Çek/Senet/V.8,SQL – Çek/Senet modülü ile ilgili sorular

S: Çek tahsil işleminde, masraf tutarını nereye yazmalıyım?

C: Çek tahsil fişinde, ek bilgilerde gider tutarı alanına masraf tutarı yazılır.

S: Dövizli çalışan bir cari karta, farklı döviz türü olan çek çıkışı yapılıyor. (Örneğin Cari Kart döviz türü USD, çıkışı yapılan Çek EURO). Çıkışı yapılan çek tutarının cari karttaki dövize çevrilmesi nasıl yapılır?

C: Şirket Bilgileri, Servis İşlemleri/Sabit Tanımlar/Parametreler/Genel Parametreler/Ç/S Genel Parametreleri bölümünden Döviz Çek/Senetlerinde Hedef Kart İçin Döviz Çevirimi Uygula parametresi işaretlenir.

S: Müşterim, bir senet işlemine karşılık bir miktar ödeme yapıyor fakat ödeme senedin tamamını kapatmıyor. Bu işlemi nasıl yaparım?

C: Bunun için parçalı tahsilat işlemi kullanılır. İlk olarak Şirket Bilgileri/Servis İşlemleri/Parametreler/Genel Parametreler ve oradan Çek/Senet Genel Parametreleri ekranına girilir. Ekranda bulunan “Müşteri Senet Kısmı Kapatma Onayı” işaretlenir. Bu aşamadan sonra senet tahsil işlemi kısmi olarak yapılabilir.

S:  Çek kart listesi arama ekranlarında çek kalemlerinde girilen çeklerin banka adı ve banka şube adını görmek istiyorum. Ne yapabilirim?

C: Çek/Senet kart listesinde bağlantı 1 bölümünde aşağıdaki query yazılarak banka adı ve şube adı görünebilir.

SELECT BANKADI, BANSUBADI

FROM ETA_MASTER..BANKTAN,ETA_MASTER..BANKSUBETAN

WHERE ETA_MASTER..BANKTAN.BANKNO=:CSKBANHESBANKOD AND ETA_MASTER..BANKSUBETAN.BANSUBNO=:CSKBANHESSUBKOD AND ETA_MASTER..BANKSUBETAN.BANSUBBANKANO=:CSKBANHESBANKOD

S: Çek/Senet giriş ya da çıkış işlemi yapıldı. Döküm almak istediğimde Ortalama vadesini boş getiriyor. Dizayn içerisinde Ortalama Vade ile ilgili kodlar dizayna eklenmişti. Ne yapabilirim?

C: Çek/Senet giriş ya da çıkış fişindeyken F8-Parametreler’den Ortalama Vade hesaplaması yapılınca dökümde Ortalama Vade çıkar

Comments are closed.