e defter muhtelif tadilatlar

Berat dosyalarının (GIB) Gelir İdaresi Başkanlığına on-line olarak gönderilmesi ve onaylanmış beratların geri alınması sağlandı. Online işleminin yapılabilmesi için, e-defter genel parametreler ekranına On-line berat aktarımı parametresi ilave edildi.

Defterlerin entegratör sunucusuna gönderilerek saklanması sağlandı. Saklama işleminin yapılabilmesi için, E-Defter Entegratör takibi opsiyonu olmalı ve e-defter genel parametreler ekranında Entegratör bilgileri tanımlı olmalıdır.

Defterlerin mühürleme işleminin 32bit veya 64bit olarak yapılması sağlandı. Böylelikle mühürleme işleminin daha hızlı ve daha büyük dosya boyları için yapılması sağlandı.

Defterlerin browser ile görüntülenmesine ilave olarak kullanıcı parametrelerine, Eta .Net Browser seçeneği ilave edildi. Böylelikle 32bit veya 64Bit işletim sistemine göre 65 MB ve üzeri dosyaların görüntülenmesi sağlandı.

Defterler GİB tarafından onaylanmış ise, Muhasebe modülü servis işlemlerinin (Hesap nakli, Toplu belge türü değişikliği,Yevmiye madde numaralama vb.) yapılmaması sağlandı.

Defter oluşturma işlemi öncesinde, çalışan muhasebe hesaplarının sistemde kayıtlı olup olmadığı ve ara hesap çalışma kontrollerinin yapılması sağlandı. E-defter kontrol raporlarına, Hesap planı kontrol raporu ilave edildi.

Yevmiye madde sıralama ekranında, Borç/Alacak kalemleri sıralama seçenekleri (0:Yok, 1:B/A, 2:B/A+Hesap no) ilave edildi. Sıralama işleminin daha hızlı şekilde çalışması sağlandı.

Defter oluşturulması işlemlerinin daha hızlı yapılması, büyük datalarda dosyaların orantısal olarak parçalanması, Utf-8 standartlarına göre (€-euro, £-pound, vb.) karakterlerin kullanılabilmesi sağlandı.

Defterlerin Yedeklenmesi için, yedeklenecek dosya türlerinin e-defter genel parametresinde tanımlanması sağlandı. E-Defter servis/dosya işlemleri menüsüne, Defterleri yedekleme ekranı ilave edildi. Aylık devir işlemi yapılırken, genel parametrede seçili olan dosya türlerinin yedeklenmesi sağlandı.

Comments are closed.