Bordro/V.8,SQL-Bordro Modülü ile ilgili sorular 1

S: Bordro eksik gün girilen personel var ama eksik gün bildirim listesinde çıkmıyor. Ne yapmalıyım?

C: Puantaj kartındaki eksik gün nedeni kontrol edilir. Puantaj detayı tablosu dolduruldu ise eksik günün tabloda belirtilip belirtilmediği kontrol edilir.

S: Bordroda personel sicil kartını F3 iptal tuşu ile silmek istendiğinde “Personel Sicil Kartı İptal Edilemez” hatası veriyor. Kart nasıl iptal edilir?

C: Şirket Bilgileri/Servis İşlemleri/Sabit Tanımlar/Parametreler/Genel Parametreler/Bordro Parametreleri bölümündeki Bordro Kartı Silme Kontrolü 0-Kontrol Yok ya da 2-Uyar olarak değiştirilir.

S: Bordro modülünde, personele ait kümülatif gelir vergisi matrahını gösteren bir doküman var mı?

C: Personel sicil kartında iken yazdır veya görüntüleme butonuna basılır. İşyeri değişikliği formu seçilerek rapor alınır.

S: Bordro icmal dökümünde SGK Primi ve İşsizlik Primi sıfır çıkıyor. Ne yapmalıyım?

C: Bordro modülü, Servis, Sabit Tanımlar, Parametreler bölümünde SGK Bildirge Parametreleri sayfasında SGK Tavanı boş bırakıldığı için hesaplama yapmaz. Bu bölümün doldurulması gerekir.

S: Bordro modülünde, hesaplamalarda gelir vergisini hesaplamıyor. Ne yapmalıyım?

C: Etasqlsys/Ortak tanımlar/Vergi tanımları/Gelir Vergi Dilimleri ilgili yıl için uygun bir şekilde düzenlenir ve kayıt edilir.

Comments are closed.