BORDRO:Bireysel Emeklilik ve Özel Emeklilik Sigortası

Bireysel Emeklilik veya Özel Sağlık Sigortası ödemelerinin kanunlar uyarınca hesaplanması ve
takibini programımızda kolaylıkla yapabilirsiniz.

Bireysel Emeklilik Sigortası indirim oranı %10, Özel Sağlık Sigortası indirim oranı ise %5’tir. Bu
indirimler personelin Brüt Geliri üzerinden hesaplanmakta ve bulunan değerler “Gelir Vergisi
Matrahından” düşülmektedir.

Bireysel Emeklilik veya Özel Sağlık sigortasını “PERSONELİN KENDİSİ” ödüyorsa;

Personelin ödediği tutar sadece Puantaj kartında “Özl.Sig.İşçi, Bir Emk.İşçi” sahalarına
yazılmalıdır. Bu sahalara veya sahalardan herhangi birine yazılan bilgi programımız tarafından
gerekli değerlere bakılarak otomatik olarak hesaplamaya tabi tutulur ve ilgili personelin
maaşında artışa sebep olur. Başka herhangi bir sahaya bilgi girilmesine gerek yoktur.

Comments are closed.