BORDRO:Toplu İhbar ve Kıdem Tazminatı Maliyetleri Raporu

Mevcut personelin işten çıkartılması durumunda bu personelin kıdem ve ihbar
tazminatlarının ne kadar tutacağını bir rapor aracılığı ile görebiliriz.

Bunun için Bordro/ Raporlar/ Diğer Raporlar bölümüne girilir. Buradan Kıdem Tazminatı
Maliyet Hesaplama Raporu veya Đhbar Tazminatı Maliyet Hesaplama Raporu seçilerek ilgili
rapor alınır.

Comments are closed.