BORDRO:Birden Fazla Şirket İçin Toplu Raporlama

Bordro modülümüzde birçok farklı raporu birden fazla şirket için alabilirsiniz. Bu işlem sayesinde
her şirkete tek tek giriş yapılmadan istenen raporlar tek bir ekrandan alınabilir.

İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Bordro
MUHASEBECĐLERE YÖNELİK KOLAYLIKLAR Örneğin Bordro icmal raporu alınırken  “F6- Şirket Ekle” butonu yardımı ile şirketler toplu olarak ekrana taşınabilir ve “Birden Fazla Şirkette Raporlama”
parametresi seçilerek tek bir işlem ile rapor alınabilir.

Toplu raporlama özelliği icmal raporu dışında ücret pusulası, işçi giriş ve çıkış bildirgesi, aylık
hizmet ve prim bildirgesi, tik raporları, özel tanımlı raporlar için de kullanılabilir. Raporların
yanında çoklu puantaj, netten brüte hesaplama, ücret değişikliği, muhasebe bordro
entegrasyonu, toplu parametre kaydı gibi bir çok menüde de bu özellik kullanılabilir.

Comments are closed.