CARI II:Cari Stok Fiyat Paketlerinde Toplu Fiyat Değiştirme

Cari II modülünden tanımlanmış olan fiyat listelerinde yer alan fiyatlarda değişik zamanlarda
artış ya da azalış söz konusu olabilir. Bu listelerden fiyatların daha hızlı ve daha kolay bir
sürede değiştirilmesi işlemi yine Cari II modülü Servis işlemleri / Dosya işlemlerinde yer alan menülerden yapılır.

Cari Stok Paket Fiyat Değişikliği / Stok Fiyat Paket Değişikliği

İşlem yapılacak tipteki seçenekler değişikliğin hangi tanımları etkileyeceğinin belirlenmesine
yardımcı olur. Stok kodu aralığı verilerek liste içerisinde yer alan bazı stokların işleme dahil
edilmesi sağlanabilir.

Fiyat hesaplama yöntemi çalışma mantığı şu şekildedir :

0-Fiyattan : Mevcut fiyat ve Yeni Fiyat yazılır. F2 işlem butonuna basıldığında Mevcut fiyat
hanesine yazılan bütün fiyatlar Yeni fiyat ile değiştirilir. Çalışma mantığı Örneğin 80.00 TL olan
bütün fiyatları 86.00 TL ile değiştir şeklindedir.

1-Yüzdeden : Mevcut fiyat seçilir ve artış oranı belirlenir. Örneğin değişecek fiyat 100.00 TL
oran %10 olsun liste içerisinde yer alan 100.00 fiyatların tamamını %10 arttırır. Yüzde hanesine
%10 1.10 şeklinde yazılır. Eğer %10 azaltmış olsaydık o zaman 0.90 şeklinde yazılacaktı.

2-Matematiksel işlem : Matematiksel işlemde ekran aşağıdaki gibi gelecektir. Burada mevcut
fiyat her türlü matematiksel işleme tabi tutulabilir. Örneğin: * 1.10 seçilirse mevcut fiyatı %10
arttırarak tekrar yazacaktır, + 1,5 seçilirse yine mevcut fiyat üzerine 1.5 TL ilave ederek yeniden
yazacaktır.

Fiyat listelerinde yer alan iskonto oranları da eski ve yeni oranların yazılması durumunda
otomatik olarak değişecektir.
Fiyat listelerine önceden yazılmış olan iskonto değerleri de yine Cari Fiyat/Paket Fiyat değiştirme ekranından Eski ve yeni İskonto oranları yazılarak değiştirilebilir.

Örnek: 45GUN Kodlu Liste Fiyatı içerisinden Sabit fiyatın Sabit bir fiyat ile değiştirme işlemi

Fiyat hesaplama yönteminde yer alan 0-Fiyattan seçeğinin çalışma mantığı ise sabit fiyatların
herhangi bir hesaplama yöntemine başvurmadan değiştirilmesi içindir. Yukardaki örnekte de
olduğu gibi F2 işlem butonuna basıldığında 45gun Listesinde önceden tanımlanmış ve fiyatı 55
olan tüm fiyatların 57.00 olarak değişecektir. Stok kodu aralığıda verilerek de işlem yapılabilir.

Örnek: 45GUN Kodlu Liste Fiyatı içerisinden Sabit fiyatın belli bir oran ile artırma işlemi

Fiyat hesaplama yöntemindeki diğer bir şeçenek olan 1-Yüzdenen seçeğinin çalışma mantığı
ise diğerlerinden farklı olarak şu şekilde çalışır. Sabit bir fiyatı belirtilen oranda arttırır veya
azaltır

 

 

 

Comments are closed.