Cari/V.8,SQL-Cari Modülü ile ilgili sorular 2

S: Müşteri/Satıcı Cari kartlarında Kredi/Risk Limiti kontrolü yapılıyor.Bu kontrole faturalanmamış Alış/Satış İrsaliyelerinin tutarlarını nasıl dahil edebilirim?

C:Şirket Bilgileri modülü, Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler/Genel Parametreler/Cari Genel Parametreler bölümünden Faturalanacak Giren İrsaliyeler (-) / Faturalanacak Çıkan İrsaliyeler (+) parametresi işaretlenir.

S: Bir satıcımız bizde bulunan alacağına karşılık bir müşterimizin borcun azaltılmasını istiyor. Böyle bir işlemi nasıl yaparım ?

C: Cari Modülü/Cari Hareket Fişi/Yeni Fiş ve oradan Virman Fişi ile yapılır. İlgili rakam satıcının borcuna, karşı cari koduna da müşterimizin kodu yazılır.

S: Cari kartlarında, fatura ve bütün fiş tiplerinde default olarak belirlenen bir döviz kodu ve türünün kendiliğinden gelmesini nasıl sağlanır?

C: Şirket Bilgileri/Genel/Şirket Genel Parametreleri ekranının “Diğer Parametreler” sekmesinde, cari ile ilgili satırda “ÇEVRİM TİPİ : 8- Genel tanımlanan döviz” seçilir. Aynı satırda istenen döviz kodu ve türü de tanımlanmalıdır.

S: Cari modülünde hareket fişine girildiğinde imlecin ilk olarak üst başlıktaki tarih kısmına gelmesi nasıl sağlanır?

C: Cari/Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler/Konumlanacak Bölüm 1- üst başlık (fiş tarihi) seçilir ve kayıt yapılır.

S: Cari karttaki bakiye ile ekstredeki bakiye birbirini tutmadığında ne yapılır?

C: Özel fişlerden girilen hareketler cari bakiye değerlerini etkilemez. Özel fiş girişi yapılıp yapılmadığı kontrol edilir.

S: Sıfır tutarlı faturaların cari hesap ekstresinde görülmesi nasıl sağlanır?

C: Şirket bilgileri modülünde Sabit Tanımlar/Parametreler/Genel Parametreler/Fatura Genel Parametreleri bölümüne girilir. Entegrasyon Parametreleri sayfasındaki Sıfır Tutarlı Fatura İçin Cari Kaydı parametresine “Evet” ya da “Sor” değeri verilir.

Comments are closed.