BORDRO:Farklı Kanunlara Tabi Personel İçin Bordro Uygulamaları

5921 SAYILI KANUN

Yararlanma Şartları

• İstihdamı teşvik etmek üzere uygulanır.
• 18/08/2009 – 31/12/2010 tarihleri arasında personel işe alınmış olmalıdır.
• İşveren 6 ay önceki aylık prim hizmet belgesinde bildirilen işçi sayısını arttırmış olmalıdır.
• Personel işe giriş tarihine kadar “3 ay” işsiz kalmış olmalıdır.
• Bu kanundan yararlanan işverenler için personel bazında SGK işveren priminden asgari
ücret tutarı üzerinden 6 ay süre ile %100 indirim sağlanır.

5921 SAYILI KANUN

Yararlanma Şartları

• İstihdamı teşvik etmek üzere uygulanır.
• 18/08/2009 – 31/12/2010 tarihleri arasında personel işe alınmış olmalıdır.
• İşveren 6 ay önceki aylık prim hizmet belgesinde bildirilen işçi sayısını arttırmış olmalıdır.
• Personel işe giriş tarihine kadar “3 ay” işsiz kalmış olmalıdır.
• Bu kanundan yararlanan işverenler için personel bazında SGK işveren priminden asgari
ücret tutarı üzerinden 6 ay süre ile %100 indirim sağlanır.

5510 SAYILI KANUN

Yararlanma Şartları

• Borcu olmayan işverenler bu kanundan yararlanır.
• Sigorta matrahı üzerinden % 5 oranında prim indirimi sağlar.

Programda Uygulanması

• Personel sicil kartında kanun numarası yazmaya gerek yoktur.
• Bordro/Servis/Parametreler/İstihdam sayfasındaki “İşveren sigorta prim payı indirimi”
parametresi işaretlenmelidir.
• Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde Bildirge Türünde ilgili kanun 2-05510’a tabi seçilerek
döküm alınır.
• E-Bildirgede oluşan xml´de personel bu kanun (05510) altında gruplanır.

4447 SAYILI KANUN

Yararlanma Şartları

• İstihdamı teşvik etmek üzere uygulanır.
• 01/07/2008-31/12/2015 tarihleri arasında personel işe alınmış olmalıdır.
• Personel erkek ise 18 yaşından büyük 29 yaşından küçük olmalıdır.
• Personel kadın ise 18 yaşından büyük olmalıdır.
• Son altı ayda aynı işyerinde çalışmamış olmalıdır.
• İşveren son 12 ayda ortalama işçi sayısını arttırmış olmalıdır.
• Bu kanundan yararlanan işverenler için personel bazında SGK işveren priminden asgari
ücret tutarı üzerinden ilk yıl %100, ikinci yıl % 80, üçüncü yıl % 60, dördüncü yıl % 40,
beşinci yıl % 20 oranında indirim sağlanır.

Programda Uygulanması

• Personel sicil kartının kişisel bilgiler sayfasında İşveren hissesi sigorta prim teşviki
parametresi işaretlenmelidir.
• Personel sicil kartında kanun numarası yazmaya gerek yoktur.
• Bordro/Servis/Parametreler/İstihdam sayfasındaki “İşveren hissesi sigorta prim teşviki
uygulanacak mı” parametresi işaretlenmelidir.
• Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde döküm almak için Bildirge Türü’ ne
1. yıl için 3-14447’ye Tabi seçilerek döküm alınır.
2. yıl için 4-84447’ye Tabi seçilerek döküm alınır.
3. yıl için 5-64447’ye Tabi seçilerek döküm alınır.
4. yıl için 6-44447’ye Tabi seçilerek döküm alınır.
5. yıl için 7-24447’ye Tabi seçilerek döküm alınır.

• E-Bildirgede oluşan xml´de personel yukarıda belirtilen yılına göre ilgili kanun altında
gruplanır.
• Bu kanuna tabi personelde yıllık izindeki süre e-bildirge sırasında oluşan xml dosyasında
parametreye bağlı olarak “05510” ya da “00000” kanun numarası altında gruplanır.

• 4447 sayılı kanuna göre çalışan personel, işe giriş tarihi ve yıllık iznine göre çalıştığı gün
itibari ile değişik kanunlardan faydalanıyorsa kalan günler e-bildirge sırasında oluşan xml
dosyasında parametreye bağlı olarak “05510” ya da “00000” kanun numarası altında
gruplanır.
Örneğin; 10/01/2009 ‘da işe giren ve 10 gün yıllık izin kullanan personel için
01/2010 ‘ da oluşturulan xml de, 9 gün 14447, 11 gün 84447, kalan günler (yıllık izin
günleri) 05510 yada 00000 kanun altında gruplanır.

4857 SAYILI KANUN

Yararlanma Şartları

• Özürlü personel çalıştıranlar tarafından uygulanır.
• Bu kanundan yararlanan işverenler için personel bazında SGK işveren priminden asgari
ücret tutarı üzerinden kontenjan içi ise % 100, kontenjan dışı ise % 50 oranında indirim
sağlanır.

Programda Uygulanması

• Personel sicil kartında uygulanacak kanun no sahasına, Kontenjan içi % 100 ise 14857
(Özürlü personel çalıştırma zorunluluğu olan işyerlerinde, personel sayısının % 3’ü
oranına dahil olan personele uygulanır. Örn; 60 personel var ise 2 personele bu kanun
uygulanır.) Kontenjan dışı % 50 ise 54857 yazılmalıdır. (Özürlü personel çalıştırma
zorunluluğu olan işyerlerinde, personel sayısının % 3’ü oranını aşan personele uygulanır.
Örn; 60 personel var ise 3 özürlü var ise, 1 personele bu kanun uygulanır, diğer ikisine
14857 sayılı kanun uygulanır.)
• Personel sicil kartı, diğer bilgiler sayfasında “Sakatlık var mı” parametresi
işaretlenmelidir.
• Personel sicil kartı, diğer bilgiler sayfasında “Sakatlık işv.his.sigorta prim teşviki”
parametresinde “1-Kontenjan içi veya 2-Kontenjan dışı” belirtilmelidir.
• Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde Bildirge Türünde ilgili “9-14857’ye Tabi veya 10-54857’
ye Tabi” seçilerek döküm alınır.
• E-Bildirgede oluşan xml´de personel bu kanunlar (14857-54857) altında gruplanır.
• Bu kanuna tabi personelde yıllık izindeki süre e-bildirge sırasında oluşan xml dosyasında
parametreye bağlı olarak “05510” ya da “00000” kanun numarası altında gruplanır.

5084 SAYILI KANUN

Yararlanma Şartları

• İstihdamı teşvik etmek üzere teşvik kapsamındaki 49 ilde uygulanır.
• Bu kanundan yararlanan işverenler için SGK işveren priminden asgari ücret tutarı
üzerinden organize sanayi bölgesi ise %100, diğer yerler ise % 80 oranında indirim
sağlanır.

Programda Uygulanması

• Personel sicil kartında uygulanacak kanun no sahasına, % 100 teşvikliler için 05084,
% 80 teşvikliler için 85084 yazılmalıdır.
• Bordro/Servis/Parametreler/Teşvik sayfasındaki“Teşvik uygulanacak mı” parametresi
işaretlenmeli ve bu sayfadaki gerekli bilgiler düzenlenmelidir.
• Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde Kanun no sahasına yararlanılan ilgili kanun no yazılarak
döküm alınır.

• E-Bildirgede oluşan xml´de personel bu kanunlar (05084-85084) altında gruplanır.

5615 SAYILI KANUN

Yararlanma Şartları

• İstihdamı teşvik etmek üzere teşvik kapsamındaki 49 ilde uygulanır.
• Bu kanundan yararlanan işverenler için SGK işveren priminden asgari ücret tutarı
üzerinden organize sanayi bölgesi ise % 100, diğer yerler ise % 80 oranında indirim
sağlanır.

Programda Uygulanması

• Personel sicil kartında uygulanacak kanun no sahasına, % 100 teşvikliler için 05615,
% 80 teşvikliler için 85615 yazılmalıdır.
• Bordro/Servis/Parametreler/Teşvik sayfasındaki “Teşvik uygulanacak mı” parametresi
işaretlenmeli ve bu sayfadaki gerekli bilgiler düzenlenmelidir.
• Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde Kanun no sahasına yararlanılan ilgili kanun no yazılarak
döküm alınır.
• E-Bildirgede oluşan xml´de personel bu kanunlar (05615-85615) altında gruplanır.

Comments are closed.