Banka/V.8,SQL-Banka modülü ile ilgili sorular

S: Banka modülünde, banka kartı içinde bulunan hesap tipleri nasıl tanımlanır?

C: Banka, servis, sabit tanımalar, banka hesap tip tanımlarından yeni hesap tipleri tanımlanır.

S: Banka modülünden mahsup kaydı yapmak istendiğinde “ Kayıt Tarihi Çalışılan Günde Değil “ mesajı geliyor. Ne yapabilirim?

C: İşlem yapılan banka kartının Ek Bilgiler sekmesinde bulunan Tarih Kontrol parametresi isteğimiz çalışma şekline uygun duruma getirilir. ( 0-Kontrol yok,1-Günlük, 2-Haftalık, 3- Aylık, 4-Yıllık )

S: Banka ve şube kart tanımları nasıl yapılır?

C: Programda herhangi modülde iken Yardımcı işlemler / Banka işlemleri bölümünden banka ve şube tanımlanır.

S: Farklı döviz cinsleri ile iki banka arasında virman yapılırken muhasebe fişindeki döviz tutarlarının tek döviz tipi olarak gelmesi nasıl sağlanır?

C: Şirket bilgileri modülünde Servis İşlemleri/Sabit Tanımlar/ Parametreler/Genel Parametreler/ Şirket Genel Parametreleri/Diğer Parametreler sayfasında, muhasebe çevrim tipi 3-Kart Dövizi Sadece 1 seçilir. Ayrıca muhasebe hesap kartında da döviz tipi belirlenir.

S: Geçmiş tarihe hareket girmek istendiğinde “KAYIT TARİHİ ÇALIŞILAN GÜNDE DEĞİL” mesajı gelirse ne yapılmalıdır?

C: Banka kartının içinde Ek Bilgiler bölümünde Tarih kontrolü parametresi 0-kontrol yok olarak değiştirilir.

S: Banka kartına muhasebe kodu nasıl verilir?

C: Banka kartının ek bilgiler sayfasında muhasebe bağlantı kodları yazılır.

 

Comments are closed.