Bordro/V.8,SQL-Bordro Modülü ile ilgili sorular 5

S: Personel sicil kart kodu nasıl değiştirilir?

C: Şirket bilgileri/servis işlemleri/dosya işlemleri/kart kodu değiştirme- birleştirme/bordro sicil ekranında , eski kod ve yeni kod girilir, F2 işlem butonuna basılır.

S: Kesinti ve ödenek başlıkları tanımlanmasına rağmen puantaj bilgileri ekrana gelmezse ne yapılmalıdır?

C: Bordro modülüne girilir. Servis İşlemleri / Sabit tanımlar / Ücretler / Kesinti / Ödenek Tanımlarında herhangi bir satırda ilgili başlıklar tanımlanır. “Yeni Karta Taşı “ sahası aktif hale getirilir. Yeni puantaj yapıldığı zaman yukarıdaki parametreye bağlı olarak, Kesinti/Ödenek Başlıkları otomatik gelir. Eski puantaj kartları üzerine gelmesi için, Tutar hanesinde “* “ Enter tuşuna basılır. İlgili Başlık ve tutar ekrana getirilir.

S: İcmal raporunda gelir vergisinin sıfır çıkması halinde ne yapılmalıdır?

C: ETASQLSYS yani Sistem Yönetimi çalıştırılarak Ortak Tanımlar/ Vergi Tanımları/Gelir Vergi Dilimleri bölümüne girilir. Gelir vergisi dilimleri tanımlanır.

S: Personel kartından alınan dökümlerin boş çıkması halinde ne yapılmalıdır?

C: Şirket Bilgileri/Kart Tanımları/İşyeri-Şube Kart Tanımları bölümünden işyeri kartı açılır. Şirket Bilgileri/Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler/Genel Parametreler/Bordro Genel Parametreleri nde İşyeri Koduna açılan işyeri kodu tanımlanır

S: Asgari geçim indirimi çocuklar için 18-25 yaş kontrolü otomatik nasıl takip edilir?

C: Bordro/Servis/Dosya Bakımı/Kayıt Düzeltme/Aile Durumu Bildirimi bölümüne Agi Çocuklar kısmına, çocuklar ile ilgili doğum tarihi ve yüksek öğrenim bilgileri yazılır.

 

Comments are closed.