BORDRO:4447 Nolu Sosyal Güvenlik Kanunu Uygulaması

4447 no’lu Sosyal Güvenlik Kanunu ile ilgili programımızda yapılması gerekenler aşağıda
açıklanmıştır.

Yapılması Gereken Tanım Nedir?

Bordro/Servis/Parametreler menüsünden İstihdam sekmesine girilir.

Bu bölümde “İşveren Hissesi Sigorta Primi Teşviki Uygulanacak mı” seçeneği işaretlenir.

1, 2, 3, 4 ve 5. yıl için uygulanacak indirim oranları tanımlanmalıdır.

2 Ekim 2009
İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Bordro Personel Sicil Kartında Yapılması Gerekenler

Bu kanundan faydalanacak olan personel için personel sicil kartının Kişisel Bilgiler sayfasında
bulunan “İşveren Hissesi Sigorta Prim Teşviki” parametresi işaretlenmelidir.

Ayrıca personel sicil kartları tanımlanırken aşağıdaki alanlar mutlaka belirlenmelidir.
• Cinsiyeti
• Doğum Tarihi
• T.C. Kimlik No
• İşe Giriş Tarihi

İlgili Kanundan Yararlanma Şartları
• 18 Yaşından büyük 29 Yaşından küçük erkekler
• 18 Yaşından büyük kadınlar
• 01/07/2008 – 31/12/2015 tarihleri arasında işe girenler
• Son altı ayda hiçbir işyerinde çalışmamış olmaları ve son 12 ayda ortalama işçi sayısının
artırılmış olması.
Notlar :

1. İstenirse Özel Tanımlı Raporlar bölümünde bulunan TEŞVİK isimli rapor tanımından
prim bilgilerini gösteren rapor alınabilir.

2. Kanundaki şartlara uygun işçi çalıştırılması halinde, İşveren Primi Teşvikinden
yararlanabilmeleri için ilk olarak Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğüne dilekçe ile
başvurmaları gerekmektedir. (E-Bildirge girişinde 14447 Sayılı Kanun açtırılmalıdır.)

3. Personel kartınının “Sigorta ve Aile Bilgileri” sekmesine girilerek “Uygulanacak Kanun
No” sahasına “14447” yazılmasına gerek yoktur.

4. Kanun süresi içinde 2, 3, 4, 5. yıllarda, programımız personelin giriş tarihine göre kanun no’yu
otomatik atmaktadır. (2. yıl 84447, 3. yıl 64447, 4. yıl 44447, 5. yıl 24447)

5. Aylık Prim ve Hizmet belgesi dökümü, uygulanan kanun no’su farklı olan personel için
“Bildirge Türü” seçimi yapılarak alınabilir.

Comments are closed.