Bordro/V.8,SQL-Bordro Modülü ile ilgili sorular 3

S:. Bordro modülünde SGK işçi priminde %14’ten fazla hesaplıyor. Ne yapabilirim?

C: Bordro/Servis/Sabit tanımlar/Parametreler ekranının Vergi Prm.-1 sekmesinde bulunan Sabit SGK Kes.(İŞÇİ) bölümünde bir rakam yazılı olabilir. Bu rakamın doğru olup olmadığı kontrol edilir. Kullanılmıyor ise bu rakam silinir.

S: Parametrelerde şirket bilgileri ve başlık basılacak tikleri işaretli olduğu halde özel tanımlı icmalde 2. sayfaya şirket bilgileri ve başlık bilgileri gelmiyor. Ne yapabilirim?

C:Rapor tanımından sayfa boyu tanıtılır. (Örneğin 40)

S: Personelin kendisi özel sağlık sigortası yaptırmış. Bordro modülünde özel sağlık sigortası ile ilgili gösterimi nasıl yaparım?

C: Bordro Modülü/Puantaj Kartı/Personelin ödediği tutarı, “Özl.Sig.İşçi,Bir Emk.İşçi” sahalarına yazarız. Bu sahalara veya sahalardan herhangi birine yazılan bilgi programımız tarafından gerekli değerlere bakılarak otomatik olarak hesaplanır ve ilgili personelin maaşında artışa sebep olur.

S: Bordro e-bildirge dökümünde personelim herhangi bir kanuna tabi olmadığı halde xml dosyasında kanun nosu 5510 olarak gözüküyor. Nasıl düzeltebilirim?

C: Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler bölümünde bulunan istihdam sayfasında işveren sig.prim payı indirimi parametresinin onay işareti kaldırılır.

S: Muhtasar Beyannamede dökümünde Sayfa 2’deki ÇALIŞTIRILAN İŞÇİ SAYISI bölümü boş geliyor. Ne yapabilirim?

C: Bordro modülünden muhasebeye entegrasyon yaptığımızda programımız muhtasar beyannamede diğer tanımlara kayıt yapmaktadır. Daha sonra bir sonraki aya devir yapıp ondan sonra muhtasar beyanname hazırladığımızda muhtasar beyannamede Çalıştırılan İşçi Sayısını görebiliriz.

S: Bordroda icmal dökümünde ssk primi ve işsizlik primi sıfır çıkıyor.

C: Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler bölümünde SSK Bildirge parametreleri sayfasındaki SSK tavanı sıfır yazıldığı için hesaplamayabilir. SSK tavan değeri yazılır.

 

Comments are closed.