BORDRO:5510 Nolu Kanun Uygulaması

5510 sayılı kanun kapsamında işveren, sigorta prim payından hazineden %5 indirim
alabilmektedir. Programımızda uygun tanımlar yapılarak bu indirim ile ilgili e-bildirge, aylık prim
ve hizmet bildirgesi ve icmal dökümleri alınabilmekte, muhasebe bağlantıları da uygun şekilde
yapılabilmektedir.

Yapılması Gereken Tanım Nedir?

Bordro / Servis / Parametreler menüsünden İstihdam sekmesine girilir.

Bu bölümde ‘’ İşveren Sigorta Prim Payı İndirimi ‘’ seçeneği işaretlenir. Prim oranı sahasına
5 yazılır.

2 Ekim 2009
İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Bordro Bu bölümde İşveren Sigorta Prim Payı İndirimi seçeneği işaretlendiği için Personel Kartlarının
/ Sigorta Aile Bilgileri sekmesinde yer alan kanun numarasında 00000, 05510 veya boş olması
durumunda program otomatik olarak bu personeli 05510 no’lu kanun kapsamında görecektir.

Programdan Teşvik İndirim Tutarlarını Nasıl Görülebilir ?

Hazırlanan E-Bildirge ve Aylık Prim ve Hizmet belgesinde teşvik indirim tutarları görülmez. Bu
indirimler tahakkuk onay sonrasında oluşmaktadır. Bu teşvik indirim tutarının uygulanması SGK
tarafından belirlenmektedir. (Örneğin işverenin kuruma borcu olmaması vb.)

Teşvik indirim tutarları özel tanımlı raporlardan görülebilir. Özel tanımlı raporlarda bulunan
TESVIK raporundan ödenecek primi gösteren rapor alınabilir. Bu rapor internet sayfamızdaki
exe indirme bölümünde TESVIK_XML.zip olarak mevcuttur. Bu dosya indirilerek Özel tanımlı
Raporlar/Yeni Tanım bölümünde F6-XML/Dosya tuşuna basılarak özel tanımlı raporlara
eklenebilir.

Bordro / Raporlar / Özel Tanımlı Raporlar / Özel Rapor dökümü menüsünden liste
şeklindeki rapor dizaynlarından TEŞVİK raporu seçilerek döküm alınabilir.

Comments are closed.