DEMİRBAŞ:Demirbaş – Muhasebe Entegrasyonu

DEMİRBAŞ ALIŞ VE SATIŞ MUHASEBE ENTEGRASYONU

Demirbaş-Muhasebe entegrasyonu, elimizdeki demirbaşlarla ilgili giriş/çıkış, amortisman
ayrılması ve enflasyon düzeltmesi gibi işlemlerin muhasebe fişlerinin otomatik olarak
oluşturulması amacıyla kullanılır.
Demirbaş – Muhasebe entegrasyonu yapılabilmesi için Şirket Bilgileri/Servis/Sabit Tanımlar/
Parametreler/Genel Parametreler/Demirbaş Genel Parametreleri/Muhasebe Bağlantı Bilgileri
sekmesinden Bağlantı Şekli seçilmelidir. Bağlantı şekli ikiye ayrılır:
1- Demirbaş kartından
2- Ana grup
1- Bağlantı şekli “1-Demirbaş kartından” olarak tanımlanmışsa ilgili alanlar doldurulur.

Demirbaşa ait Muhasebe hesap kodları Ekran 2’de görülen Demirbaş Kartı ekranındaki
Entegrasyon sekmesinden alınır.

Açılan demirbaş kartlarının kendi aralarında gruplandırılması (253, 254 ve 255 gibi) Ekran 3’teki
Entegrasyon Grup Kodu bölümünden ilgili grup kodu çağrılarak kolayca yapılır. Bu sayede
demirbaş kodlarının manuel olarak girilmesine gerek kalmaz.

2- Bağlantı şekli “2-Ana Grup” olarak tanımlanmışsa alanlar ilgili alanlar doldurulur.

Demirbaş/Servis/Sabit Tanımlar/Muhasebe Bağlantı Grup tanımlarına girilerek Demirbaş -
Muhasebe bağlantı grupları tanımlanır.

Grup tanımında Satıcı ve Demirbaş Hesabı Ekran 6’daki gibi boş bırakılırsa bu bilgiler Ekran
7’de görülen ilgili karttaki entegrasyon sayfasından çekilir.

Demirbaş kartında Grup Kodu seçimi, Entegrasyon sayfasındaki “Entegrasyon Grup Kodu”
sahasından yapılır. Saha üzerindeki tuş yardımıyla tanımlı grup kodlarından herhangi birisi seçilebilir.

Satış, miyad, hurda ve bağış yapıldığında aynı şekilde F8-Detay Bilgi bölümünden çıkış
muhasebe bağlantısı seçilerek muhasebe bağlantısı yapılır.

Muhasebe fişi oluştuktan sonra kontrol için Demirbaş alış ve satışında oluşan muhasebe fişi
bilgileri referans ve tarihiyle birlikte görülür.

Oluşan muhasebe fişleri istenirse Ekran 11’de olduğu gibi ekrandan izlenebilir.

AMORTİSMAN AYIRMA MUHASEBE FİŞİ OLUŞTURMA

Amortisman ayırma ve muhasebe fişi oluşturulması için Demirbaş/Yıllık Hareketler/Amortisman
Ayrılması ve Devir İşlemine girilir. F2-Amortisman Ayırma işlem tuşuna basılır, Demirbaş Genel
Parametreleri’ ndeki “Muh.Kaydı Yap.?=1-Evet ” seçimine göre muhasebe bağlantısı yapılır.

Amortisman ayırma işlemi 2 şekilde yapılır: Ekran 12’de görülen Şirket Bilgileri/Servis/Sabit
Tanımlar/Parametreler/Genel Parametreler/Demirbaş Genel Parametreleri/Muhasebe Bağlantı
Bilgileri sekmesindeki “Fiş Kesme Şekli” sahasında aşağıdaki yöntemlerden biri seçilir.

1- Direkt yöntem
2- Endirekt yöntem

Demirbaş kaydedildikten sonra muhasebe fişi oluşması için Ekran 9’da görülen F8-Detay Bilgi

bölümünden giriş muhasebe bağlantısı seçilerek Muhasebe bağlantısı sağlanır. Demirbaş
Genel Parametreleri’ ndeki “Fiş ön izleme” parametresi “Evet” ise, Muhasebe bağlantısı
sırasında oluşan muhasebe fişi ekrana gelir ve açılan fişteki hesap kodu ile açıklamalara
müdahale edilebilir.

1-Direkt Yöntem : Amortisman ayırma işleminde birikmiş amortisman hesabı fişlerde görülmez. Demirbaşlara ait net değer tutarları doğrudan kullanılır. Demirbaş hesabı doğrudan çalışır.

2-Endirekt Yöntem : Amortisman ayırma işleminde demirbaşlara ait aktif değer ve birikmiş
amortisman değerleri  ayrı ayrı gözükür. 257-Birikmiş Amortisman hesabı
çalışır.

 

Comments are closed.