CARİ:Kara Liste Uygulası

Riskli firmaları kara listeye alarak fiş giriş işlemleri esnasında bilgi sahibi olmak mümkün. Üstelik
tanımlanması ve uygulanması son derece kolay.

Nasıl Tanımlanır?

Şirket bilgileri modülünde Servis İşlemleri / Sabit Tanımlar / Parametreler / Cari Genel
Parametreleri bölümüne girilerek Muhtelif Kontroller grubundaki “Kara Liste Kontrolü”
parametresini isteğimize göre düzenliyoruz.

Parametremizi düzenledikten sonra Cari modülünde Servis / Sabit Tanımlar / Derece /
Uyarılar / Kara Liste Uyarıları bölümüne girilerek fişleri kaydederken çıkmasını istediğimiz
uyarı mesajlarını yazıyoruz.

Tanımladığımız bu uyarıları, kara listeye dahil etmek istediğimiz cari kartlarına uyarlamak için,
Cari Kartı / Ek Bilgiler sekmesinde “Kontrol/Uyarı Bilgileri” grubundaki “Kara Liste”ye ait
kutucuk işaretlenerek, hemen altında bulunan “Kara Liste Mesajı” bölümünün seçim butonuna
basarak karşımız çıkan kara liste uyarılarından bu karta ait işlem yaparken görmek istediğimiz
uyarıyı seçeriz. Veya kara liste uyarıları dışında özel uyarımız var ise buraya uyarımızı yazarız.

Nasıl Uygulanır ?

Bütün bu tanımlamalar yapıldıktan sonra Cari Hareket, İrsaliye, Fatura, Sipariş gibi cari kart
seçerek işlem yaptığımız modüllerde fiş oluşturup kaydetmeye çalıştığımızda, cari kartta
tanımladığımız uyarı mesajımız çıkacaktır.

Comments are closed.