Çek-Senet/V.8,SQL – Çek/Senet modülü ile ilgili sorular 3

S: Çek/Senet Modülü Çek Çıkış ekranında iken Portföy No sahasında butona basıldığında ekrana portföydeki çekler listelenmektedir. Gelen çek listesi ekranında üzerinde bulunduğumuz çekin bugün itibari ile kaç günlük olduğu nasıl görülür?

C: Çek listesinin g ekranında mevcut olan bağlantı ekranlarına yazılacak olan bir SQL sorgusu ile üzerinde bulunduğunuz çekin bugün itibari ile kaç günlük olduğu görülebilir. Bağlantı1 ekranına yazılacak olan sorgu :

SELECT CSKPORTFOYNO’PORTFOY NO’,CSKVADETAR’VADE TARİHİ’,CSKSONHARPOZKOD’POZİSYON’,

DATEDIFF(day, getdate(),CSKVADETAR) ‘ÇEK KAÇ GÜNLÜK’ FROM CSNKART

WHERE CSKPORTFOYNO= : CSKPORTFOYNO AND CSKCSTIP=1

S: Çek/Senet modülünde çek çıkış bordrosu kayıt edildiğinde muhasebe bağlantısında 101 nolu hesap kodu yerine bu hesabın alt seviyesinin çalışması nasıl sağlanır?

C:Çek/Senet modülünde Servis/ Sabit Tanımlar/ Pozisyon Tanımları/ Çek Pozisyon Tanımları seçilir. Gelen ekrandan Çıkış Bordro Fişi seçilir ve ciro kısmına hangi alt hesap çalışacaksa yazılıp kayıt edilir.

S: Çek girişinde vade tarihinin işlem tarihinden önce girildiğinde programın uyarı vermesi nasıl sağlanır?

C: Şirket bilgileri modülü, Servis İşlemleri/ Sabit Tanımlar/ Parametreler/Genel Parametreler/Çek-Senet Genel Parametreleri ekranında Vade tarihi kontrolü: 2- Sor seçilir ve kayıt edilir.

Comments are closed.