BORDRO:Belirsiz/Belirli Süreli İş Sözleşmesi, İbraname ve Çalışma Belgesi Raporları

Bordro modülü personel sicil kartında Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi, Belirli Süreli İş
Sözleşmesi, Đbraname ve Çalışma Belgesi raporları alınabililir.

Bunun için Bordro/ Kart Tanımları / Eski Personel Sicil Kartı ekranına girilir. Buradan döküm
alınacak kişi seçilir. F4-Yazdır tuşu ile yazdırma veya görüntüleme işlemi yapılır.

Gelen listeden Sicil kartı seçilince tekrar bir liste açılır buradan uygun evrak seçilerek döküm
alınır.

Comments are closed.