Archive for Sık Sorulan Sorular

Stok/V.8,SQL: Genel hareket raporunda devir miktarı göstermesi nasıl sağlanır?

İlk tarih bölümüne 02/01/2008 yazılır, nakli yekün parametresi işaretlenir.

Stok II/V.8,SQL : Hareket girişlerinde depolu çalışma nasıl iptal edilir?

Bu işlem için şirket bilgileri modülünden servis, sabit tanımlar, genel parametreler, Stok-II genel parametrelerindeki depo onay kutusu boş bırakılarak kayıt etmemiz gerekmektedir.

Stok II/V.8,SQL: Yeni depo tanımı nasıl yapılır?

Stok-II modülünde Kart Tanımları/Depo Kart Tanımları /Yeni Depo
Kartı bölümünden yapılır.

Stok/V.8,SQL: Stok Kart listesine depo bakiyeleri nasıl konulur?

Bu işlem için, F6 stok kart listesine aşağıdaki query yazılarak, bağlantı-1 tanımlanır.
SELECT STKKOD,STKCINSI,
D1=(SELECT DEPSTKBAKIYE FROM DEPSTKKART WHEREDEPSTKDEPOKOD=’D-01′ AND DEPSTKSTKKOD=STKKOD),

D2=(SELECT DEPSTKBAKIYE FROM DEPSTKKART WHEREDEPSTKDEPOKOD=’D-02′ AND DEPSTKSTKKOD=STKKOD),

TOPLAM=(SELECT DEPSTKBAKIYE FROM DEPSTKKART WHERE DEPSTKDEPOKOD=’D-01′ AND DEPSTKSTKKOD=STKKOD)+
(SELECT DEPSTKBAKIYE FROM DEPSTKKART WHERE DEPSTKDEPOKOD=’D-02′ AND DEPSTKSTKKOD=STKKOD)

FROM STKKART

Stok /V.8,SQL: Stok kartı kayıt işlemi yaparken kod numaraları nasıl otomatik verilir?

Stok , Servis, Sabit tanımlar, Evrak no tanımlarından stok kartlarına ait evrak no ve hane boyu tanımlanır. Stok, Servis, sabit tanımlar, Parametreler, Evrak no bölümünde Stok kart kodu bölümünde kullanılacak evrak no grubu seçilir.

Stok /V.8,SQL S: Stok kartındaki özel kod başlıkları nasıl değiştirilir?

Stok/servis/sabit tanımlar/başlık tanımları/stok kart özel kod başlık tanımları ekranında değişiklik yapılır ve kayıt edilir.

Stok /V.8,SQL : Stok ile ilgili işlemlerde (örn.Sipariş, İrsaliye, Fatura) fişlerde miktarsız işlem nasıl yapılır?

Bu işlem için şirket bilgileri modülünden Servis/Sabit Tanımlar/ Parametreler/ Genel Parametreler/Stok Genel Parametreler kısmında diğer bilgiler bölümünden “Fişlerde miktarsız giriş kontrol” parametresinden “izin ver” işaretlenir.

Stok/V.8,SQL: Stok muhasebe bağlantısı tanımları yapılırken bütün stok kartlarına aynı olan muhasebe kodları nasıl toplu yazılabilir?

Stok/Servis/Sabit Tanımlar/Muhasebe Bağlantıları/Muhasebe Grup Tanımlarından ilgili hesaplar tanımlanır. Kartın Bağlantılar sayfasından tanımlanan grup kodu seçilir.

Stok/V.8,SQL: Stok ekstresi alırken tarih kıstası verince çok bekletmesi nasıl engellenir?

Stok kullanıcı parametreleri/stok ekstrede tutar sahasından :
Bakiye seçilirse hızlı verir. Genelde ortalama geliyor

Stok/V.8,SQL: Kayıtlı tüm stok kartlarında alış fiyatı ve satış fiyatı başlıklarının altına peşin alış ile peşin satış fiyatlarının başlıklarını da toplu olarak nasıl eklerim?

Stok modülüne girilerek Servis/Dosya İşlemleri bölümünden Stok Fiyat Değişikliği bölümüne girilir. Kaynak fiyat alış seçilir, hesaplama işlemi kısmında alış fiyat çarpı sıfır ( F1*0 ) gibi bir formül yazılır. Hedef fiyat kısmında 3- Peşin Alış fiyatı seçilerek F2-İşlem tuşuna basılır. Bu şekilde sadece fiyat başlık kısmı tüm stoklara eklenecektir aynı işlem peşin satış fiyatı için de yapılmalıdır