olarak gönderilebilmesi sağlandı.

Fatura kayıt işlemi sırasında otomatik olarak e-Fatura ve e-Arşiv XML dosyasının oluşturulabilmesi sağlandı.

Fatura kayıt işlemi sırasında otomatik olarak e-Fatura ve e-Arşiv XML dosyasının oluşturulabilmesi sağlandı. Otomatik dosya oluşturma işleminin yapılabilmesi için, E-Fatura Genel Parametreler ekranına “Kayıt Sonrası E-Fatura Dosyası Oluştur” ve “Kayıt Sonrası E-Arşiv Dosyası Oluştur” parametreleri ilave edildi. (Not: On-Line gönderim parametreleri, bu parametrelere göre önceliklidir.