BORDRO:İhbar Tazminatı Hesaplama

Çeşitli sebeplerle işten çıkartılan personele ödenen İhbar Tazminatının hesaplama işlemini
programımızda yapabilirsiniz. Üstelik, tanımlanması ve uygulanması son derece kolay.

Nasıl Uygulanır ?

Öncelikle Bordro/Servis/Sabit Tanımlar/Ücretler/Ödenek Tanımlarında İhbar tazminatı için bir
ödenek tanımlanmalıdır.

Bordro/Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler/Vergi Prm.-2 sayfasında İhbar Taz.Ödenek No
sahasına, ödenek tanımlarında tanımlanan ödenek no yazılmalıdır.

14 Mart 2012
İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Bordro Personel sicil kartı, Kişisel Bilgiler sayfasında ilgili personelin Çıkış Tarihi, İşten Çıkış Kodu
sahaları doldurulur ve Çalışma durumu parametresi 1-İşten Ayrıldı seçilir. Personelin puantaj
kartı doldurulur.

Daha sonra, personel sicil kartı F8-Detay Bilgi kısayol tuşunun yanındaki aşağı ok butonuna
basılır ve İhbar Tazminatı Hesaplama seçilir

İhbar tazminatı hesabı ekranında, giriş/çıkış tarihi, kanuni ihbar süresi, çalışılan yıl/ay/gün ve
diğer hesaplama bilgileri, programımız tarafından otomatik olarak getirilir. Personele Brüt ücreti
haricinde başka bir ödeme yapılıyor ise, bu ödeme bilgileri Eklenti adı ve Aylık tutarı
sahalarına elle girilmelidir.

Daha sonra bu ekran Kayıt edilir. Kayıt yapıldığında İhbar tazminatı tutarı bu personelin
puantaj kartı, ödenekler sahasındaki İhbar ödeneği sahasına program tarafından otomatik
olarak yazılır.

İhbar tazminatı hesabı ekranında F2-Görüntüle ile F4-Yazdır kısayol tuşları ile İhbar tazminatı
hesap pusulası görüntülenebilir veya döküm alınabilir.

Not:

İhbar tazminatındaki Gelir ve Damga vergi kesintilerini ücretten ayrı görebilmek için;

1. İhbar tazminatı hesaplama işlemini yapmadan önce, Bordro/Servis/Devir işlemleri/Kısmi
Bordro Devri bölümünden bu personel seçilerek kısmi devir işlemi yapılır. (Kısmi devir
işleminde Puantaj bilgileri silinecek mi? sorusu Evet ile geçilmelidir.)
2. Personel sicil kartında, İhbar tazminatı hesaplama işlemi yapılır. İlgili personelin puantaj
kartında belirtilen ödenek numarasına ihbar tazminatı tutarı otomatik gelir. İcmal raporu
veya ücret pusulası dökümü alındığında Gelir vergisi ve Damga vergisi bilgileri ihbar
tazminatı tutarlarına göre alınır.

Comments are closed.