BORDRO:Asgari Geçim İndirimi Uygulaması

Asgari geçim indirimi uygulaması ile hesaplamalar bordro modülünde yapılabilir. Asgari Geçim
İndirimi 01/01/2008 tarihinden itibaren net veya brüt ücretli çalışan tüm kişilere uygulanacak
olup, hesaplama yapılırken her yılbaşında devletin açıkladığı 16 yasından büyük işçiler için
uygulanan Asgari Ücret baz alınacaktır. Programımızda yapılması gerekenler ise;

1 – Bordro modülünde Servis / Sabit Tanımlar / Parametreler bölümüne girilir. Bu bölümde
Asgari Geçim İndirimi parametreleri sayfası açılır. Bu sayfadaki parametreler doldurulur ve
kontrol edilir.
12 Kasım 2007
İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Bordro 2 – Personel sicil kartında Sigorta/Aile bilgilerinde Asgari geçim indirimi parametreleri ilgili
işçinin verdiği bilgilere istinaden doldurulur.
Asgari Geçim İndirimi : İşaretlenir,
Çalışmayan/Geliri Olmayan Eş : Eşi çalışmıyorsa işaretlenir, çalışıyorsa işaretlenmez.
Uygulamaya Giren Çocuk/Torun: Bakmakla yükümlü olunan çocuk sayısı yazılır.

Çocuk sayısı bilgilerinin doğum tarihi ve öğrenim bilgileri baz alınarak otomatik olarak
hesaplanması isteniyor ise Aile Durum Bildirimi bölümü doldurulmalıdır. Bu işlem için Servis,
Dosya Bakımı, Kayıt Düzeltme, Aile Durum Bildirimi bölümüne girilir. İlgili personel seçilir ve
personele ait bilgiler doldurulur.

Aile durum bilgilerine personelin çocuklarına ait bilgiler doldurulduğunda hesaplamalar bu
bölüme göre otomatik yapılır. Personel sicil kartı, asgari geçim indirimi bölümünde tanımlanan
Agi Uyg.Giren Çocuk/Torun bilgisi dikkate alınmaz.

Programımızda bu tanımlamalar yapıldıktan sonra bordro icmali, ücret pusulası gibi raporlarda
Asgari Geçim İndirimi değerleri hesaplamalara dahil edilir. Ayrıca Raporlar / Asgari Geçim
İndirimi raporlarından da istenen raporlar alınabilir.

Comments are closed.