BORDRO:Puantaj Kartından Ücret Pusulası Dökülmesi

Personel kartı içerisinden çalışana ait ücret pusulası doğrudan dökülebilir.

Bu işlem için personel kartından “F9” tuşu ile puantaj kartı çağrılır, puantaj
penceresinden “Ücret Pusulası” butonuna tıklanarak ekrana ücret pusulasının ön izlemesi
yapılır. İstenilirse bu bölümden yazdırma işlemi de yapılabilir..

Comments are closed.