BORDRO:Ödeneklerde Netten Brüte İşleminde Kolaylıklar

Bordro modülü, puantaj kartına net değer olarak yazılan ödeneklerin brüt değerleri, tek tek veya
toplu olarak, kolay ve pratik bir şekilde hesaplatılabilir. Ayrıca verilen ödeneklerin net değerleri,
Net Tutar sahasında saklanarak sonraki aylarda, tekrar hesaplama için kullanılabilir.

Nasıl Uygulanır ?

• Bordro modülü / Servis / Sabit Tanımlar / Parametreler / Ücretler / Ödenekler
bölümünden ödenek tanımlanır.

Ödenek Tanımlama Ekranı

• Ödenek verilen personel için, puantaj kartı ödenekler bölümündeki Net Tutar sahasına,
personel ödeneğine ait Net Tutar yazılır. Bu net tutar rakamının devir yapıldıktan sonra
bir sonraki aylara taşınması isteniyor ise Sabit mi = ? parametresi işaretlenir. Bu
durumda devir sırasında puantaj bilgileri sıfırlansa bile net tutar rakamları silinmeyecektir.

09 Nisan 2012
İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Bordro

Puantaj Kartına Ödenek Net Tutarının Yazılması

Net Tutar sahası üzerindeki yukarı ok butonuna basıldığında gelen, “ÖDENEK İÇİN
NETTEN BRÜTE İŞLEMİNE BAŞLAMAK İSTEDİĞİNİZDEN EMİN MİSİNİZ ? “ sorusu
onaylanarak Net Tutar sahasına yazılan ödenek net değerinin brütü hesaplanır ve Tutar
bölümüne otomatik yazılır.

Ayrıca, Tüm Ödenekler Netten Brüte butonundan yararlanılarak net tutarı belirtilen
birden fazla ödeneğin brüt tutarları yine otomatik olarak hesaplanabilir.

Ödenek Brüt Tutarının Hesaplanması

• Ayrıca aylık ücret için netten brüte hesaplama işlemi yapılırken, personel sicil kartındaki
F8-Detay Bilgiler / Ödeneksiz Netten Brüte seçeneği ile ödenekleri hesaba katmadan
brüt ücret hesaplatılabilir. Bu seçenek her ay sabit verilen ödenekleri puantaj kartından
silmeden netten brüte işlemi yapılmasına olanak sağlar.

Personel Sicil Kartı, Ödeneksiz Netten Brüte Hesaplama
• Bütün personel için ödenekler, toplu olarak da brüte çevrilebilir. Ödenek toplu netten
brüte hesaplama işleminin yapılması için Puantaj Kartı / Toplu Netten Brüte bölümü
kullanılabilir. Bu bölümün doğru bir şekilde kullanılabilmesi için, puantaj kartında ödenek
net değerleri daha önce girilmiş olmalıdır.

Bu bölümde ilk olarak hesaplama yapılacak personel kriteri belirtilir. Sonrasında
hesaplama yapılacak ödenek numarası yazılır. F4-Ödenek N.B butonu ile belirlenen
kriterlere göre hesaplama yaptırılır.

Comments are closed.