BORDRO:Bordro – İşletme Entegrasyonu

Bordro modülünü kullanan müşterilerimiz bordroya ait bilgileri otomatik olarak İşletme modülüne
Gider Fişi olarak gönderebilirler. İstenilirse tek bir ekrandan tüm şirketlerine ait bordrolar
İşletme Modülüne entegre edilebilmektedir.

Entegrasyon Tanımı Nasıl Yapılır?

Bordro modülünde Servis / İşletme Entegrasyonu / İşlem Kodlarının Belirlenmesi
bölümüne girilerek ekrana default olarak gelen BIENT1 veya BIENT2 dosyalarından herhangi
birinin seçilmesi gerekmektedir.

İşlem Kodlarının Belirlenmesi Bölümünde Kayıtlı Gelen Entegrasyon Tablosu Dosyaları
Listesi

Bu dosyalar sizlere yardımcı olması için hazırlanmış örnek tanımlardır. Bu dosyaların içeriklerini
firmanıza özel tanımlayabilirsiniz.

Seçilen Entegrasyon Tanım Dosyaları İçerisinde;

İşletme fişine hangi değerlerin aktarılacağı ( örn. Normal Kazanç Toplamı vb..) ve bu
değerlerin İşletme Fişine nasıl işleneceği tanımlanır.

Bu bölüm Gider Tanımları ve Gelir Tanımları başlıkları altında iki bölümden oluşmaktadır. Bu
bölümlere zaten tanımlı gelen saha kodu ve saha adı satırlarının yanında yer alan İşlem Kodu
bölümüne her sahanın işletme kodu şirketin kendi işletme kodu listesine göre tanımlanır. Bunu
İşletme Kodu sahasında listeleme butonuna basarak yapabiliriz. Tanımlama işlemi
tamamlandıktan sonra tanımlar “F2 – Kayıt“ tuşu ile kayıt edilmelidir.
22 Ekim 2009
İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Bordro Bu tabloya istenilen sahalar eklenip çıkartılabilmektedir. Mevcut olan sahaların dışında
İşletmeye gitmesini istediğimiz bir saha olursa “CTRL+INSERT” tuşu ile istenildiği kadar satır
açılabilir. “F4- Sahalar” tuşuna basılarak ekrana gelen tablodan istenilen sahaların kodları
öğrenilebilinir. Öğrenilen kodlar bu tabloya tanımlanabilmektedir. İstenmeyen sahaların silinmesi
ise CTRL+DELETE tuşu ile yapılmaktadır.

BIENT1 Tablosunun Gider Tanımları Bölümüne Entegrasyon Yapılacak Şirketin İşlem Kodu
Tanımlanmış Hali

Not: İşlem bir gider olduğu için sadece Gider Tanımları bölümü tanımlamak yeterli olacaktır.

BIENT1 tablosu içerisinden F4-Sahalar tuşu yardımı ile tüm saha kodları ve anlamları liste
halinde ekrana gelecektir. Bu listeden yararlanılarak istenilirse tabloya yeni sahalar eklenebilir.
Örn. Ödenek 1 sahasının saha kodu 151’dir. İşletmeye ödenek1 sahasının da entegre
edilmesi isteniyorsa, Saha koduna 151 tanımı yapılmalıdır. Sizler için hazırladığımız 2 farklı BIENT dosyalarından hangisi size daha uygun ise onu
seçebilirsiniz. Eğer uygun değil ise istenilen şekilde tanımlama yapmak mümkündür. Örn.
BIENT1 dosyasının adını değiştirerek ve içeriğinde saha ekleyip kaldırdıktan sonra kayıt
edilebilir. Bu işlem ile tablo farklı bir isimle kayıt edilmiş olacaktır. Bu sayede her şirketin işletme
kodu tanımları farklı olsa bile farklı tablolar oluşturarak entegrasyon işlemi yapılması mümkün
olacaktır.

Tanımlama “ F2- KAYIT” işlemi ile kayıt edilmelidir.

İşletme Kayıtlarınız Farklı ve Bordro Kayıtlarımız Farklı Şirketlerde Takip Ediliyorsa Nasıl
Bir Tanım Yapmanız Gerekir ?

Bordro bilgilerinin kayıtlı olduğu şirketin;
Şirket Bilgileri Modülünden/Servis/Sabit Tanımlar/Genel Parametreler/Bordro Genel
Parametreleri bölümüne girilir;

Muhasebe/İişletmeye Entegre Edilecek Şirket Bilgileri bölümünden; Muh./İşl. Başka Bir
Şirkete Entegre Edilecek parametresi işaretlenir ve Hedef Şirket bölümüne ise listeleme
butonuna basılarak İşletme kayıtlarının tutulduğu şirket seçilir.

Not: Eğer Bordro ve İşletme bilgileriniz aynı şirkette ise bu tanımlamayı yapmanıza gerek
yoktur.

Bordro Genel Parametrelerinde İşletme Gider Fişinin TML2009 Kodlu Şirkete İşlenmesi
İçin Yapılan Tanım

İşletme Entegrasyonu Nasıl Yapılır ?
Bütün bu tanımlamalar yapıldıktan sonra Bordro modülünde Servis / İşletme Entegrasyonu /
Entegrasyon İşlemleri bölümüne girilir. Bu bölümde istenilen tanım aralıkları verildikten sonra
İşletme fişi oluşturma işlemi yapılabilir.
Bu bölümde yer alan saha başlıkları;

Asgari Ücret Bilgilerini Tabloya Taşı

011- Asgari Ücret [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenir ise Asgari ücret ile çalışan
personellere ait muhasebeleştirme işlemi yapılır.

012- Diğer Ücret [Evet/Hayır]: Asgari ücret dışında farklı ücret ile çalışan personeller için bu
parametre işaretlenir.

Bu iki parametrenin ikisi birden seçilemez. Entegrasyon işlemi Asgari ücretli veya diğer ücretli
seçimi yapılarak ayrı ayrı yapılmalıdır.

İşyeri Kodu

İşyeri Kodu: İşletme entegrasyonu işleminin hangi işyeri kodu için yapılacağı belirtilir.
(Merkez, şube vb. ) Sadece seçili işyerinde çalışan personellerin bordroları işletmeye gider fişi
olarak işlenir.

Birden Fazla Şirkette İşlem: Bu parametre işaretlenir ise alt bölümde yer alan şirket kodları ve
şubelerini belirleme gridinde belirtilen şirketler için işletme entegrasyonu yapılabilir. Bu
parametre sayesinden tek bir ekrandan istenilen tüm şirketlerin işletme entegrasyonunu
yapabilirsiniz.

Entegrasyon Parametresi [1-3]: “Birden Fazla Şirkette İşlem” parametresi işaretli iken
kullanılacak entegrasyon parametrelerinin nereden alınacağı belirtilir.

1-Ekrandan Al > Entegrasyon Parametreleri sekmelerinde belirtilen parametreler kullanılarak
işlem yapar.

2-Şirkete Göre> Entegrasyon yapılan şirkete ait entegrasyon parametreleri kullanılır.
Bu parametre seçildiği takdirde toplu şirket entegrasyonu yapıldığında her şirket kendi
Entegrasyon parametresinde yazılı olan BIENT dosyasını kullanarak işletme fişi kesecektir. Örn.
A şirketinin BIENT-A ve B şirketinin ise BIENT-B tanımlı dosyası Entegrasyon Parametresinde
kayıtlı olsun ( Bir defa entegrasyon yapıldığında program otomatik olarak entegrasyon
parametresini hafızada tutmaktadır ) her bir şirket kendi Bıent dosyasına göre işletme fişi
kesecektir.

3-Onay Al > Entegrasyon işlemi sırasında her şirketin tek tek entegrasyon parametreleri
kontrol edilip değiştirerek veya onaylanarak entegrasyon yapılmak isteniliyorsa bu parametre
kullanılmalıdır.

Şirket/İşyeri Belirtilmesi

Bu bölüm birden fazla şirkette entegrasyon yapılmak istendiğinde kullanılır. Bu bölümde “
F6->Şirket” Ekle butonu kullanılarak döküm alınması istenen Şirket/İşyeri listelenebilir. Onay
bölümü otomatik olarak işaretli gelir. Döküm alınması istenmeyen şirketlerin/işyerlerinin
yanındaki onay bölümüne mouse ile çift tıklanarak ya da space tuşu kullanılarak işaret
kaldırılabilir.
F6->Şirket Belirleme

Bu bölüm birden fazla şirkette raporlama yapılmak istendiğinde kullanılır. Bu bölümde
entegrasyon yapılmak istenen şirketlere ait kıstaslar belirtilir.

İşyeri Belirleme: Bu bölümde işleme katılması istenen şirketler/işyerlerine ait kriter belirtilir.

1-Tüm İşyerleri> Bu parametre işaretlenir ise belirtilen kıstaslara uyan tüm şirketler/işyerleri
ekrana taşınır.

2-Bordro İşyeri> Bu parametre işaretlenir ise belirtilen kıstaslara uyan şirketlerin bordro genel
parametrelerinde belirtilen default işyerleri ekrana taşınır. Yani her şirket için bir işyeri ekrana
taşınmış olur.

3-Aktif İşyeri > Bu parametre işaretlenir ise belirtilen kıstaslara uyan şirketlerde aktif kullanılan
işyeri bilgisi atanarak ekrana taşınır.

4-İlk İşyeri > Bu parametre işaretlenir ise şirket kullanıcı parametreleri İlk Değerler bölümünde
belirtilen default işyeri ekrana taşınarak işlem yapılır.

Entegrasyon Parametreleri

Bu bölümde entegrasyon işleminde oluşacak İşletme fişine ait parametreler belirtilir.

Fiş Tarihi: Entegrasyon sonunda oluşacak işletme fişine ait tarih bilgisi yer alır. Bordro hangi
ayda ise o ayın son günü otomatik olarak İşletme fiş tarihi olarak belirlenir. Bu sahaya müdahale
edilemez.

Açıklama: Entegrasyon sonunda oluşacak İşletme fişine ait açıklama bilgisi belirtilir. Buraya
yazılacak bilgi İşleteme fişinin kalemlerinde yer alan açıklama sahasına otomatik olarak
taşınacaktır.

Özel Kod: Entegrasyon sonunda oluşacak İşletme fişine ait fiş özel kodu belirtilir.
İşletme Bağlantı Grubu: Bordro İşletme grubu belirtilir. Saha üzerindeki buton yardımıyla daha
önce tanımlanan bordro işletme grup bilgileri listelenir ve buradan da seçim yapılabilir. Örn. “
BIENTI ” dosyası gibi .

İşletme Fiş Tipi: Entegrasyon sonunda oluşacak işletme fişine fiş tipi belirtilir. Saha üzerindeki
buton yardımıyla daha önce tanımlanan fiş tipleri listelenir ve buradan da seçim yapılabilir. Örn.
‘’ 1 ‘’ Gider fiş tipi seçimi gibi .

Satır Topla: Bu parametre işaretlenirse oluşacak İşletme fişinde aynı işletme kodları varsa bu
kodları toplayarak tek bir satırda işletme fişine işler.

Bordro’ dan Son Kayıt Edilen İşletme Fişi

Fiş Tarihi: Daha önce yapılmış olan İşletme entegrasyonunda oluşan gider fişine ait fiş tarihi
görüntülenir. Kullanıcı tarafından müdahale edilemez.

Referans No: Daha önce yapılmış olan işletme entegrasyonunda oluşan fişe ait fiş tarihi
görüntülenir.
İşletme Modülüne Entegre Edilecek Şirket Bilgileri

Eğer İşletme entegrasyonu başka bir şirkete yapılıyor ise bu bölümde entegrasyon işlemi
esnasında işletme entegrasyonu yapılacak olan şirket kodu görüntülenir.

Tanımlama işlemi tamamlandıktan sonra “ F2 – İşlem” tuşu ile İşletme Gider Fişi Kesilmiş
olur.

İşlem sonunda “Entegrasyon Parametreleri” bölümünde tanımlama bilgilerimiz ve oluşan
İşletme fişine ait tarih ve referans numarası bilgileri ekranda saklı kalacaktır. Bir sonraki ay
entegrasyon işleminde veya toplu şirket bazlı entegrasyon işleminde bu bilgileri kullanma
imkanınız olacaktır.

İşletme Entegrasyon Tablosunun Kriterler Sekmesi. Bu Bölümde Asgari Ücretli Ve
Merkez Şubesine Ait Personellerin Entegrasyon Tanımı Yapılmış Durumdadır

İşletme Entegrasyon Tablosunun Entegrasyon Parametreleri Sekmesi

Bu tanımlamada BIENT1 tanımına göre gider fişi kesilecek ve işletme fiş kalem açıklama
sahalarına “ Bordro Gider” açıklaması yazılacaktır.

Bordro Modülünden İşletme Entegrasyon İşlemi Sonucunda İşletmede Oluşan Gider Fişi
Ek Bilgi :
Yapılan Entegrasyon işlemi sonucunda Muhtasar beyanname hazırlanmasında kullanılmak
üzere bilgileri ilgili tabloya otomatik olarak yazmaktadır.

İşletme modülünde Beyannameler / Muhtasar Beyanname / Diğer Bilgiler bölümüne
girilerek incelenebilir.

Bu bölümün 2. sayfasında Asgari ücretlilerin, 3. sayfasında ise Diğer ücretlilerin İşletme
Entegrasyonu yapılan Bordro’ya ait Ay/Yıl, Brüt Gelir, Gelir Vergisi, Damga Vergisi ve
Asgari Geçim İndirimini değerlerinin OTOMATİK olarak taşındığını göreceksiniz.
Bu değerleri Muhtasar Beyannamesi oluşturmada kullanmak mümkün. Bunun için yine bu
bölümün 1. sayfada yer alan “ Tablodan Değer Okuma “ parametresi seçilmesi
gerekmektedir. Eğer bordro ve işletme şirketlerimiz farklı iki şirket ise 1. sayfada yer alan “

Bordro Bilgilerinin Okunacağı Şirket Bilgileri “ bölümünün mutlaka tanımlanması
gerekmektedir.

Comments are closed.