BORDRO:Aynı Şirket Üzerinde Birden Fazla Şube Takibi

Bordro Modülünde aynı şirket üzerinde birden fazla şube takibi yapılabilir. Personel sicil kartı
açılırken hangi personel hangi şubede çalışıyorsa ilgili şube belirtilir. Tek bir şirket altında
tehlike dereceleri farklı, SGK numaraları farklı şubeler takip edilebilir. Raporlar toplu olarak
alınabileceği gibi şube bazında da alınabilir.

Comments are closed.