Cari/V.8,SQL-Cari Modülü ile ilgili sorular 3

S: Cari kart listesinde carilere ait telefon numaralarının da görüntülenmesi nasıl sağlanır?

C: Cari kart listesinde Görünüm/Biçim/Tasarım bölümünden tasarım görünümüne geçilir. Sahalardan Ekleye basılır. Eklenen kolonun 2. satırında Bağlantılı Saha seçilir. Gelen ekranda Bağlantı Tablosu ADRESLER yapılır. Bağlantı Tablosu Bağlantı Sahası ADRKOD1 yapılır, Bağlantılı Saha ADRTEL1 yapılır, İfade ADRITEMNO=1 yazılır. Başlık ile Ad kısmına TELEFON1 yazılabilir. SQL tuşuna basılıp tasarım ekranı kapatıldığında telefon bilgisi görünecektir

S: Fatura keserken cari kartlar çağrıldığında vade bilgisinin otomatik gelmesi nasıl sağlanır?

C: Cari kartının ek bilgiler sayfasındaki muafiyet günü bölümüne kaç günlük vade uygulanacaksa yazılır. Fatura keserken vade tarihi otomatik hesaplanır.

S: Cari vade farkı raporu alınırken vade farkı oranı (%) nasıl değiştirilir?

C: Oranı değiştirmek için Eta Sistem bölümüne girilir (etasqlsys). Ortak Tanımlar/ Vade Farkı Grup Tanımları kısmından oranlar değiştirilebilir.

S: Cari kartı bağlantılar sayfasındaki adres bilgilerinin ön değerleri nasıl getirilir?

C: Şirket bilgileri / Cari Genel Parametreler bölümünde Diğer Bilgiler sekmesinde Cari Kart Adres Seçimi ön değerleri değiştirilir

S: Cari modülünde İşlem türlerine göre, Muhasebe bağlantısı yapıldığında Muhasebe fişlerine açıklama nasıl getirilir? Örneğin dekont işlemi yapıldığında farklı bir açıklama ya da nakit işlemi yapıldığında farklı bir açıklama olarak Muhasebe fişine çıkması.

C: Cari modülü içinde Servis işlemleri, Muhasebe Bağlantıları, Muhasebe Grubu kodu seçilir, Ör. (CARMUHGRP) Seçilen Muhasebe Grubu’nun içinde, İşlem Türlerinin karşısındaki BORÇ SAT.AÇIK., ALACAK SAT AÇIK. veya diğer açıklama sahalarına istenen tanımlamalar yapılabilir.

S: Caride mahsup fişi işlerken birden fazla tarihe aynı anda girişnasıl yapılır?

C: Caride saha tanımlarında mahsup fişinde işlem tarihi kolonu açılarak birden fazla tarihe ait hareketler tek fişe işlenebilir

S: Cari hesap ekstresinde çek ve senet toplama işaretleniyor. Bir fişte girilen çek veya senet toplanıyor. Bakiyenin doğru bilgiyi vermesi nasıl sağlanır?

C: Eta_master’daki islemtip tablosundaki islemkod alanı ile ilgili şirketteki carhar tablosundaki carharistipkod alanının collation ayarları aynı yapılır.

Comments are closed.