CARI II:Cari Bazlı Fiyat Tanımları

Cari bazlı fiyat takibi sayesinde programımız, her cari için ayrı ayrı fiyat tanımlamaya olanak
sağlayarak satış veya alış işlemleri sırasında fiyatların otomatik olarak gelmesini sağlayarak
hata oranını sıfıra düşürür.

Nasıl Tanımlanır?

Öncelikle şirket bilgileri modülünde Servis işlemleri / Sabit Tanımlar / Parametreler / Genel
Parametreler / Cari II Genel Parametreler bölümünde Cari Bazlı Stok Fiyat Takibi
parametresi işaretli olmalıdır.

Fiyat tanımlama işlemi birkaç yöntemde yapılabilir
I. Her cari için, stok kalemleri ve fiyatları tek tek tanımlanır
II. Stoklar kendi içinde stok grup kodu kullanılarak belirli gruplara ayrıldı ise (Gıda, Temizlik,
Tekstil, Kırtasiye vb..) grup bazında da tanımlama yapılabilir.
III. Eğer ürünler çeşitli şekillerde gruplandırılıp veya sadece belli ürünlere iskonto uygulanıp bu
ürünlere fiyat belirlenecek ise bunun gibi birkaç liste oluşturulup bütün, cari kartlara
uygulanır. Herhangi bir fiyat değişikliğinde ürün ilavesi veya ürün çıkartılması durumunda
tek listeden işlem yapılır ve belirlenmiş tüm carilere işlem bir kerede uygulanmış olur.

Şimdi bu tanımlamaları inceleyelim:

Madde I : Cari II modülünden Kart tanımları / Cari fiyat tanımları / Cari Stok Fiyat Bilgileri
ekranına girilir.

Liste Fiyat koduna tanımlama yapılacak Cari kart ile ilgili herhangi bir kod yazılabilir. Örneğin
Arslan Ticaret ünvanlı müşterimize yapacağımız fiyat listesi için kodumuz ARSLAN_LISTE1
olsun. Bu liste içerisine her stok kartını ayrı ayrı tanımlayacağımız gibi, grup ve paket fiyatlarını
da aynı anda tanımlayabiliriz.

Not: Ekran, daha önceden herhangi bir tanımlama yapılmadı ise  boş gelir. Eğer
tanımlama yapıldı ise liste ekrana gelir. Yeni bir tanımlama için herhangi birisi seçilir, Liste fiyat
kodu değiştirilip kayıt edildiğinde program diğerine zarar vermeden yeni bir liste oluşturur.

Comments are closed.