BORDRO:IBAN No Bilgisinin Tanımlanması ve Rapor Alınması

BORDRO MODÜLÜNDE, BANKA KODU,
ŞUBE KODU, HESAP NO VE IBAN NO
BİLGİLERĐNĐN TANIMLANMASI  VE RAPOR ALINMASI

01/01/2010 tarihinden itibaren kullanılmaya başlanan IBAN No sahası kullanımı ile ihtiyaç
duyulan BANKA KODU, ŞUBE KODU, HESAP NO ve IBAN NO sahaları personel
kartlarına eklenebilmektedir. Bu sahaları özel tanımlı raporlar yardımı ile raporlarınıza
ekleyebilir ve dökümlerini alabilirsiniz.

Not : Müşterilerimizin 1.18 versiyonlarına sahip olmaları gerekmektedir.

Sahaların Eklenmesi

Bordro Modülü/Personel Sicil Kartı menüsünden Sigorta/Aile Bilgileri sekmesine girildiğinde
bu bölüme “Banka Bilgileri” saha başlıklı bölümün eklenildiği görülmektedir. Bu bölüme
personele ait Banka Kodu, Şube Kodu, Hesap No ve IBAN No bilgileri tanımlanabilmektedir.

Yeni Sahaların Raporlara Eklenmesi

Banka bilgilerinin karta girilmesi durumunda istenilirse, özel tanımlı raporlarımıza bu sahaları
ilave edebilir ve dökümünü alabiliriz. Örneğin; Bordro Modülü/Raporlar/Bordro
Raporları/Özel Tanımlı İcmal bölümüne gelerek icmal dökümü raporumuza veya yeni
oluşturacağımız farklı bir başlıklı raporumuza istenilen sahaları ilave edebiliriz.

Bu bölüm için yeni eklenen saha kodları ve isimleri aşağıdadır:

476  Banka Kodu
477  Şube Kodu
478  Hesap No
479  IBAN No

Tablo 2 : Özel tanımlı İcmal Listesi raporuna “Maaş Ödeme Raporu” isimli
rapora yeni eklenen banka bilgi sahalarının eklendiği görülmektedir

Tablo 3 : Tablo2 de oluşturulan “Maaş Ödeme Raporu” isimli raporun ön
izlemesi. Bu raporda personellere ait banka bilgilerinin rapora eklenmesi
halinde dökümde alınabildiği görülmektedir

NOT:

Eğer Özel Tanımlı Đcmal bölümünden değil Özel Tanımlı Rapor menüsünden rapor
alınıyorsa Bordro Modülü/Raporlar/Özel Tanımlı Raporlar/Özel Rapor Tanımı/Eski Tanım
menüsünden Özel Tanımlı Raporlara ulaşabilir ve Banka bilgileri sahalarını bu raporlarımıza
da ekleyebiliriz. “Veri” sekmesine geçilerek istenilen sahalar “Saha Kodu” ve diğer bilgileri
eklenerek istediğimiz formatta rapor alabiliriz.

Örneğin; maaş ödemesi için bankalara verilen özel formatlı raporları bu bölümde
oluşturabiliriz.

Bu bölüme yeni eklenen saha kodları ve anlamları aşağıda yer almaktadır:

462  Banka Kodu
463  Şube Kodu
464  Hesap No
465  ĐBAN No

Comments are closed.