Devir İşlemleri/V.8,SQL – Devir İşlemleri modülü ile ilgili sorular 3

S: Cari devir fişinde devir satırlarında vade bölümleri boş. Bu bölümlere önceki yılın ortalama vade değerleri yazılmak isteniyor. Ne yapılabilir?

C: Cari devir fişi silinir. Tekrar cari devri yapılır. Cari devir yapılırken “Ortalama Vade Tarihi Hesapla” parametresi işaretlenir.

S: Çeklerin devri yapıldıktan sonra gelen eski yıla ait çek yeni yıla nasıl girilir?

C: Yeni yıl şirketinde Çek/Senet Kartı / Yeni Kart bölümünden devir çeki için kart açılır. 3. Sayfadaki Devir Çeki parametresi işaretlenmelidir.

S: Banka modülü için devir işlemi yapıldı. Ancak yeni döneme ait POS  (kredi kartı) hareketler detaylı devir olmadı. (Vadelere göre ayrı değil, tek devir rakamı geldi.) Ne yapmalıyım?

C: Kredi kartı tahsilatı için açılan banka kartındaki Takas Hesap Kodu alanına ilgili banka kodu girilmelidir. (Kredi kartı tahsilatlarının geçtiği banka kodu) Ayrıca devir sırasında “Yeni Dönem Vadeli Pos Hareketlerini Devret” parametresi işaretli olmalıdır.

S: İşletme Defteri modülünde yeni yıl şirketinde (Yeni dönem açılışı sonrası ocak ayında) Önceki Aydan Devreden KDV, KDV Beyannamesi’ne gelmiyor. Ne yapmalıyım?

C: Sistem Yönetimi (EtaSQLSYS) Devir İşlemleri / Yeni Döneme Devir İşlemi bölümünden, Eski Yıl Şirketi ve Yeni Yıl Şirketi seçilerek İşletme Defteri modülü için devir işlemi yapılmalıdır. Devreden KDV değeri manuel olarak da girilebilir. Bu işlem için, İşletme Defteri modülünde Beyannameler / Kdv Beyannamesi / Ortak Tanımlar’da “Önc.Y.Dev.Diğer Kdv” bölümünde devreden kdv tutarı yazılır.

S: Eski yıl şirketinden oluşturulan muhasebe kapanış fişi yeni yıl şirketine açılış fişi olarak nasıl aktarılabilir?

C: Yeni yıl şirketine girilir. Muhasebe Fişi / Açılış Kapanış Fişleri / Açılış Fişi Oluşturma (Kapanış Fişinden) bölümüne girilir. Şirket Kodu bölümüne eski yılın şirketi seçilir. F2-Kayıt ile açılış fişi oluşturulur.

Comments are closed.