CARİ:IBAN NO Cari, Çek/Senet ve Banka Modüllerinde IBAN NO İle İlgili Tanımlar

01/01/2010 tarihinden itibaren kullanılmaya başlanan IBAN No sahası kullanımı ile ihtiyaç
duyulan IBAN NO sahası Cari ve Banka kartlarına tanımlama imkanı ve Çek/Senet
işlemlerinde Fiş kalemlerinde tanımlama imkanı getirilmiştir. IBAN No sahasını dizayn
dosyalarına tanımlanarak istenilirse fiş dökümlerimizde de görebiliriz.

Not : Müşterilerimizin 1.18 versiyonlarınmız sahip olmaları gerekmektedir.

Cari Modülünde IBAN No Sahası Tanımlaması

Cari Modülü/Cari Kartı/Yeni Kart menüsünden “Bağlantılar” sekmesinden “Karta Ait Banka
Hesap Bilgileri” başlıklı bölüme “Banka IBAN No” sahası eklendi. Cari Müşterimize ait
Banka Hesap Bilgilerinin takip edilmesine yardımcı olan bu bölümde Banka Kodu, Şube
Kodu ve Hesap No sahaları vb. bilgileri tanımlayabiliyorduk. Yeni eklenen “Banka IBAN No”
sahası ile müşterilerimizin banka hesaplarına ait IBAN Numaralarına tanımlayabiliyoruz.

10 Şubat 2010
İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Cari, Banka,
Çek/Senet

Tablo 1 : “Bağlantılar” sekmesinde “Karta Ait Banka Hesap Bilgileri” saha başlıklı
bölümde yer alan “Banka IBAN No” sahasının tanımlanması

Banka Modülünde IBAN No Sahası Tanımlaması

Banka Modülü/Banka Hesap Kartı/Yeni Kart menüsüne giriniz. Bu bölümde “Ana Sayfa”
Sekmesine “IBAN No” isimli yeni bir saha eklendi. Banka hesaplarımıza ait Banka Hesap
Bilgilerinin takip edilmesine yardımcı olan bu bölümde Banka Kodu, Şube Kodu ve Hesap
No sahaları vb. bilgilerin yanında Banka IBAN No bilgisi tanımlanabilmektedir.

Tablo 2 : Banka Hesap Kartı “Ana Sayfa” Sekmesine “IBAN No” bilgisinin
tanımlanması

Çek/Senet Modülünde IBAN No Sahası Kullanımı

Çek/Senet Modülü/Servis/Sabit Tanımlar/Saha Tanımları menüsüne giriniz. Bu bölümde ilgili
fiş tiplerini seçerek “Banka IBAN No” sahasını açınız. Açılan bu saha ile fiş giriş ekranlarında
IBAN No sahasına bilgi girişi yapılabilmektedir. Đstenilirse dizayn dosyalarına eklenerek
dökümlerde IBAN No sahasının çıkması sağlanabilmektedir.

Tablo 3 : Firma çek çıkış işlemlerinde Banka Kodu seçimi ile birlikte Tablo 2’de
Banka Hesap Kartına tanımladığımız “Banka IBAN No” bilgisinin ekrana otomatik taşındığı görülmektedir

Comments are closed.