BORDRO:

2014 YILINA AİT BORDRO TANIMLARININ GÜNCELLENMESİ

Bordro default değerleri 2014 yılı tutar ve oranları güncellendi. (EtaBor.def ve EtaBor.ini dosyaları)

TİCARET SİCİL NO, WEB ADRESİ VE İŞLETMENİN MERKEZİ (İL/İLÇE) BİLGİLERİ İLAVESİ

Bordro icmali, ücret pusulası, özel tanımlı rapor ve özel tanımlı icmal dökümlerinde şirket bilgilerinden alınan ticaret sicil no, web adresi ve işletmenin merkezi(il/ilçe) bilgileri başlık kısmına eklendi. Etasqlformda da bu alanların yazdırılabilmesi için sahalara ilave edildi.

MESLEK KODLARI İLE İLGİLİ DÜZENLEME

Bordroda, EtaMeslekKodu.ini dosyası güncellendi.

NETTEN BRÜTE İŞLEMİNİN PUANTAJ KARTINDA YAZILI OLAN GÜN SAYISINA GÖRE YAPILMASI

Personel kartındaki netten brüte işleminin puantaj kartında yazılı olan gün sayısına göre yapılması sağlandı. Not: Personel kartında brüt olarak yazan rakam yine aylık olarak yazılıyor fakat çalışılan gün sayısına göre ve dilim atlamadan dolayı oluşan fark oluşmayacak şekilde hesaplanıyor. Dilim atlayan personellerde netten brüte hesaplama yapılmadan önce puantaj kartına çalışılan gün sayısının girilmesi gerekiyor ve netten brüte yapıldıktan sonra çalışılan gün sayısının değiştirilmemesi gerekiyor.

6486 SAYILI İŞVEREN SİG. PRİMİ” SEÇENEĞİ, PRİM ORANI, TEŞVİK YIL SAYISI İLAVELERİ

Bordro parametrelerine “6486 sayılı işveren sig. primi” seçeneği, prim oranı, teşvik yıl sayısı (4, 5, 6 yıl) eklendi. “6486 sayılı işveren sig. primi” işaretlendiği takdirde kartta belirtilen başka kanun numarası veya seçeneği yoksa, yıl sayısına göre personel 46486, 56486, 66486 sayılı kanunlardan birine tabi olacaktır. Bu kanun numaralarının kartta yazılı olmasına gerek olmadan 5510 sayılı kanun gibi işlem yapılmaktadır. Prim indirim oranı ise 6486 sayılı kanun prim oranı ile 5510 sayılı kanun prim oranının toplanmasıyla bulunmaktadır. (Şu anki güncel oranlar 6+5=11)

BORDRO MUHASEBE / İŞLETME ENTEGRASYONUNDA DÜZENLEME

Bordro muhasebe/işletme fiş entegrasyonuna, huzur hakkı alan personellerin entegre edilebilmesi için 014-Huzur Hakkı seçeneği ilave edildi. Ayrıca entegrasyon işlemi sırasında Asgari Ücret, Diğer Ücret ve Huzur Hakkı ücret seçeneklerine tabi olan personellerin otomatik bulunması sağlandı. Not: Huzur Hakkı’na tabi personel için personelin tabi olduğu sigorta koluna 99 yazılır.

Comments are closed.