5746 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ DÜZENLEME

5746 sayılı araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi kanununda sigorta teşvikinin uygulanabilmesi amacı ile Puantaj kartına “Arge Çalışma Günü” sahası eklendi. Parametrelerde 5746 sayılı kanuna tabi personellerde (Teknokent gelir vergisi indirimi işaretlenir ve personel kartında doktoralı veya doktorasız seçilirse) ay içinde çalışılan Arge’ye ait günler puantaj kartındaki eklenen sahaya yazılırsa işveren SGK muafiyeti hesaplanması sağlanır.

Comments are closed.