Archive for Teknik Notlar

MBO:Mükelleflerle Tüm Borç/Alacak İlişkilerinin Takibi

Mükelleflerinizle aranızdaki borç/alacak ilişkilerinin tamamını rahatlıkla programımız yardımıyla
takip edebilirsiniz.

MBO modülünden Borç, Alacak, Tahakkuk gibi tüm işlemlerin takibi yapılabilir.

MBO-MUKB-1

 

Aynı zamanda bu borç , alacak veya tahakkuk işlemlerinin neye istinaden oluştuğu da detaylı
olarak takip edilebilir.

MBO-KART-2

 

MBO:Mükellefe Ait Kira Bilgilerinin Saklanması ve Raporlanması

Mükellefe ait kira bilgilerinin programımızda saklanabilmesi ve gerektiği zaman bunların
rahatlıkla raporlanabilmesi mümkündür.

MBO modülünde mükellef kartının Ek Bilgiler bölümünde yer alan kira bilgileri sahalarını
doldurarak F2-Kayıt işlemi yapmanız yeterlidir.

MBO-KIRA-1

 

MBO-KIRA-2

MBO:Mükellef Kartlarına Tekli/Toplu Otomatik Makbuz Kesilmesi

Muhasebe Büro Otomasyonu modülümüz ile Serbest Meslek Makbuzlarının kesilmesi, kesilen
bu fişlerin Muhasebeci ve Mükellefinin yevmiye veya işletme defterlerine otomatik işlenmesi/
entegrasyonu mümkündür. Bu sayede tekli ve toplu olarak bütün mükellef kartlarına otomatik
olarak makbuz kesebilme imkanı mevcuttur.

Mükellef kartları üzerinde bulunan bağlantı kodları yazılarak toplu işlemler menüsünden tek bir
hareket ile kendimize ait deftere ve mükelleflere ait defterlere kayıtlar işlenir.

MBO-KART-1

 

MBO-KART-2

MBO:Muavin Bilgisini Hesap İçine Girmeden F7-Fiş Listesinden Alabilme

F7-Fiş Listesi ekranında istenilen Mükellef Kartının muavin (hareket) bilgisini hesabın içine
girmeden alabilmek mümkündür.

Fiş listesi ekranında Bağlantı1 tuşundan Fiş Kalemleri seçilir. Fiş Kalemleri seçildiğinde ilgili
fişe ait kalemlerin yer aldığı bir pencere daha açılır. Mouse ile veya yön ok tuşlarıyla hareket
edilince kalemler de seçilen fişe uygun olarak değişir.

MBO3

MBO:Muavin Bilgisini Hesap İçine Girmeden F6-Kart Listesinden Alabilme

F6-Kart Listesi ekranında istenilen Mükellef Kartının muavin (hareket) bilgisini hesabın içine
girmeden alabilmek mümkündür.

Kart listesi ekranında Bağlantı1 tuşundan Hareket Listesi seçilir. Hareket Listesi seçildiğinde
ilgili karta ait hareketlerin yer aldığı bir pencere daha açılır. Mouse ile veya yön ok tuşlarıyla
hareket edilince hareketler de seçilen karta uygun olarak değişir.

MBO2

MBO:Defter Tasdikleri İçin Noter Bilgileri Dökümü

Defter tasdikleri için Noter Bilgileri dökümünü program içerisinden kolaylıkla alabiliriz.

MBO modülünde ‘’EK ĐŞLEMLER’’ menüsünden ‘’NOTER ĐŞLEMLERĐ’’ menüsüne girilir.
Buradan Noter Bilgileri dökümü menüsünden mükellef, noter ve dizayn kod tanımı seçimleri
yapılır. Bu dökümde tek sayfaya birden fazla bilgi çıkması da sağlanabilir.

MBO1

 

 

TRANSFER:ETA:V.8-SQL ve ETA:SQL ile IBM POS CİHAZI ARASINDA VERİ TRANSFERİ

Süpermarket, benzin istasyonu shop/market ve çeşitli sektörlerde perakende satış yapan
mağaza/market gibi işletmelerde kullanılan IBM-Pos cihazı ile ETA programları arasında veri
alışverişi yapabilirsiniz. Bu sayede stok takibini ve muhasebe işlemlerini ETA programları
üzerinden takip etmeniz mümkün olacaktır. Bu işlemler ETA:Transfer modülü içerisinde
bulunan Pos Bağlantısı bölümünden yapılır.
Not: IBM Pos ile veri alışverişi için GENIUS ara yazılımına ihtiyaç vardır.
Yapılabilecek İşlemler :
· ETA’da oluşturulan stok kartları aktarılabilir.
· Gün içerisinde fiyatı değişen ürünler aktarılabilir.
· Gün içerisinde tanımlanan yeni stok kartları aktarılabilir.
· Pos cihazında oluşan günlük satışlar ETA:Fatura modülüne fatura olarak aktarılabilir ve
istenirse transfer sırasında muhasebe fişlerinin oluşturulması sağlanabilir.
Yapılan Tanımlamalar
1. KDV Kısım Numaralarının Ayarlanması
Programdaki KDV kısım numaraları, İnter-Pos cihazındaki KDV Departman numaralarına göre
ayarlanmalıdır. Bu işlem için Ekran 1’de görülen Sistem Yönetimi bölümünde Ortak Tanımlar /
Vergi Tanımları / Stok KDV Kısım tanımları bölümüne girilir.

TR-IBMPOS-1

 

Ekran 1 : Ortak Tanımlar Ekranı
KDV kısım numaraları Pos cihazındaki KDV departman numaralarına göre tanımlandıktan sonra
F2-Kaydet butonu ile bu bölüm kayıt edilir. Ekran 2 ve 3’te Genius ve ETA KDV tanımları
görülmektedir.

TR-IBMPOS-2

 

Ekran 2 : Genius KDV Tanımları Ekranı

TR-IBMPOS-3

 

Ekran 3 : ETA KDV Tanımları Ekranı

2. Stok Kartlarının Tanımlanması

· Stok kodu ve cinsi tanımlanır.
· Fiyat bilgileri bölümünden satış fiyatı tanımlanır. Fiyatla ilgili indirim yüzdesi varsa tanımlanır
ve Kdv dahil mi? parametresi işaretlenir.
· Birim bilgisi tanımlanır. Tanımların nasıl yapılacağı Ekran 4’te gösterilmiştir.

TR-IBMPOS-4

Ekran 4 : Stok Kartlarının Tanımlandığı Ekran

·Ekran 5′te görülen Stok kartı Ek bilgiler sayfasında AÇIKLAMA-5‘e
ÜRÜN Barkodlu ise: (0 0 00000000) yazılır (Yazılan sıfırların (0) açıklaması aşağıdadır.)
AÇIKLAMA5 BİRİNCİ KARAKTER (İndirim Tipi)
0:İndirim Yok / 1:Yüzde / 2:Bölüm / 3:Grup / 4:Tutar / 5:Reyon
AÇIKLAMA5 ÜÇÜNCÜ KARAKTER (Birim Tipi)
0:Adet(Ad) / 1:Ağırlık(Kg) / 2:Uzunluk(M) / 3:Litre(Lt) / 4:Metrekare(m2) / 5:Metreküp(m3)
AÇIKLAMA5 BEŞİNCİ KARAKTER (Satış Durumu)
0:Satılabilir / 1:Satışı Durduruldu / 2:MixMatch ya da Bağlantılı Ürün Olarak Satılır
AÇIKLAMA5 ALTINCI KARAKTER (Adetli Satış Durumu)
0:Miktar Kriteri Yok / 1:Miktar Girilemez Zorunlu Değil / 2:Miktar Giriş Zorunlu
AÇIKLAMA5 YEDİNCİ KARAKTER (Fiyatlı Satış Durumu)
0:Fiyat Girişi Serbest / 1:Fiyat Girilemez / 2:Fiyatlı Satış Zorunlu
AÇIKLAMA5 SEKİZİNCİ KARAKTER (İade Edilebilirlik)
0:İade Edilebilir / 1: İade Edilemez
AÇIKLAMA5 DOKUZUNCU KARAKTER (Satıcı Girişi)
0:Satıcı Girilebilir / 1:Satıcı Girilemez / 2:Kod Girişi Zorunlu
AÇIKLAMA5 ONUNCU KARAKTER (Kod İle Satış)
0:Kodlu Satış Yapılabilir / 1:Kodlu Satış Yapılamaz
AÇIKLAMA5 ON BİRİNCİ KARAKTER (İndirimli Satış)
0:Hiçbir İndirim Yapılamaz(Grup, reyon, departman v.s.) / 1:Kasiyer İndirim Yapamaz / 2:İndirim
Yapılabilir
AÇIKLAMA5 ONİKİNCİ KARAKTER (Terazi Durumu)
0:Teraziye Gönderilemez / 1:Teraziye Tartılı Gönderilir / 2: Teraziye Adetli Gönderilir
· Stok kartı Ek bilgiler sayfasında Pozisyon Bilgileri / Bölüm/Departman (8 karakter) istenirse
tanımlanır.
· Stok kartı Ek bilgiler sayfasında Pozisyon Bilgileri / Reyon (8 Karakter) istenirse tanımlanır.
· Stok kartı Ek bilgiler sayfasında KDV Kısım No tanımlanır. (Daha önce Sistem Yönetiminden
tanımlanmış olan KDV kısım numaraları seçilir)

TR-IBMPOS-5

Ekran 5 : Açıklamaların Tanımlandığı Ekran

ÜRÜN TARTILI MAL İSE AÇIKLAMA 5’e BARKODLU ÜRÜNLERE İLAVE OLARAK (1000)
YAZILIR (0 1 00000001 1000)
AÇIKLAMA5 ONBEŞİNCİ KARAKTERDEN BAŞLAR. (Birim Böleni) TARTILI MAL İSE 1000
DEĞİL İSE BOŞ GEÇİLİR.)
Açıklama-5(5) : 15-16-17-18
3. karakter Birim tipi ‘1’ (kg’li ürün anlamında)
12. karakter Terazi durumu ‘1’ (teraziye tartılı gönderilir)

TR-IBMPOS-6

Ekran 6 : Açıklama 5’in Tanımlandığı Ekran

· Stok kartı Bağlantılar sayfasında Muhasebe entegre çalışılacak ise entegrasyon tanımı Ekran
7’de görüldüğü gibi yapılır.

TR-IBMPOS-7

Ekran 7 : Entegrasyon Tanımları Ekranı
· Barkod kodları sahasına ürünün barkod bilgileri Ekran 8’de görüldüğü gibi girilir.
TARTILI ÜRÜNLER İÇİN BARKOD KODU 7 KARAKTER TANIMLANIR.

TR-IBMPOS-8

Ekran 8 : Barkod Kodu Tanımları Ekranı

3. Stok Kartlarının IBM Pos’a Transferi
Stok kartlarının IBM Pos’a aktarımı üç aşamalıdır. ETA’dan kart bilgilerinin uygun dosya
formatında hazırlanması, Genius opa programına bu bilginin çekilmesi ve Genius pcn aracılığı
ile stok bilgilerinin pos cihazına transferi.
a. ETA’dan Kart Bilgilerinin Uygun Formatta Hazırlanması
Ekran 9’da görüldüğü gibi Transfer modülü Pos Bağlantısı / Stok Kart Transferi bölümüne
girilir.
TR-IBMPOS-9

Ekran 9 : Dosya Transferi Ekranı
Bu bölüme girildikten sonra Ekran 10’da görüldüğü gibi ;
Pos Tipi : 4 – IBM Pos seçilir.
Fiyat No : Stok kartı fiyat bilgilerinden fiyat seçilir.
Depo Kodu : Boş bırakılır.
Barkod No : Stok kartı/Bağlantılar sekmesinde tanılanan Barkod no yazılır
Set Tipi :2-WINDOWS seçilmeli
Transfer dosya adı : Yol ve Ürün dosya adı : \GENIUS\AKTARIM\STOK.GTF)

TR-IBMPOS-10

Ekran 10 : Stok Kartlarının POS Dosyasına Transfer İşlemi Ekranı
Tanımlamalar yapıldıktan sonra F2-İşlem butonu ile işlem başlatılır.
b. Genius Opa programına ETA’dan oluşan dosyanın transferi
Genius opa programı çalıştırılır. Ekran 11’de görüldüğü gibi programda veri aktarımı içeri
butonuna basılır.

TR-IBMPOS-11

Ekran 11 : Import/Export Ekranı
Alınacak olan stok.gtf dosyasının dosya adı kısmında seçilip aktarım işlemi Ekran 12’de
görüldüğü gibi başlatılır.
TR-IBMPOS-12

Ekran 12 : Veri Aktarımı Ekranı
c. Genius Pcn programı ile stokların POS’lara aktarımı
Genius pcn programı çalıştırılır. Ekran 13’te görüldüğü gibi İşlemler / Kasalara Bilgi Aktarım
bölümüne girilir.
TR-IBMPOS-13

Ekran 13 : Kasalara Bilgi Aktarımı Ekranı

Gelen ekranda Gönderilecek Bilgiler sekmesinde bütün seçenekler işaretlenir. Sadece
Değişenler bölümünün işaretleri Ekran 14’te görüldüğü gibi kaldırılır.

TR-IBMPOS-14

Ekran 14 : Kasa Aktarımları Ekranı

4. IBM Posta oluşan günlük satışların ETA’ya transferi
Bu işlem iki aşamalı olarak gerçekleştirilir. Satışların Genius opa programı ile kasadan alınarak
günlük dosya haline getirilmesi ve bu bilgilerin Eta’ya transferi
a. Satışların Genius opa programı ile kasadan alınarak günlük dosya haline
getirilmesi
Genius opa programı çalıştırılır. Veri aktarımı dışarı seçilerek günlük satış dosyaları Ekran
15’te görüldüğü gibi hazırlanır.

TR-IBMPOS-15

Ekran 15 : Veri Aktarımı Dışarı Ekranı

Veri aktarımı dışarı seçildikten sonra gelen ekrandan aktarılacak bilgi bölümünde
DETAYLI SATIŞ BİLGİLERİ Ekran 16’da görüldüğü gibi seçilir.

TR-IBMPOS-16

Ekran 16 : Detaylı Satış Bilgileri Ekranı
Dosya adı bölümüne günlük hareket dosyasının aktarılacağı yer seçilir. Kriter kısmında
başlangıç ve bitiş tarihine alınmak istenen satış hareketlerinin tarihi yazılır ve başla
tuşuna basılarak işlem Ekran 17’de görüldüğü gibi başlatılır.

TR-IBMPOS-17

Ekran 17 : Aktarma Ekranı

b. Günlük Satışların ETA’ya Transferi
Bir önceki aşamada hazırlanan satış dosyası Transfer modülünde Pos Bağlantısı / Fatura
Transferine bölümünden ETA’ya aktarılır. Aktarım sırasında bu bölümde aşağıda anlatılan
ve Ekran 18’de görülen parametreler seçilir.
Sayfa 1’deki Parametreler

TR-IBMPOS-18

Ekran 18 : Parametreler Sayfa 1 Ekranı

Mükerrer Fatura Kontrolü: Aynı fatura ve fiş nolu hareketin ikinci kez aktarılıp
aktarılmayacağı kontrolü
Muhasebe Bağlantısı : Alınan hareketlerin muhasebe fişi oluşturulup oluşturulmayacağı
Muh. Satırlarını Birleştir: Alınan hareketlerde fiş kayıt işlemi esnasında muhasebeye fiş
oluştururken hesap kodu aynı olan satırların birleşip birleşmeyeceği
Kdv Dahil : Kdv dahil veya hariç olduğu
Kasa Bağlantısı: Kasa bağlantısı yapılıp yapılmayacağı
Tahsilat Bilgilerini İşle : Bu parametre işaretlenir ise kapalı faturalara ait bilgiler sayfa -2
tahsilat detayına işlenir.
Pos tipi: 4-IBM Pos seçilir
Transfer Dosya Adı: IBM Pos’ta oluşan günlük hareket dosyasının yolu ve adı belirtilir.

Sayfa 2’deki Parametreler

TR-IBMPOS-19

Ekran 19 : Parametreler Sayfa 2 Ekranı
Oluşturulacak Fiş Bilgileri
Fatura Fiş Tipi : İşlenecek fatura fiş tipi seçilir
Depo Kodu : Depo bağlantılı çalışılıyorsa hareketlerin işleneceği depo
seçilir.
Satıcı/Plasiyer Kodu : Fişlere islenecek satıcı kodu seçilir.
İşyeri Kodu : İşyeri kodu var ise yazılır.
Masraf Merkezi Kodu : Masraf merkezi var ise yazılır.
Fiş Ö.K.1 : Fişlere yazılacak özel kod belirtilir.
Fiş Ö.K.2 : Fişlere yazılacak özel kod belirtilir.
Fiş Ö.K.3 : Fişlere yazılacak özel kod belirtilir.
Kasa Bil.Açk.Aktar : Kasiyer numarasını fiş açıklamalarından hangi açıklamaya
işlenecekse seçilir.
K.K.No.Açk.Aktar : Kredi kartı ile yapılan satışlardaki kredi kart numarasını fiş
açıklamalarından hangi açıklamaya işlenecekse seçilir.
Mağaza No.Açk.Aktar : Mağaza numarasını fiş açıklamalarından hangi açıklamaya
işlenecekse seçilir.
Oluşturulacak Muhasebe Fiş Bilgileri
Fiş Ö.K.1 : Muhasebe fişlerine yazılacak özel kod belirtilir.
Fiş Ö.K.2 : Muhasebe fişlerine yazılacak özel kod belirtilir.
Fiş Ö.K.3 : Muhasebe fişlerine yazılacak özel kod belirtilir.

Oluşturulacak Kasa Fiş Bilgileri Tahsilat Detayı Yoksa
Eğer Sayfa 1’de bulunan Tahsilat Bilgilerini İşle parametresi işaretli değil ve Kasa
Bağlantısı parametresi işaretli ise bu bölümde oluşturulacak kasa fişinde kullanılacak
kasa kodu bilgisi belirtilir.
Tahsilat Bilgileri
Nakit, kredi kartı ve yemek çekleri ödeme tuşları tahsilat bilgileri bölümüne girilir.
Pos Ödeme Tipi : Hareket dosyasındaki ödeme tipi
Pos Ödeme Kredi Tuş Numarası : Hareket dosyasındaki ödeme tuş numarası
Tahsilat Ödeme No : Şirket bilgileri /kart tanımları /Ödeme tip
tanımlarındaki sıra numaraları
Tahsilat kart tipi : Nakit ise kasa, kredi kartı ise banka seçilir.
Tahsilat kart kodu : Nakit ise kasa kartı, kredi kartı ise banka Pos
seçilir.
Tah. Ödeme No bilgisi ile, ödeme tip tanımları bölümündeki tanımlara göre yapılır.
Ödeme tip tanımları Şirket Bilgileri/Kart Tanımları/Ödeme Tip Tanımları bölümünden
Ekran 20’de görüldüğü gibi yapılır.

TR-IBMPOS-20

Ekran 20 : Ödeme Tip Tanımları Ekranı

 

 

 

TRANSFER:ETA:V.8-SQL ve ETA:SQL ile HUGIN POS CİHAZI ARASINDA VERİ TRANSFERİ

Süpermarket, benzin istasyonu, market ve çeşitli sektörlerde perakende satış yapan
mağaza/market gibi işletmelerde kullanılan Hugin-Pos cihazı ile ETA programları arasında veri
alışverişi yapılabilir. Bu sayede stok takibi, muhasebe işlemlerini ve tahsilat işlemlerini ETA
programları üzerinden takip edilebilir. Bu işlemler ETA:Transfer modülü içerisinde bulunan Pos
Bağlantısı bölümünden yapılır.
Hugin Pos ile veri alışverişi için herhangi bir ara programa ihtiyaç yoktur. Hugin Pos cihazının
temel tanımlamaları Hugin Ofis programı ile yapılabilir. Bu tanımlar logo tanımları, kdv kısım
tanımları, kredi kartı tanımları şeklinde özetlenebilir.

Yapılabilecek işlemler
· ETA’da oluşturulan stok kartları aktarabilir.
· Gün içerisinde fiyatı değişen ürünler aktarılabilir.
· Gün içerisinde tanımlanan yeni stok kartları aktarılabilir.
· Pos cihazında oluşan günlük satışlar ETA:Fatura modülüne fatura olarak aktarılabilir ve
istenirse transfer sırasında muhasebe fişlerinin oluşturulması sağlanabilir.
· Hugin Pos’ta yapılan satışların tahsilat bilgileri yani nakit ve kredi kartı tahsilatları Kasa
ve Banka modülleri aracılığı ile takip edilebilir.
Yapılacak İşlemler
1. KDV Kısım Numaralarının Ayarlanması
Programdaki KDV kısım numaraları, Hugin Pos cihazındaki KDV Departman numaralarına göre
ayarlanmalıdır. Bu işlem için Sistem Yönetimi bölümünde Ortak Tanımlar / Vergi Tanımları /
Stok KDV Kısım tanımları bölümüne Ekran 1’de görüldüğü gibi girilir.

TR-HUGO-1

 

Ekran 1 : Ortak Tanımlar Ekranı
KDV kısım numaraları Pos cihazındaki KDV departman numaralarına göre tanımlandıktan sonra
F2-Kaydet butonu ile bu bölüm kayıt edilir. Aşağıda Ekran 2 ve 3’te Hugin Pos ve ETA’daki
KDV tanımları görülüyor.
Hugin Pos Programından Görülen KDV Kısım Tanımları

TR-HUGO-2

 

Ekran 2 : Hugin KDV Kısım Tanımları Ekranı

Sistem Yönetiminden Tanımlanan KDV Kısım Tanımları
TR-HUGO-3

Ekran 3 : ETA KDV Kısım Tanımları Ekranı

2. Stok Kartlarının Tanımlanması
a. Barkodlu ürünler için stok kartlarının tanımlanması
· Stok kodu ve cinsi tanımlanır. Stok kodu altı karakter ve nümerik olmalıdır.
· Fiyat bilgileri bölümünden satış fiyatı tanımlanır.
· Birim bilgisi Ekran 4’te görüldüğü gibi tanımlanır.

TR-HUGO-4

Ekran 4 : Stok Kartı Tanımlama Ekranı

· Stok kartı Ek bilgiler sayfasında KDV Kısım No Ekran 5’te görüldüğü gibi tanımlanır.
(Daha önce Sistem Yönetiminden tanımlanmış olan KDV kısım numaraları seçilir.)

TR-HUGO-5

Ekran 5 : Ek Bilgiler Ekranı
· Stok kartı Bağlantılar sayfasında, muhasebe ile entegre çalışılacak ise entegrasyon
tanımı yapılır.
· Barkod kodları sahasına ürünün barkod bilgileri Ekran 6’da görüldüğü gibi girilir.

TR-HUGO-6

Ekran 6 : Bağlantılar Ekranı

b. Tartılı ürünler için stok kartlarının tanımlanması
· Stok kodu 6 karakter ve nümerik olarak tanımlanır.
· Özel Kod 2’ye E değeri Ekran 7’de görüldüğü gibi yazılır. (Bu stok kartının tartılı ürün
olduğunun belirtilmesi için.)

TR-HUGO-7

Ekran 7 : Stok Kartı Tanımlama Ekranı
· Ekran 8’de görülen Bağlantılar sekmesinden barkod kodu 7 karakter girilmelidir. 27-28-
29 gibi tartılı olduğunu belirten değerlerle başlar. Sonraki beş karakter tartılı ürünün
kodudur.
TR-HUGO-8

Ekran 8 : Bağlantılar Ekranı
3. Stok Kartlarının Hugin Pos’a Transferi
Transfer modülü Pos Bağlantısı / Stok Kart Transferi bölümüne Ekran 9’da görüldüğü gibi
girilir.
yıl-ver-beyan1

Ekran 9 : Dosya Transferi Ekranı
Ekran 10’da görülen bu bölüme girildikten sonra;

Pos Tipi                          : 5-Hugin Pos seçilir.

Fiyat No                         : Pos’a aktarılacak fiyat bilgisinin numarası seçilir.

Depo Kodu                     : Boş bırakılır.
Barkod No                     : Hugin Pos’a aktarılacak barkod sıra numarası yazılır.
Kasa Sayısı                   : Mağazadaki kasa sayısı yazılır.
Set Tipi                         : 2-WINDOWS seçilir.
Transfer dosya adı         : Stok ürün dosyasının yolu ve adı yazılır.
Mesaj dosya oluş. Dizin : Mesaj dosyasının yolu yazılır.
Dosya adı                     : Mesaj dosyasının adı yazılır.

TR-HUGO-11

Ekran 10 : Stok Kartlarının POS Dosyasına Transfer İşlemi Ekranı
Tanımlamalar yapıldıktan sonra F2-İşlem butonu ile stok kartlarının aktarımı gerçekleştirilir.
Ekran 11’de ETA’dan stok kartları aktarıldıktan sonra Hugin Ofis programında stok kartları
görülüyor.
Hugin Ofis Programında ETA’dan Aktarılan Stok Kartlarının Görünümü

TR-HUGO-12

Ekran 11 : ETA’dan Aktarılan Stok kartları Ekranı

4. Hugin Pos’ta oluşan günlük satışların ETA’ya transferi
Pos cihazından yapılan satışlar Transfer modülünde Pos Bağlantısı / Fatura Transferi
bölümünden ETA’ya aktarılır. Aktarım sırasında bu bölümde aşağıdaki anlatılan ve Ekran 12
ve 13’te görülen parametreler seçilir.
Sayfa 1’deki Parametreler

TR-HUGO-13

Ekran 12 : Sayfa 1 Parametreleri Ekranı
Mükerrer Fatura Kontrolü: Bu parametre aynı fatura ve fiş nolu hareketin ikinci kez
aktarılıp aktarılmayacağını kontrol eder.
Muhasebe Bağlantısı: Transfer edilen günlük satışların muhasebeye aktarılacağı bu
parametre ile belirlenir.

Muh. Satırlarını Birleştir: Bu parametre muhasebeye fiş oluşturulurken hesap kodu aynı
olan satırların birleşip birleşmeyeceğini belirler.
Kdv Dahil: Kdv dahil veya hariç olduğu bu parametre ile belirlenir.
Kasa Bağlantısı: Kasa bağlantısı yapılıp yapılmayacağı bu parametre ile belirlenir.
Tahsilat Bilgilerini İşle : Bu parametre işaretlenir ise kapalı faturalara ait bilgiler, Sayfa
-2 de belirlenen tahsilat detaylarına göre kasa ve banka modüllerine işlenir. Nakit satışlar
kasa modülüne aktarılır. Kredi kartı ile yapılan satışlar ise banka modülüne aktarılır.
Pos Tipi: 5-HuginPos seçilir
Transfer Dosya Adı: Hugin Posta oluşan günlük hareket dosyasının yolu ve adı belirtilir.
Örnekte ; C:\POSGENEL\HR230311.001 şeklinde

Sayfa 2’deki Parametreler
TR-HUGO-14

Ekran 13 : Sayfa 2 Parametreleri Ekranı

Oluşturulacak Fiş Bilgileri
Fatura Fiş Tipi : İşlenecek fatura fiş tipi seçilir
Depo Kodu : Hareketlerin işleneceği depo seçilir.
Satıcı/Plasiyer Kodu : Fişlere islenecek satıcı kodu seçilir.
İşyeri Kodu : İşyeri kodu var ise yazılır.
Masraf Merkezi Kodu : Masraf merkezi var ise yazılır.
Fiş Ö.K.1 : Fişlere yazılacak özel kod belirtilir.
Fiş Ö.K.2 : Fişlere yazılacak özel kod belirtilir.
Fiş Ö.K.3 : Fişlere yazılacak özel kod belirtilir.
Kasa Bil.Açk.Aktar. :Kasiyer numarasını fiş açıklamalarından hangi açıklamaya
işlenecekse seçilir.

Oluşturulacak Muhasebe Fiş Bilgileri
Fiş Ö.K.1 : Muhasebe fişlerine yazılacak özel kod belirtilir.
Fiş Ö.K.2 : Muhasebe fişlerine yazılacak özel kod belirtilir.
Fiş Ö.K.3 : Muhasebe fişlerine yazılacak özel kod belirtilir.
Oluşturulacak Kasa Fiş Bilgileri Tahsilat Detayı Yoksa
Eğer Sayfa 1’de bulunan Tahsilat Bilgilerini İşle parametresi işaretli değil ve Kasa
Bağlantısı parametresi işaretli ise bu bölümde oluşturulacak kasa fişinde kullanılacak
kasa kodu bilgisi belirtilir.

Tahsilat Bilgileri
Pos cihazında yapılan satışlara istinaden yapılan nakit, kredi kartı, yemek fişleri gibi
tahsilatların kasa ve banka modüllerine aktarılabilmesi için bu bölümdeki bilgiler
tanımlanır.
Pos Ödeme Tipi : Posun oluşturduğu hareket dosyasındaki ödeme tipi yazılır. NAK ve
KRD şeklinde. Nakit ve Kredi kartı tahsilatını ifade eder.
Pos Ödeme Kredi Tuş Numarası: Posun oluşturduğu hareket dosyasındaki ödeme tuş
numarası yazılır. Yapılan kredi kartı tahsilatının türüne göre pos cihazında tanımlanan
numara bu bölüme yazılır. Ekran 14’te Hugin Ofis programından tanımlanan kredi kartı
bilgileri görülüyor. Ekran 13’te görüldüğü gibi Word için belirlenen 3 değeri bu bölüme
tanımlanmış.
TR-HUGO-15

Ekran 14 : Hugin Kredi Kartı Bilgileri Ekranı

Tahsilat Ödeme No: Şirket bilgileri /Kart tanımları /Ödeme tip tanımlarındaki tiplerin sıra
numaraları, pos cihazından gelen tahsilat tiplerine göre bu bölüme tanımlanır. Örneğin
Ekran 15’te işaretlenen nakit ve kredi kartı kodunun sıra numarası bu bölümde karşılık
gelen yerlere tanımlanır. NAK için 1, KRD için 6 şeklinde.

TR-HUGO-16

Ekran 15 : Ödeme Tip Tanımları Ekranı
Tahsilat Kart Tipi : Nakit ise kasa, kredi kartı ise banka kartı seçilir.
Tahsilat Kart Kodu: Nakit ise kasa, kredi kartı ise banka kart kodu seçilir.
Bu tanımlamalar yapıldıktan sonra F2-İşlem butonu ile Hugin Pos cihazında yapılan
satışlar ETA’ya aktarılır.

 

 

 

 

TRANSFER:EXCEL’DEN ETA’YA FATURA TRANSFER İŞLEMİ

Excel tablosunda oluşturulmuş olan fatura bilgileri Transfer modülü aracılığı ile ETA
programımıza fatura olarak tranfer edilebilir. Bu transfer sonucunda ilgili modüllere de
bağlantılar (Stok, Cari, Muhasebe, vb.) otomatik olarak yapılmış olur.
Uygulama için İşlem Adımları
1- Fatura Oluşturulacak Örnek Excel Dosyasının Hazırlanması
Ekran 1’de, Excel’den ETA’ya fatura aktarımı için gerekli olan bilgilerin bulunduğu
örnek Ornek_Fatura.xls dosyası bulunmaktadır. Bu dosyada fatura oluşturabilmek
için minimum bilgiler girilmiştir. Bunların dışındaki bilgilerde bu dosyada yer alabilir.
(Örnek; kalem iskontolar, genel iskontolar, masraflar, vb.)

TR-FAT-1

 

Ekran 1: ETA’ya Aktarılacak Excel Tablosu Örneği

2 – Excel Dosyasının Yapısını Tanımlayan DFN Dosyasının Hazırlanması
Örneğimizdeki Excel tablosuna göre uzantısı DFN olan bir dosya hazırlanır. Bu
dosya, Excel tablosundaki verilerin ETA tarafından hangi alanlara yerleştirileceği
bilgisini içermektedir. Örneğimizde; Excel_Fatura.dnf isimli bir dosya oluşturulmuştur.
Bu dosyanın içeriğindeki “FISF00 “ faturanın tarihini , “FISF01” fatura numarasını
simgelemektedir. Bu simgelerin ne olduğu ise EtaSaha.efi dosyasının içerisinde yer
almaktadır. (Ekran 3) . FISF00 simgesinin yanında yer alan “1” ise saha tipini
göstermektedir. (Bu alanların hepsine 1 verilebilir ve sahanın alfanümerik olduğunu
gösterir). Hemen yanındaki harf ise aynı alanın Excel’de hangi kolonda yer aldığını
gösterir. Onun yanındaki rakam da “10 “ ilgili sahanın boyunu gösterir.

TR-FAT-2

 

Ekran 2: Excel_Fatura.dnf Dosyasının Yapısı

TR-FAT-3

 

Ekran 3: EtaSaha.efi Dosyasının İçeriği

TR-FAT-4

Ekran 4: ETA Fatura Transferi Ekranı

3 – Transfer İşlemin Yapılması
Transfer işlemi için ETA’da Transfer/Dosya Transferi/Dosya Transfer İşlemi/Fatura
Transferi menüsüne girilir. Ekranda Dosya Tipi “4-ETA Tanımlı (xls)” seçilir. Tanım
Dosya Adı bölümünde düzenlediğimiz “Excel_Fatura.dnf” dosyası seçilir. Transfer
Dosya Adı bölümünde hazırladığımız “Ornek_Fatura.xls” dosyası seçilerek F2 İşlem
butonuna basılır ve transfer işlemi başlatılır. Bu işlem sonucunda Ekran 4’ de
görüldüğü gibi Excel verileri ETA’ya fatura olarak aktarılmış olur.

 

 

 

TRANSFER:ETİ SATIŞ GÜCÜ OTOMASYONU’NDAN FATURA, NAKİT, ÇEK/SENET DOSYALARININ AKTARIMI

ETİ firmasının tüm Türkiye’de dağıtım yapan bayilerinin kullandığı, Satış Gücü Otomasyonu
programından oluşturulan fatura ve cari hareket kayıtları ETA:SQL ve ETA:V.8-SQL’e
ETA:Transfer modülü ile aktarılabilir.
ETİ Satış Gücü Otomasyonu’nda Yapılması Gerekenler :

TR-ETI-1

 

Ekran 1 : ETİ Satış Gücü Otomasyonu giriş ekranı

ETİ Satış Gücü Otomasyonu içerisinden ETA’ya aktarımı istenilen fatura veya cari
hareketleri metin (text) dosya haline getirerek transfer işlemine hazırlarız.

TR-ETI-2

Ekran 2 : ETİ Satış Gücü Otomasyonu Bilgi Aktarımı ekranı

Ekran 2’de görüldüğü gibi “DİSTRİBÜTÖR” üst menüsünden “Bilgi Aktarımı” seçilir. Ekran 3’te
görülen Ticari Programa Bilgi Gönderme ekranına ulaşılır.

TR-ETI-3

 

Ekran 3 : ETİ Satış Gücü Otomasyonu Ticari Programa Bilgi
Gönderme ekranı

“Ticari Programa Bilgi Gönderme” ekranında,
a) Sol üst bölümde bulunan Fatura veya Tahsilat türü seçilir. Her tür için ayrı ayrı seçilerek
tek tek işleme tabi tutulmalıdır.
b) Aktarılmak istenen tarih aralığı ekranın altında bulunan tarih bölümlerine başlangıç ve
bitiş olarak yazılır ve yanlarındaki kutucuklar işaretlenir.
c) “Kaydedilecek Klasör:” bölümüne oluşacak metin (text) dosyalarının yolu yazılır.
d) “Aktarılmamış Hepsini Seç” butonuna basılarak dosyaya yazılması istenen kayıtların
seçilmesi sağlanır.

TR-ETI-4

 

Ekran 4 : ETİ Satış Gücü Otomasyonu Ticari Programa Bilgi
Gönderme ekranında yapılan seçimler

e) “Bilgileri Gönder” butonuna basılarak seçime uygun metin (text) dosyası oluşturulmuş
olur.

Faturalar fatura.txt dosyasına,
Nakit işlemler nakit.txt dosyasına,
Kredi kartı işlemleri kkart.txt dosyasına,
Senetler senet.txt dosyasına,
Çekler cek.txt dosyasına oluşturulmaktadır.

ETİ Satış Gücü Otomasyonundan oluşan dosyalar, ETA içerisine rahatlıkla alınabilmektedir.
Oluşan metin (text) dosyalar artık ETA içerisine aktarılabilir.

ETA V.8:SQL ve ETA:SQL’de Yapılması Gerekenler :
Transfer Modülüne girilir.
“Dosya Transferi” menüsündeki “Metin Dosyasından Transfer İşlemi” ne ulaşılır.
Bu bölüm ETİ Satış Gücü Otomasyonu, Univera EnRoute gibi farklı programlarda kayıt edilmiş
ve metin (text) dosya haline getirilmiş olan fiş bilgilerinin ETA programına transfer işlemi için
kullanılır.

TR-ETI-5

Ekran 5 : Fatura Transferi ekranı

FATURA TRANSFERİ
“Satış Faturaları”nın Transferi için Ekran 5’te görülen “Fatura Transferi” bölümüne girilir.
Sayfa-1 : Fatura Transferi ilgili genel parametreler Ekran 6’da görüldüğü gibi belirtilir.
· Aktarılmak istenen tarih aralığı 1. Değer ve 2. Değerdeki Tarih bölümüne yazılır.
· Aktarılacak Fatura Tipi : Satış faturaları için 2-Satış seçilir.
· Metin Tipi : 2-Univera seçilir.
· Mükerrer Fatura Kontrolü [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenir ise fatura/fiş tarihi,
fatura/Fiş numarası ve cari kodu bilgileri aynı olan yani mükerrer olan faturalar yeniden
aktarılmaz.
· Muhasebe Bağlantısı [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenir ise oluşturulacak olan
fiş/faturalara ait muhasebe bağlantısı yapılır.
· Muhasebe Satırlarını Birleştir [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenir ise Muhasebe
Bağlantısı parametresi de işaretlenmiş ise oluşturulacak olan muhasebe fişinde aynı olan
satırlar birleştirilir.
· KDV Dahil [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenir ise oluşacak fiş/faturaya KDV dahil
olduğu belirilmiş olur.
· Kapalı Fatura [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenir ise oluşturulacak olan faturalar
kapalı fatura olarak kayıt edilir.
· Kasa Bağlantısı [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenir ise oluşturulacak olan
fiş/faturalara ait kasa bağlantısı yapılır.
· Depozito Satırı : Bu parametre işaretlenir ise sıfır KDV oranlı eksi veya artı tutarlı
depozito satırlarının stok maliyetlerini ve KDV hesaplamalarını etkilememesi için
Faturaya açıklama satırı olarak aktarılması ve tutarlarının da Fatura / Vergiler
sekmesindeki KDV Altı Değerleri başlığındaki KDV Altı İndirim/İlave sahalarında takip
edilmesi sağlanır.
Bu işlemin sağlıklı olarak gerçekleştirilebilmesi için aşağıdaki işlemlerin yapılması
gerekmektedir :
a) Fatura kalemlerinde satır tipi kolonunun açılması.
b) İlgili depozito ürün kodlarının Fatura-II modülü içerisindeki Açıklama Kartları
ekranında açıklama kodu olarak tanımlanması gerekmektedir.
· Transfer Dosya Adı : ETİ Satış Gücü Otomasyonu’ndan oluşan FATURA.TXT
dosyasının yolu belirtilir.

TR-ETI-6

Ekran 6 : Metin Dosyasından Fatura Oluşturma ekranı

SAYFA 2 : ETA içerisinde oluşturulacak olan fişlere ait bilgiler belirtilir.

Fatura Fiş Tipi : Fatura modülünde satış faturası için tanımlanan tip seçilir. Default
ayarlarında 3-Satış – Yurt İçi Satış Faturası’dır.

· Depo Kodu, Satıcı/Plasiyer Kodu, İşyeri Kodu, Masraf Merkez Kodu, Fiş Özel Kodları
isteğe göre uygun şekilde doldurulur.

· Özel Kodları Aktar : Eğer ETİ Satış Gücü Otomasyonu’dan oluşan text dosyada Özel
Kodlar verilmiş ise bu özel kodların ETA’da hangi özel koda karşılık geldiği belirtilir.

· Kasa Kodu : ETİ Satış Gücü Otomasyonu’dan gelen faturalarda kapalı olan faturalar için
Kasa Fişi oluşturulması isteniyorsa Kasa Kodu belirtilir.

TR-ETI-7

Ekran 7 : Metin Dosyasından Fatura Oluşturma ekranı

F2->İşlem Butonuna basıldıktan sonra aktarma yapılacak ve “FATURA FİŞ TRANSFER İŞLEMİ
TAMAMLANDI!” mesajı ile transfer tamamlanacaktır. Aktarım sonucunda ETİ Satış Gücü
Otomasyonu’dan oluşan metin (text) dosyasındaki fatura kayıtları artık ETA içerisine fatura
olarak aktarılmış olmaktadır.
CARİ FİŞ TRANSFERİ
Bu bölümden, farklı programlarda kayıt edilmiş ve metin (text) dosyası haline getirilmiş olan cari
fiş bilgilerinin ETA programına aktarımı yapılır.
Nakit.txt , Cek.txt, Senet.txt ve Chareket.txt dosyalarının Transferi için, Transfer Modülü / Dosya
Transferi / Metin Dosyasından Transfer İşlemi / Cari Fiş Transferi bölümüne girilir.
Sayfa-1 : Cari Fiş Transferi ilgili genel parametreler Ekran 8’de görüldüğü şekilde belirtilir.
· Borç/Alacak Tipi [0-2]: Transfer edilecek (okunması istenen) hareket tipi belirtilir.
0-Tümü : Tüm hareket tipleri transfer edilir.
1-Borç: Hareket tipi borç olan satırlar transfer edilir.
2-Alacak : Hareket tipi alacak olan satırlar transfer edilir.
· İşlem Cinsi [0-6]: Transfer edilecek (okunması istenen) işlem cinsi belirtilir.
· Her Hareketi Ayrı Fişe Aktar: Bu parametre işaretlenir ise her satır için ayrı bir fiş
oluşturulur.
· Aynı Tarihli Hareketleri Tek Fişe Topla: Bu parametre işaretlenir ise aynı tarihli hareket
satırları için tek bir fiş oluşturulur.
· Aynı Tarih ve Cari Kodlu Hareketleri Tek Fişe Topla: Bu parametre işaretlenir ise aynı
tarihli ve aynı cari kodlu hareket satırları için tek bir fiş oluşturulur.
· Metin Tipi [1-Eta Tanımlı]: Aktarılacak olan cari fiş bilgilerine ait metin tipi belirtilir.
· Tanım Dosya Adı: Metin dosyasının okunabilmesi için hazırlanan tanım dosyası belirtilir.
Metin Tipi sahasında 1-Eta Tanımlı seçeneği seçildiğinde kullanılacak olan tanım
dosyasıdır. Univera_Carihar.dfn dosyası nakit.txt aktarımını gerçekleştirecek dosyadır.
· Mükerrer Fatura Kontrolü [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenir ise fatura/fiş tarihi
aktarılmaz.
· Muhasebe Bağlantısı [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenir ise oluşturulacak olan cari
fişlerine ait muhasebe bağlantısı yapılır.
· Muhasebe Fiş Ön İzleme [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenir ise ve Muhasebe
Bağlantısı parametresi işaretli ise oluşturulacak olan muhasebe fişine ait ön izleme
ekranı görüntülenir.
· Transfer Dosya Adı: Okunacak olan metin dosyası belirtilir.

TR-ETI-8

Ekran 8 : Metin Dosyasından Cari Fiş Oluşturma ekranı

SAYFA 2 : Cari Fiş Transferi ilgili genel parametreler belirtilir.
· Oluşturulacak Fiş Bilgileri
Oluşturulacak cari fişine ait bilgiler belirtilir.
· Fiş Bilgileri
İlgili hareket tipine (cinsine) ait fiş tipleri belirtilir. Saha üzerindeki buton yardımıyla
sisteme kayıtlı fiş tipleri listelenir ve buradan da seçim yapılabilir.
· İşlem Cinsi Bilgileri
İşlem Cinsi : Mevcut işlem cinsleri görüntülenir.
Dosya İşlem Cinsi : İlgili işlem cinsinin metin dosyasında yer alan karşılığı
belirtilir.
Yeni İşlem Cinsi : İlgili işlem cinsinin oluşturulan cari fişine hangi işlem cinsi
ile aktarılacağı belirtilir.

TR-ETI-9

Ekran 9 : Metin Dosyasından Cari Fiş Oluşturma ekranı
F2->İşlem butonuna basıldıktan sonra aktarma işlemleri gerçekleşecektir. Aktarım sonucunda
ETİ Satış Gücü Otomasyonu’ndan oluşan metin (text) dosyasındaki kayıtlar artık ETA içerisine
cari fiş olarak aktarılmış olmaktadır.

TR-ETI-10

FORMAT YAPISI
ETA:V8 SQL ve ETA:SQL ‘de Metin Dosyasından Transfer İşlemi / Fatura Transferi için
aşağıdaki format yapısında Metin (Text) dosya oluşturulmalıdır.

TR-ETI-11

TR-ETI-12

Her iki saha arasında ve en sonda ‘|’ karakteri bulunmalıdır. Her satır genişliği 252 byte olur. Bu
satırlar fatura kalemlerini gösterir.
Baştan stok koduna kadar olan sahalar faturanın ön yüzünde bulunan sahalardır. Sonraki
sahalarsa faturadaki stok kalemlerini gösterir. Faturanın değiştiği ön yüzdeki sahalardan
herhangi bir tanesinin değişmesiyle belirlenir.
Her bir fatura için satır sayısı azami ETA:V8 SQL için 1000 olmalıdır (ETA:SQL de satır
sınırlaması yoktur).
Program eksik nümerik sahaları kendi hesaplar. Cari ve Stok bağlantısı olmayan durumlarda
işlem bağlantısız olarak sürdürülür.
Yukarıdaki görsel şeklindeki örnekte ilk üç satır bir fatura, sonra gelen dört satır bir başka
faturayı göstermektedir.
FORMAT YAPISI AÇIKLAMALARI :
11 – 25 Fatura No : Sola dayalı olarak yazılmalıdır. Sahanın kalan kısmı boş bırakılmalıdır.
29 – 38 Fatura Vadesi : Bu sahaya bilgi yazılmayacak ise boş bırakılmalı veya fatura tarihi
yazılabilir.
40 – 44 Özel Kod : Bu sahaya bilgi yazılmayacak ise boş bırakılmalıdır. Sola dayalı olarak
yazılmalıdır. Sahanın kalan kısmı boş bırakılmalıdır.
46 – 65 Cari Kod : Sola dayalı olarak yazılmalıdır. Sahanın kalan kısmı boş bırakılmalıdır.
67 – 81 Cari Unvan : Sola dayalı olarak yazılmalıdır. Sahanın kalan kısmı boş bırakılmalıdır.
83 – 92 Genel Masraf 1, 94 – 103 Genel Masraf 2, 105 – 114 Genel Masraf 3 : Bu sahalar
Fatura ekranındaki Masraflar sekmesinde bulunan Genel Masraf 1-2-3 e gitmektedir. Bu
sahalarda oran kullanılmaz, doğrudan tutar yazılır. Bu sahalara bilgi yazılmayacak ise boş
bırakılmalı veya 0 (sıfır) yazılmalıdır. Sağa dayalı olarak yazılmalıdır. Yazılan rakamın solunda
kalan boş alan istenirse 0 (sıfır) ile doldurulabilir veya boş bırakılabilir.

116 – 125 Genel İndirim 1 ve 127 – 136 Genel İndirim 2 : Bu sahalar Fatura ekranındaki
İndirimler sekmesinde bulunan Genel İndirim 1 ve 2 ye gitmektedir. Bu sahalarda oran
kullanılmaz, doğrudan tutar yazılır. Bu sahalara bilgi yazılmayacak ise boş bırakılmalı veya 0
(sıfır) yazılmalıdır. Sağa dayalı olarak yazılmalıdır. Yazılan rakamın solunda kalan boş alan
istenirse 0 (sıfır) ile doldurulabilir veya boş bırakılabilir.
138 – 140 Kdv oranı : Kalemler bölümünde KDV hanesi boş bırakılırsa buradaki KDV yüzdesi
alınır. Bu sahaya bilgi yazılmayacak ise boş bırakılmalı veya 0 (sıfır) yazılmalıdır. Sağa dayalı
olarak yazılmalıdır. Yazılan rakamın solunda kalan boş alan istenirse 0 (sıfır) ile doldurulabilir
veya boş bırakılabilir.
142 – 161 Stok Kodu : Bu sahaya ETA’da tanımlı stok kodu yazılır. Stok Kodu eğer ETA’da
tanımlı değil ise, fatura satırında “Kod Tipi = 2-Hizmet Kartı” olarak faturada görülecektir. Sola
dayalı olarak yazılmalıdır.
163 – 177 Stok Cinsi : Sola dayalı olarak yazılmalıdır.
195 – 204 Miktar : Bu sahaya bilgi yazılmayacak ise boş bırakılmalı veya 0 (sıfır) yazılmalıdır.
Sağa dayalı olarak yazılmalıdır. Yazılan rakamın solunda kalan boş alan istenirse 0 (sıfır) ile
doldurulabilir veya boş bırakılabilir.
206 – 215 Fiyat : Bu sahaya bilgi yazılmayacak ise boş bırakılmalı veya 0 (sıfır) yazılmalıdır.
Sağa dayalı olarak yazılmalıdır. Yazılan rakamın solunda kalan boş alan istenirse 0 (sıfır) ile
doldurulabilir veya boş bırakılabilir.
217 – 226 Tutar : Bu sahaya bilgi yazılmayacak ise boş bırakılmalı veya 0 (sıfır) yazılmalıdır.
Sağa dayalı olarak yazılmalıdır. Yazılan rakamın solunda kalan boş alan istenirse 0 (sıfır) ile
doldurulabilir veya boş bırakılabilir.
228 – 230 Kdv oranı : Kalemler bölümünde KDV hanesi boş bırakılırsa ön yüzdeki KDV yüzdesi
alınır. Bu sahaya bilgi yazılmayacak ise boş bırakılmalı veya 0 (sıfır) yazılmalıdır. Sağa dayalı
olarak yazılmalıdır. Yazılan rakamın solunda kalan boş alan istenirse 0 (sıfır) ile doldurulabilir
veya boş bırakılabilir.
232 – 237 İskonto Oranı 1 , 239 – 244 İskonto Oranı 2, 246 – 251 İskonto Oranı 3 : Kalemler
bölümünde bulunan iskonto oranlarına rakam yazılırsa bu rakam yüzde olarak alınarak iskonto
hesaplanır. Bu sahalara bilgi yazılmayacak ise boş bırakılmalı veya 0 (sıfır) yazılmalıdır. Sağa
dayalı olarak yazılmalıdır. Yazılan rakamın solunda kalan boş alan istenirse 0 (sıfır) ile doldurulabilir veya boş bırakılabilir.