ÇEK SENET:Kısmi Tahsilat İşlemleri

Çek ya da senetinizin tahsilat işlemlerinde kısmi tahsilat yapabilirsiniz. Bu işlem için öncelikle
Şirket Bilgileri modülüne girilir . Ekran 1’de görüldüğü gibi Servis/Sabit Tanımlar/
Parametreler/Çek /Senet Genel Parametrelerinde Kısmi Kapama Parametreleri işaretlenir.

Daha sonra  Çek/Senet Hareketi/Yeni Fiş/Müşteri Çek ya da Senet diğer
işlemler ekranından Çek ya da Senetinizi ekrana çağırır ve tutarı değiştirerek belirtilen tutar
kadar tahsilat işleminizi yapabilirsiniz.

Örneğin; Çek Diğer işlemlerde tutar 400 iken, tutar 200 TL olarak değiştirilip kayıt edilir ve 200

TL’lik tahsilat yapılmış olur. Bu şekilde çek ya da senedin kısmı olarak tahsilatı yapılmış olur.

Comments are closed.