CARİ:Banka Ekstrelerinin Excel’den Aktarılması Muhasebe,Cari ve Banka Fişlerine Aktarılması

Banka hesap ekstrelerinin Banka/Cari/Muhasebe fişlerine otomatik aktarımı sayesinde artık
banka ekstrelerindeki hareketler tek tek girilmeyecek.

Örneğin i Ziraat Bankası’ndan alınan Excel dosyası “Tutar”, “Tarih”, “Açıklama”,

“İşlem No” ve “Bakiye” sütunlarından oluşmaktadır. Bankaların ekstre formatları farklı
sütunlardan oluşabilmektedir. Bu sebeple aktarım için her bankaya özel ayrı ayrı transfer
dosyaları hazırlanmıştır. Aktarım işlemi için, tanımlaması yapılmış bankaların isimleri ise
Akbank, Anadolu Bank, Denizbank, Finansbank, Fortis Bankası, Garanti Bankası, Halk
Bankası, HSBC Bank, ING Bank, Đş Bankası, Şekerbank, TEB Bankası, Tekfen, Vakıflar, Yapı
ve Kredi Bankası ve Ziraat Bankası’ dır.

Örnek :
Ziraat Bankası için Aşağıdaki dosyalar hazırlanmıştır;
CAR_ZIRAATBANK.FBT : Bu dosya yardımı ile Cari Hareket Fişine Ziraat Bankasının Excel
formatındaki bilgiler aktarılabilmektedir.

BAN_ZIRAATBANK.FBT : Bu dosya yardımı ile Banka Hareket Fişine Ziraat Bankası’nın Excel
formatındaki bilgileri aktarılabilmektedir.
MUH_ZIRAATBANK.FBT : Bu dosya yardımı ile Muhasebe Hareket Fişine Ziraat Bankası’nın
Excel formatındaki bilgileri aktarılabilmektedir.

Listede ismi geçmeyen bankaların ekstre formatları için *.FBT dosyası oluşturulup aktarım
yapılması mümkündür. Hatta tanımlanmış *.FBT dosyalarını yeniden düzenleyerek farklı
aktarım dosyası formatları oluşturabiliriz. Örneğin : Ekstredeki sahaları istediğimiz koşullara
göre istediğimiz muhasebe fiş sahalarına aktarabiliriz.

Not : Uzantısı *.FBT olan dosyaların programınızın yüklü olduğu dizin içerisinde (Örn.
C:\ETASQL\Dizayn\, C:\ETAV8SQL\Dizayn\ gibi ) yüklü olması gerekmektedir. Müşterilerimizin
ETASQL V.1.18 ve ETASQLV8 V. 1.18 versiyonlarına geçiş ile birlikte uzantısı *.FBT olan
dosyalarını mutlaka “Dizayn” klasörüne yüklemesi gerekmektedir.

BANKA EKSTRELERİNİN PROGRAMA AKTARIM İŞLEMLERİ
1- MUHASEBE FİŞİNE AKTARIM
a) Transfer Đşlemini Gerçekleştirecek *.FBT Dosyasının Kayıt Edilmesi
Muhasebe Modülü/Servis/ Sabit Tanımlar/ Dizayn/Tanım Dosyaları/Fiş Transfer Dizayn
Dosyaları/ Banka Dosyasından Fişe Transfer Dosyaları bölümüne girilir. Ekrana gelen tablonun
“DOSYA ADI” sahasına aktarım için kullanılacak FBT dosyasının adı yazılarak kayıt edilir.
Muhasebe’ye aktarım için oluşturulan dosya adları “MUH_” ile başlamalıdır.

Not : ETASQL V.1.18 ve ETASQLV8 V. 1.18 versiyonlarımızı yeni alan müşterilerimizde tüm
dizayn dosya isimleri default tanımlı gelecektir. Dizayn dosya ismi bu tabloda kayıtlı olan
şirketlerde bu işlemi yapmalarına gerek yoktur.
b) Ekstrenin Muhasebe Fişine Aktarım işlemi

Muhasebe Modülü/Muhasebe Fişi/Yeni Fiş menüsünden aktarım yapılacak fiş tipi seçilerek
içerisine girilir; F2-Kayıt / Transfer Đşlemleri/ Banka Dosyasından Fişe Transfer Menüsünden
“Transfer Dosya Bilgilerini Giriniz” başlıklı tablo ekrana gelecektir.

Dosya Bilgileri
“Dizayn Dosya Adı” sahası “Listeleme formu” butonu yardımı ile bankanın *.FBT dosyası seçilir.

“Data Dosya Adı” sahası “Dosya Açma” butonu yardımı ile Excel dosyası, yüklü olduğu dizine
girilerek seçilir.
Hedef Hesap Bilgileri
“Hesap Kapatma” sahası ekrana taşınan fişin otomatik olarak bir hesapla kapatılıp
kapatılmayacağını belirleyen parametredir. İşaretlenmesi durumunda tanımlara göre fişin
kapatma işlemi otomatik yapacaktır.

“Hesap Kodu” bu saha sadece “Hesap kapatma” parametresi işaretlenmesi durumunda
kullanılır. Otomatik kapatma işleminde hangi muhasebe hesap kodunun kullanılacağı
tanımlanır.
“Hedef Açıklama” bu saha sadece “Hesap kapatma” parametresi işaretlenmesi durumunda
kullanılır. Kapatma işleminde kapatma satırlarında hangi açıklamanın yazılacağı tanımlanır.
“Kapatma Tipi” bu saha sadece “Hesap kapatma” parametresi işaretlenmesi durumunda
kullanılır. Kapatma işleminin her bir satır için tek tek mi yapılacağı ya da tüm satırların tek bir
satırda toplam alınarak mı yapılacağı belirlenir.

İşlem Aralıkları
“İlk Tarih” ve “Son Tarih” sahaları Banka Ekstredeki tüm satırların değil sadece belirtilen tarihe
ait satırların çekilmesine yardımcı olan sahalardır. Bu tanımlama ile ekstredeki sadece istenilen
tarih aralığındaki satırlar muhasebe fişine taşınması sağlanır.

“Açıklama Koşulu” ve “Koşul Değeri” sahası Banka Ekstredeki tüm satırların değil belirtilen
koşula göre verilerin çekilmesini sağlamaktadır. Bu tanımlama ile ekstredeki açıklamada yer
alan bilgileri sağlayan verileri çekme imkanı vermektedir.
Örneğin : “Açıklama Koşulu” ‘na 08 numaralı “08- Đçinde Geçen” koşul sahasını seçelim. “Koşul
Değerine” ise “Para çekme” yazalım. Bu tanıma göre yapılan aktarımda banka ekstresinin
açıklama sahasında “Para çekme” kelimesi geçen ekstre bilgileri aktarılacaktır.
Tanımlama işlemi sonrasında “F2-Tamam” tuşuna basıldığında veriler fiş ekranımıza
taşınacaktır.

“Hesap Kodu” Đşlem koşullarına göre oluşacak fiş kalemlerin de hangi muhasebe kodunun
kullanılacağı tanımlanır. Bu işlem sayesinde istenilen koşulları sağlayan fiş satırlarına istenilen
muhasebe kodunu taşımak mümkün olmaktadır. Not: Bu saha tanımlaması istenilirse *.FBT
dosyamızın içerisine tanımlanarak da muhasebe kodlarını fiş satırlarına taşıyabiliriz.

2- CARİ FİŞİNE AKTARIM

a) Transfer İşlemini Gerçekleştirecek *.FBT Dosyasının Kayıt Edilmesi
Cari Modülünden Servis/ Sabit Tanımlar/ Dizayn Dosyaları/Fiş Transfer Dizayn Dosyaları/
Banka Dosyasından Fişe Transfer Dosyaları bölümüne girilir. Ekrana gelen tablonun “DOSYA
ADI” sahasına aktarım için kullanılacak FBT dosyasının adı yazılarak kayıt edilir. Cari’ye
aktarım için oluşturulan dosya adları “CAR_” ile başlamalıdır.

b) Ekstrenin Cari Fişine Aktarım İşlemi

Cari Modülü/Cari Hareket /Yeni Fiş menüsünden aktarım yapılacak fiş tipi seçilerek içerisine girilir.

F2-Kayıt / Transfer Đşlemleri/ Banka Dosyasından Fişe Transfer Menüsünden “Transfer Dosya
Bilgilerini Giriniz” başlıklı tablo ekrana gelecektir. Bu tabloda “ Dizayn Dosya Adı “ sahasına
“Listeleme formu” yardımı ile bankanın *.FBT dosyası seçilir. “Data Dosya Adı” sahasına
“Dosya Açma” yardımı ile Excel dosyası, yüklü olduğu dizine girilerek seçilir. Alt bölümde yer
alan “İlk Tarih” ve “Son Tarih” sahalarına ise ekstreden istenilen tarih aralığındaki bilgiler
çekilmek istenildiğinde kullanılmaktadır. Bu tanımlama ile ekstredeki istenilen tarih aralığındaki
satırlar cari fişine taşınmış olacaktır. Tanımlama işlemi sonrasında “F2-Tamam” tuşuna
basıldığında veriler fiş ekranımıza taşınacaktır.

3- BANKA FİŞİNE AKTARIM

a) Transfer İşlemini Gerçekleştirecek *.FBT Dosyasının Kayıt Edilmesi

Banka Modülü/ Servis/ Sabit Tanımlar/ Dizayn Dosyaları/Fiş Transfer Dizayn Dosyaları/ Banka
Dosyasından Fişe Transfer Dosyaları bölümüne girilir. Ekranda gelen tablonun “DOSYA ADI”
sahasına aktarım için kullanılacak FBT dosyası ismi yazılarak ve kayıt işlemi yapılır.

b) Ekstrenin Banka Fişine Aktarım İşlemi

Banka Modülü/Banka Hareket /Yeni Fiş menüsünden aktarım yapılacak fiş tipi seçilerek
içerisine girilir.
F2-Kayıt / Transfer Đşlemleri/ Banka Dosyasından Fişe Transfer menüsünden “Transfer Dosya
Bilgilerini Giriniz” başlıklı tablo ekrana gelecektir.

Bu tabloda “ Dizayn Dosya Adı “ sahasına “Listeleme formu” yardımı ile bankanın *.FBT
dosyası seçilir. “Data Dosya Adı” sahasına “Dosya Açma” yardımı ile Excel dosyası, yüklü
olduğu dizine girilerek seçilir. Alt bölümde yer alan “Đlk Tarih” ve “Son Tarih” sahalarına ise
ekstreden istenilen tarih aralığında bilgiler çekilmek istenildiğinde kullanılmaktadır. Bu
tanımlama ile ekstredeki istenilen tarih aralığındaki satırlar banka fişine taşınmış olacaktır.
Tanımlama işlemi sonrasında “F2-Tamam” tuşuna basıldığında veriler fiş ekranımıza
taşınacaktır.

“*.FBT” DOSYALARININ DÜZENLENMESİ

Banka ekstresinde yer alan bilgilerin Muhasebe, Cari ve Banka Fişlerine aktarımı yapılmıştır. Bu bölümde örnek işlemler Ziraat Bankasından alınan bir ekstre dosyasının Muhasebe Fişine aktarım için kullanılan
MUH_ZIRAATBANK.FBT dosyası konu alınmıştır. Bankaların ekstre dosyalarında saha
değişikliği olması durumunda veya firmamıza özel aktarım formatları oluşturmak istenildiği
takdirde bu düzenlemeye ihtiyacımız vardır. işlemi “Veri Aktarım Modülü” ile yapabiliriz.

Bu Tanımlama İşlemi İçin Veri Aktarım Modülü/Dosya Dizayn Tanımları/ Banka Dosyasından
Fişe Transfer Tanımı/ Eski Tanım menüsünden listeye gelen *.FBT dosyalarından düzeltilmek
istenen dosya seçilir.

1- GENEL TANIMLAR
Tanım Dosyası Bilgileri
Tanım Kodu : Banka dosyasından fişe transfer işleminde kullanılacak olan tanıma ait kod
belirtilir.

Tanım Adı : Banka dosyasından fişe transfer işleminde kullanılacak olan tanıma ait ad belirtilir.

Tanım Yapan Kişi : Dizayn tanımı yapan kişi belirtilir.

Dosya Tipi [1-6] : Oluşturulacak dizayn dosya tipi belirtilir. Banka dosyasından fişe transfer
işleminde sadece “XLS” dosya tipi kullanılmaktadır.

Modül [0-7] : Oluşturulacak dizayn dosyasının hangi modül için kullanılacağı belirtilir.

Konu [1-3] : Dosyadan fişe aktarım işleminde aktarılması istenen fiş bilgileri belirtilir. Banka
dosyasından fişe transfer işleminde sadece “Fiş” seçeneği kullanılmaktadır.

Tanım Açıklaması : Yapılan tanıma ait açıklama belirtilir.

Text Dosya Parametreleri;

Binlik Ayraç : XLS dosya tipinde okunacak dosyada kullanılacak olan binlik ayraç karakteri
belirtilir.

Ondalık Ayraç : XLS dosya tipinde okunacak dosyadaki ondalıklı bilgilerde kullanılacak olan
ondalık ayraç karakteri belirtilir.

Tarih Ayraç : XLS dosya tipinde okunacak dosyadaki tarih bilgilerinde kullanılacak olan tarih
ayraç karakteri belirtilir.

2- SAHA TANIMI

Bu bölümde Excel dosyamızda aktarılacak sütun başlıkları ve bu başlıkların muhasebe fişinde
hangi sahalara aktarılacağını tanımlayabiliriz.

Excel Sütun Adı Aktarımı yapılacak olan Excel dosyasında yer alan sütun adları belirtilir.
Fiş Saha Adı Excel Sütun Adı sahasında belirtilen ilgili sütundaki bilgilerin aktarılacağı
muhasebe fişine ait saha adı belirtilir.

Not: Tutar sahasında “Fiş Saha Adı” belirtilmez. Diğer tüm sahalarda “Fiş Saha Adı”
belirtilmelidir.
Veri Türü [0-20] Bu sahada standart Eta Tiplerinden biri seçilerek sahanın belirtilen tipe göre
yazılması sağlanır.

Örnek :
1- EtaNone : İlgili satırdaki sahada herhangi bir tip belirtilmek istenmiyorsa bu seçenek
belirtilir.

2- EtaTarih : İlgili satırda tarih bilgisi kullanılacaksa bu seçenek belirtilir.

3- EtaPara : İlgili satırda tutar bilgisi kullanılacaksa bu seçenek belirtilir.

Ekran 15 : Tanım Dosyasının “Veri Tanımı” sekmesi

3- VERİ TANIMI

Bu bölümde, Excel dosyamızda yer alan sahalara ait koşullar ve bu koşullara göre fişin nasıl
aktarılması gerektiği tanımlanır. Bu bölümde istenilirse aktarılan fiş kalemlerinin muhasebe
hesap kodu da tanımlanabilmektedir.
Excel Sütun Adı : Saha Tanımı sekmesinde tanımlanan sahalar bu sahada listelenir ve koşul
verilmek istenen saha seçilir.

Aynı saha için birden fazla koşul belirtilebilir.

İşlem : İlgili saha için koşul belirtilir.

Örnek 1 :
8-İçinde Geçen> “Excel Sütun Adı” sahasında belirtilen sahanın içe

riğinde “İlk Değer”
sahasında belirtilen değer geçen satırlar, “Tutar” sahasında belirtilen şekilde fiş kalemlerine
aktarılır.

4- Büyük> Bu seçenek sayısal sahalar için kullanılır. “Excel Sütun Adı” sahasında belirtilen
sahanın içeriği “İlk Değer” sahasında belirtilen değerden büyük olan satırlar, “Tutar” sahasında
belirtilen şekilde fiş kalemlerine aktarılır.

3- Küçük> Bu seçenek sayısal sahalar için kullanılır. “Excel Sütun Adı” sahasında belirtilen
sahanın içeriği “İlk Değer” sahasında belirtilen değerden küçük olan satırlar, “Tutar” sahasında
belirtilen şekilde fiş kalemlerine aktarılır.

İlk Değer : İşlem sahasında belirtilen koşula göre filtreleme yapılacak ilk değer belirtilir.

Son Değer : İşlem sahasında belirtilen koşula göre filtreleme yapılacak son değer belirtilir.

Tutar: İlgili satırdaki koşul sağlandığında Tutar sütununda yer alan değerlerin, fiş kalem
bilgilerinde yer alan Borç/Alacak sahalarına ne şekilde transfer edileceği belirtilir.

Örnek 2 :
1- Tümü Borç> Đlgili satırdaki koşulu sağlayan satırların “Tutar” sütununda yer alan değerler, fiş
kalem satırında yer alan Borç sahasına transfer edilir.
2- Tümü Alacak> İlgili satırdaki koşulu sağlayan satırların “Tutar” sütununda yer alan değerler,
fiş kalem satırında yer alan Alacak sahasına transfer edilir.

3- (+)’lar Borç,(-)’ler Alacak> İlgili satırdaki koşulu sağlayan satırların “Tutar” sütunlarında (+) ile
başlayan değerler fiş kalem satırında yer alan Borç sahasına, (-) ile başlayan değerler fiş kalem
satırında yer alan Alacak sahasına transfer edilir.

4- (-)’ler Borç,(+)’lar Alacak> İlgili satırdaki koşulu sağlayan satırların “Tutar” sütunlarında (-) ile
başlayan değerler fiş kalem satırında yer alan Borç sahasına, (+) ile başlayan değerler fiş kalem
satırında yer alan Alacak sahasına transfer edilir.

Hesap Kodu :İlgili satırdaki koşulu sağlayan satırların transfer işleminde fiş kalem bilgilerinde
yer alan “Muhasebe Kodu” sahasına aktarılmak istenen muhasebe kodu belirtilir. Saha
üzerindeki buton yardımıyla daha önce Muhasebe modülü üzerinden tanımlanan hesap kodları
listelenir ve buradan da seçim yapılabilir.

Açıklama : İlgili satırdaki koşulu sağlayan satırların transfer işleminde fiş kalem bilgilerinde yer
alan “Açıklama” sahasına aktarılmak istenen değer açıklama bilgisi belirtilir.
Not : Diğer koşul tanımları anlamları için yardım menüsüne bakınız.

4- DÜZENLENEN *.FTB DOSYASININ KAYIT EDİLMESİ
Saha tanımlamaları yapılmış dosyaların kayıt edilmesi gerekmektedir. Bu işlemi Shift+F2 tuşu
yardımı ile dosyayı farklı kaydet işlemi ile yapabilirsiniz. Farklı bir dosya ismi verilerek kayıt
yapılan dosya ismi; Muhasebe/ Servis/ Sabit Tanımlar/ Dizayn/Tanım Dosyaları/Fiş Transfer
Dizayn Dosyaları/ Banka Dosyasından Fişe Transfer Dosyaları menüsünden dosya ismi tabloya
eklenerek kayıt edilmelidir.
Kayıt işlemi yapıldıktan SONRA yeni fiş ekranından F2-Kayıt / Transfer İşlemleri/ Banka Dosyasın
ndan

Fişe Transfer Ekranından dosya seçilerek kullanılabilir.

Comments are closed.