BORDRO:4857 Nolu Sosyal Güvenlik Kanunu Uygulaması

4857 no’lu Sosyal Güvenlik Kanunu ile işyerinde sakat işçi çalıştıran müşterilerimizin
programımızda yapması gerekenler aşağıda açıklanmıştır.

Yapılması Gereken Tanım Nedir?

Bordro/Servis/Parametreler menüsünden İstihdam sekmesine girilir.

Bu bölümde “Özürlü Sigorta Prim Teşviki” seçeneği işaretlenir.

Kontenjan içi İndirim oranı “100”
Kontenjan dışı İndirim oranı “80” değerleri yazılarak F2-Kayıt tuşu kayıt edilmelidir.

2 Ekim 2009
İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Bordro Personel Sicil Kartında Yapılması Gerekenler

Bu kanundan faydalanacak olan personel için personel sicil kartının Diğer Bilgiler sekmesinde
bulunan

Sakatlık Var mı parametresi seçilir.
Sakatlık İşv. Hs. Sigorta Prim Teşviki sahasına ise 1 veya 2 no’lu sahalardan bir tanesi
seçilmelidir.

Seçim Koşulları ;
1: Kontenjan içi 50 ve daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde % 3‘lük dilim içinde olan işçiler için
seçilmelidir.

2: Kontenjan dışı % 3 ‘lük dilim dışında olanlar ve sakat işçi çalıştırmak zorunluluğunda
bulunmayan işyerlerinde çalışan işçiler için seçilmelidir.

Personel Kartına Kanun Numarası Ne Yazılmalı ?

Personel kartınının Sigorta ve Aile Bilgileri sekmesine girilerek Uygulanacak Kanun No
sahasına “14857” veya “54857” kanun numaralarından bir tanesi yazılmalıdır.

Kanun No Yazma seçeneği;
Personel kartı / Diğer Bilgiler sekmesindeki Sakatlık İşv.Hs. Sigorta Prim Teşviki sahasına
1: Kontenjan İçi seçilmiş ise (% 100) Kanun No “14857” yazılmalı Eğer 2: Kontenjan Dışı
seçilmiş ise (% 50) “54857” no’lu kanun numarası yazılmalıdır.

Sakatlık indirim tutarları özel tanımlı raporlardan görülebilir. Özel tanımlı raporlarda bulunan
TESVIK raporundan ödenecek primi gösteren rapor alınabilir. Bu rapor internet sayfamızdaki
exe indirme bölümünde TESVIK_XML.zip olarak mevcuttur. Bu dosya indirilerek Özel tanımlı
Raporlar/Yeni Tanım bölümünde F6-XML/Dosya tuşuna basılarak özel tanımlı raporlara
eklenebilir.

Not:
Sakat işçi çalıştıran işyerleri, İşveren Primi Teşvikinden yararlanabilmeleri için ilk olarak bağlı
olduğu İşkur Müdürlüğü’ ne başvurmalı ve İşkur’dan aldıkları yazı ile Sosyal Güvenlik Kurumu İl
Müdürlüğüne dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. (E-Bildirge girişinde 14857 veya 54857

Sayılı Kanunlar açtırılmalıdır.)

Comments are closed.