Devir İşlemleri/V.8,SQL – Devir İşlemleri modülü ile ilgili sorular 3

Devir İşlemleri/ S: Yeni Dönem Açılış İşlemi menüsünden eski yıl şirketleri için yeni
V.8,SQL dönem oluşturulurken “ 0 Kodlu Hata Oluştu” mesajı ile karşılaşılıyor.
Ne yapabilirim?
C: Diskte yer olmadığı durumlarda bu hata ile karşılaşılabilir.

Devir İşlemleri/ S: Devir işlemi yapılırken “döviz tarihi ya da döviz kuru
V.8,SQL bulunamamıştır” hatası ile karşılaşılıyor. Ne yapmalıyım?
C: Yeni döneme devir işlemi ekranındaki Devir Döviz Tarihi ve bu alanda yazılan tarihteki döviz kurları kontrol edilir. İlgili tarihe döviz değeri girilmelidir.

Devir İşlemleri/ S: Devir işlemi yapıldıktan sonra stok ya da cari kartlar için devir
V.8,SQL değerleri nasıl değiştirilebilir veya düzeltilebilir?
C: İlgili modüle girilir. Hareket Fişi / Eski Fiş bölümüne girilir. F7 fiş listesinden devir fişi bulunarak seçilir. Açıla fiş ekranından istenen değerler değiştirilebilir.

Devir İşlemleri/ S: Stok devir fişi içerisinde çok sayıda stok kalemi var. Bir stok kartını
V.8,SQL bulunup düzeltme yapılmak isteniyor. İlgili stok kartı nasıl kolay bir
şekilde bulunur ?
C: Devir fişi içerisindeyken Ctrl+F tuşuna basılarak aranılan stok kodu gelen arama ekranına yazılır. Bul-ara tuşuna basarak ilgili stok kartı bulunur.

Devir İşlemleri/ S: Stok devri yanlış yapıldı ve tekrar yapılmak isteniyor. Ne yapılabilir? V.8,SQL C: Stok Hareketi / Eski Fiş bölümünden devir fişi bulunur, silinir ve
tekrar devir işlemi yapılır.

Devir İşlemleri/ S: Yeni döneme devir işlemi sırasında, stok modülü ile ilgili devir fişini
V.8,SQL oluşturmak isterken “Stok Özel Fiş Tipi Tabloda Kayıtlı Değil” mesajı ile karşılaşılıyor. Ne yapılabilir?
C: Şirket Bilgileri / Genel Parametreler / Stok Genel Parametrelerinde ana bilgiler sekmesinde bulunan özel devir fiş tipi kontrol edilir ve özel fiş tipi seçilir.

Devir İşlemleri/ S: Cari devir fişinde devir satırlarında vade bölümleri boş. Bu
V.8,SQL bölümlere önceki yılın ortalama vade değerleri yazılmak isteniyor. Ne yapılabilir?
C: Cari devir fişi silinir. Tekrar cari devri yapılır. Cari devir yapılırken
“Ortalama Vade Tarihi Hesapla” parametresi işaretlenir.

Devir İşlemleri/ S: Çeklerin devri yapıldıktan sonra gelen eski yıla ait çek yeni yıla
V.8,SQL nasıl girilir?
C: Yeni yıl şirketinde Çek/Senet Kartı / Yeni Kart bölümünden devir çeki için kart açılır. 3. Sayfadaki Devir Çeki parametresi işaretlenmelidir.

Devir İşlemleri/ S: Banka modülü için devir işlemi yapıldı. Ancak yeni döneme ait POS V.8,SQL (kredi kartı) hareketler detaylı devir olmadı. (Vadelere göre ayrı değil,
tek devir rakamı geldi.) Ne yapmalıyım?
C: Kredi kartı tahsilatı için açılan banka kartındaki Takas Hesap Kodu alanına ilgili banka kodu girilmelidir. (Kredi kartı tahsilatlarının geçtiği banka kodu) Ayrıca devir sırasında “Yeni Dönem Vadeli Pos Hareketlerini Devret” parametresi işaretli olmalıdır.

Devir İşlemleri/ S: İşletme Defteri modülünde yeni yıl şirketinde (Yeni dönem açılışı
V.8,SQL sonrası ocak ayında) Önceki Aydan Devreden KDV, KDV Beyannamesi’ne gelmiyor. Ne yapmalıyım?
C: Sistem Yönetimi (EtaSQLSYS) Devir İşlemleri / Yeni Döneme Devir İşlemi bölümünden, Eski Yıl Şirketi ve Yeni Yıl Şirketi seçilerek İşletme Defteri modülü için devir işlemi yapılmalıdır. Devreden KDV değeri manuel olarak da girilebilir. Bu işlem için, İşletme Defteri modülünde Beyannameler / Kdv Beyannamesi / Ortak Tanımlar’da “Önc.Y.Dev.Diğer Kdv” bölümünde devreden kdv tutarı yazılır.

Devir İşlemleri/ S: Eski yıl şirketinden oluşturulan muhasebe kapanış fişi yeni yıl
V.8,SQL şirketine açılış fişi olarak nasıl aktarılabilir?
C: Yeni yıl şirketine girilir. Muhasebe Fişi / Açılış Kapanış Fişleri /
Açılış Fişi Oluşturma (Kapanış Fişinden) bölümüne girilir. Şirket Kodu bölümüne eski yılın şirketi seçilir. F2-Kayıt ile açılış fişi oluşturulur.

Comments are closed.