Genel/V.8,SQL-Devir İşlemleri

Soru ve Cevabı

S: Yeni Dönem Açılış İşlemi menüsünden eski yıl şirketleri için yeni dönem oluşturulurken “Yeni Dönem Açılış İşleminde Hata Oluştu” mesajı ile karşılaşılıyor. Ne yapabilirim?

C: Bu hata ile ilgili şirketin veritabanı sürücü yolu hatalı olduğu zaman karşılaşılır. Kontrolü için Şirket Bilgileri bölümünden ilgili şirket seçilerek “Veri Tabanı Dizini (Location)” alanına bakılır. Şayet bu bölümde görülen veri tabanı yolu ile ilgili şirketin veri tabanı yolu farklı ise düzeltme yapılmalıdır. Düzeltme ETASQLMNG programından yapılabilir. (Düzeltme yapılmadan önce ETA_MASTER veri tabanının yedeği alınmalıdır) ETASQLMNG programına girilir. Veri Tabanı / Veri Tabanı Yolu Değiştirme bölümüne girilir. Eski Veri Tabanı Yolu ve Yeni Veri Tabanı Yolu bilgileri tanımlanır. İlgili şirket ya da şirketlerin onay kutucukları işaretlenerek F2-İşlem butonuna basılır.

 

S: Yeni Dönem Açılış İşlemi menüsünden eski yıl şirketleri için yeni dönem oluşturulurken “Yeni Dönem Açılış İşleminde Hata Oluştu” mesajı ile karşılaşılıyor. Ne yapabilirim?

C: İlgili şirket klasörü altında yeni yıla ait veritabanı dosyaları olup olmadığı kontrol edilir. Varsa silinir.

 

S: Yeni Dönem Açılış İşlemi menüsünden eski yıl şirketleri için yeni dönem oluşturulurken “Yeni Dönem Açılış İşleminde Hata Oluştu” mesajı ile karşılaşılıyor. Ne yapabilirim?

C: Eski yılın şirket kodunda Türkçe karakter var ise bu hata ile karşılaşılabilir. Şirket kodundaki Türkçe karakter, ETA_MASTER veritabanındaki SIRKET tablosuna girilerek düzeltilir. Düzeltme işlemi ETASQLMNG programı ile yapılabilir.

 

S: Yeni Dönem Açılış İşlemi menüsünden eski yıl şirketleri için yeni dönem oluşturulurken “Yeni Dönem Açılış İşleminde Hata Oluştu” mesajı ile karşılaşılıyor. Ne yapabilirim?

C: Yeni dönem açma işlemi sırasında, hata eski verilerin aktarılması sırasında görülüyor ise eski şirketteki tablolar ile yeni oluşan şirketteki tabloların uyumsuzluğundan kaynaklanabilir. Eski yıl şirketi için ETAUTLALTER işlemi yapılmalıdır.

 

S: Yeni Dönem Açılış İşlemi yapıldıktan sonra yeni şirkette Türkçe karakter problemleri ile karşılaşıldığında ne yapmalıyım?

C: Bu sorun eski yıla ait şirketin veritabanı ile yeni şirkete ait veritabanının karakter setleri (dil) farklı olduğu durumlarda görülür. Eski yıla ait şirketin karakter seti ile yeni şirkete ait karakter setinin aynı açılması sağlanmalıdır. Bunun için ETA versiyon yenileme yapılmalıdır. (1.20 ve ya 8.20 sonrası versiyonlar.)

 

S: Yeni Dönem Açılış İşlemi menüsünden eski yıl şirketleri için yeni dönem oluşturulurken “ 0 Kodlu Hata Oluştu” mesajı ile karşılaşılıyor. Ne yapabilirim?

C: Diskte yer olmadığı durumlarda bu hata ile karşılaşılabilir.

 

S: Devir işlemi yapılırken “döviz tarihi ya da döviz kuru bulunamamıştır” hatası ile karşılaşılıyor. Ne yapmalıyım?

C: Yeni döneme devir işlemi ekranındaki Devir Döviz Tarihi ve bu alanda yazılan tarihteki döviz kurları kontrol edilir. İlgili tarihe döviz değeri girilmelidir.

 

S: Devir işlemi yapıldıktan sonra stok ya da cari kartlar için devir değerleri nasıl değiştirilebilir veya düzeltilebilir?

C: İlgili modüle girilir. Hareket Fişi / Eski Fiş bölümüne girilir. F7 fiş listesinden devir fişi bulunarak seçilir. Açıla fiş ekranından istenen değerler değiştirilebilir.

 

S: Stok devir fişi içerisinde çok sayıda stok kalemi var. Bir stok kartını bulunup düzeltme yapılmak isteniyor. İlgili stok kartı nasıl kolay bir şekilde bulunur?

C: Devir fişi içerisindeyken Ctrl+F tuşuna basılarak aranılan stok kodu gelen arama ekranına yazılır. Bul-ara tuşuna basarak ilgili stok kartı bulunur.

 

S: Stok devri yanlış yapıldı ve tekrar yapılmak isteniyor. Ne yapılabilir?

C: Stok Hareketi / Eski Fiş bölümünden devir fişi bulunur, silinir ve tekrar devir işlemi yapılır.

 

S: Yeni döneme devir işlemi sırasında, stok modülü ile ilgili devir fişini oluşturmak isterken “Stok Özel Fiş Tipi Tabloda Kayıtlı Değil” mesajı ile karşılaşılıyor. Ne yapılabilir?

C:  Şirket  Bilgileri  /  Genel  Parametreler  /  Stok  Genel  Parametrelerinde  ana  bilgiler sekmesinde bulunan özel devir fiş tipi kontrol edilir ve özel fiş tipi seçilir.

 

S: Cari devir fişinde devir satırlarında vade bölümleri boş. Bu bölümlere önceki yılın ortalama vade değerleri yazılmak isteniyor. Ne yapılabilir?

C: Cari devir fişi silinir. Tekrar cari devri yapılır. Cari devir yapılırken “Ortalama Vade Tarihi Hesapla” parametresi işaretlenir.

 

S: Çeklerin devri yapıldıktan sonra gelen eski yıla ait çek yeni yıla nasıl girilir?

C: Yeni yıl şirketinde Çek/Senet Kartı / Yeni Kart bölümünden devir çeki için kart açılır. 3. Sayfadaki Devir Çeki parametresi işaretlenmelidir.

 

S: Banka modülü için devir işlemi yapıldı. Ancak yeni döneme ait POS (kredi kartı) hareketler detaylı devir olmadı. (Vadelere göre ayrı değil, tek devir rakamı geldi.) Ne yapmalıyım?

C: Kredi kartı tahsilatı için açılan banka kartındaki Takas Hesap Kodu alanına ilgili banka kodu girilmelidir. (Kredi kartı tahsilatlarının geçtiği banka kodu) Ayrıca devir sırasında “Yeni Dönem Vadeli Pos Hareketlerini Devret” parametresi işaretli olmalıdır.

 

C: Sistem Yönetimi (EtaSQLSYS) Devir İşlemleri / Yeni Döneme Devir İşlemi bölümünden, Eski Yıl Şirketi ve Yeni Yıl Şirketi seçilerek İşletme Defteri modülü için devir işlemi yapılmalıdır. Devreden KDV değeri manuel olarak da girilebilir. Bu işlem için, İşletme Defteri modülünde Beyannameler / Kdv Beyannamesi / Ortak Tanımlar’da “Önc.Y.Dev.Diğer Kdv” bölümünde devreden kdv tutarı yazılır.S: İşletme Defteri modülünde yeni yıl şirketinde (Yeni dönem açılışı sonrası ocak ayında) Önceki Aydan Devreden KDV, KDV Beyannamesi’ne gelmiyor. Ne yapmalıyım?

 

S: Eski yıl şirketinden oluşturulan muhasebe kapanış fişi yeni yıl şirketine açılış fişi olarak nasıl aktarılabilir?

C: Yeni yıl şirketine girilir. Muhasebe Fişi / Açılış Kapanış Fişleri / Açılış Fişi Oluşturma (Kapanış Fişinden) bölümüne girilir. Şirket Kodu bölümüne eski yılın şirketi seçilir. F2-Kayıt ile açılış fişi oluşturulur.

Comments are closed.