Cari kartlara ait bakiyelerin bugünkü USD ve Euro karşılıkları nasıl listelenir?

Sql düzenleyicide aşağıdaki query yazılır.

SELECT CARKOD,CARUNVAN,CARBAKIYE,(SELECT DOVHARTUT FROM ETA_MASTER..DOVHAR WHERE DOVHARTAR=CONVERT(CHAR(10),GETDATE(),020) AND DOVHARKOD=’USD’ AND DOVHARTUR=’AKTALS’)'BUGÜN Kİ USD KURU’,

CARBAKIYE*(SELECT DOVHARTUT FROM ETA_MASTER..DOVHAR WHERE DOVHARTAR=CONVERT(CHAR(10),GETDATE(),020) AND DOVHARKOD=’USD’ AND DOVHARTUR=’AKTALS’)'USD KARŞILIĞI’,

(SELECT DOVHARTUT FROM ETA_MASTER..DOVHAR WHERE DOVHARTAR=CONVERT(CHAR(10),GETDATE(),020) AND DOVHARKOD=’EURO’ AND DOVHARTUR=’AKTALS’)'BUGÜN Kİ EURO KURU’,

CARBAKIYE*(SELECT DOVHARTUT FROM ETA_MASTER..DOVHAR WHERE DOVHARTAR=CONVERT(CHAR(10),GETDATE(),020) AND DOVHARKOD=’EURO’ AND DOVHARTUR=’AKTALS’)'EURO KARŞILIĞI’

FROM CARKART

WHERE CARKOD=:CARKOD

Comments are closed.