CARİ:Cari Kartlarında Uyarı Mesajları

İstediğiniz cari karta istediğiniz mesajı kolaylıkla iliştirebilirisiniz. Đlgili cari kart herhangi bir
şekilde işleme gireceği zaman bu mesaj kullanıcının karşısına gelecektir.

Bunun Đçin Cari modülü/Cari Kart/Eski Kart bölümünden istenilen cari karta ulaşılır. Cari kart
üzerinde bulunan Ek Bilgiler tabına geçilir. Ekranın sağ üst köşesinde bulunan uyarı mesajına
istediğiniz mesaj yazılarak kayıt edilir.

Cari kart işlem göreceği herhangi bir modülden çağrıldığı zaman uyarı mesajı karşınıza gelir.

Comments are closed.