BORDRO: Doküman Sihirbazı DocMage’in Kullanımı

Doküman sihirbazı DocMage’ten form dizaynları yapılabilir ve bu dizaynların dökümleri
alınabilir. Dizayn dökümlerinde istenen fontlar, renkler kullanılabilir. Ayrıca istenirse dizayna
resim ilave edilebilir.

Docmage’i Kullanarak Döküm Alabileceğimiz Modüller

Bordro Modülü

Personel sicil kartından alınan dökümler, (SSK İşe Giriş Bildirgesi, Vizite Kağıdı, Sağlık Belgesi,
İşten Ayrılma Bildirgesi vb.) SSK Raporları bölümündeki Aylık Prim ve Hizmet Belgesi

Cari Modülü

Raporlar, Yazışma bölümünde bulunan Mutabakat Mektubu

Muhasebe Modülü

Muhasebe fişinden fiş dökümleri

Muhasebe IV Modülü

Beyanname dökümleri ; (Kdv Beyannamesi, Muhtasar Beyannamesi, Geçici Vergi
Beyannamesi)

Raporlar Modülü

Kullanıcı Tanımlı Rapor bölümünden hazırlanan rapor çıktıları

Etiket Yazdırma Modülü

Hazırlanan Etiket Dizaynları (Barkod Etiketi, Cari Hesaplar için mektup etiketleri vb.)

14 Mart 2012
İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Bordro, Cari,
Muhasebe, Muhasebe IV,
Raporlar, Etiket Yazdırma Docmage’ten Döküm Alınabilmesi için Yapılan Tanımlamalar

Şirket Bilgileri Modülünde Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler/Kullanıcı Parametreleri/Şirket
kullanıcı Parametreleri bölümüne girilerek Dizayn sayfasına geçilir ve ilgili alanlar doldurulur.

Parametre Açıklamaları

Grafik Arayüzünü Göster [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse rapor çıktıları Grafik
Arayüzü (docmage) kullanılarak görüntülenir.

Başlıkları Bas [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse saha başlıkları rapor çıktısında
görüntülenir.

Siyah-Beyaz Baskı [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse rapor çıktısı siyah-beyaz olarak
görüntülenir.

Veri Dosyalarını Sil [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse rapor dökümü alındığı esnada
program tarafından otomatik olarak oluşturulan veri dosyası silinir.

Yazıcı: Bu sahada default olarak kullanılması istenen yazıcı belirtilir.

E-Beyanname İçin Tanımlar (Bu parametreler e-beyanname gönderimi sırasında
kullanılır.)

XML Dosyaları: Oluşturulan XML dosyalarının kayıt edileceği klasör belirtilir.

Paket Dosyaları: XML dosyalarından oluşturulmuş olan paket dosyalarının kayıt edileceği
klasör belirtilir.

Vergi Dairesi Kodu: Şirkete ait vergi dairesi kodu belirtilir. Ayrıca belirtilen Vergi Dairesi Kodu
oluşturulan XML dosyalarının başlık bilgisi yer alır.

T.C. Kimlik No: Şirket yöneticisine ait T.C. Kimlik No belirtilir. Ayrıca belirtilen T.C. kimlik
numarası oluşturulan XML dosyalarının başlık bilgisi yer alır.
Docmage’ten Döküm Alınması

Tanımlamalar yapıldıktan sonra örneğin beyanname ekranına girilerek, ekrana ya da yazıcıya
çıktı alınabilir. Docmage’e uygun dizayn dosyaları EDT uzantılı dizayn dosyalarıdır.

Comments are closed.