E-FATURA

KULLANICILİSTESİ.CSV DOSYASINDAN ETA’YA TRANSFER İŞLEMİNDE DÜZENLEME

E-Fatura Modülü, Servis/Dosya İşlemleri, E-Fatura Kullanan Kuruluşları Cari Karta İşleme bölümünden transfer yapıldığında, Kullanıcılistesi.csv dosyasından ETA’ya transfer yapılırken, aynı firmaya ait birden fazla cari kart varsa, tüm cari kartların güncellenmesi sağlandı.

DÖVİZLİ FATURALARA AİT DÖVİZ BİLGİLERİNİN XML DOSYASINA AKTARILMASI

E-Fatura Dosya Oluşturma işleminde dövizli faturalara ait döviz bilgilerinin XML dosyasına aktarılması sağlandı. Konu ile ilgili olarak fatura fişine ait E-Fatura Bilgileri ekranına Dövizli Belge parametresi eklendi. Bu parametre 0:Hayır ise TL faturası olarak tüm değerler TL cinsinden oluşturulur, 1:Evet ise dövizli fatura olarak tüm değerler döviz cinsinden oluşturulur, 2:Döviz Gösterimli ise dosya yine TL cinsinden oluşturulmasına rağmen görüntüleme esnasında döviz değerleri görüntülenir.

E-FATURA DİZAYNINDA DÜZENLEME

E-Fatura dizaynında yalnız yazısının çıkması sağlandı.

SİPARİŞ NO VE SİPARİŞ TARİHİ BİLGİLERİNİN XML DOSYASINA AKTARILMASI

E-Fatura Dosya Oluşturma işleminde Sipariş No ve Sipariş Tarihi bilgilerinin de XML dosyasına aktarılması sağlandı. Konu ile ilgili olarak fatura fişine ait E-Fatura Bilgileri ekranına Sipariş No ve Sipariş Tarihi sahaları eklendi.

XSLT ŞEMA DİZAYN DOSYASINA GÖRE XML DOSYASININ OLUŞTURULMASI

E-Fatura Dosya Oluşturma ekranına Şema Dosyası seçimi eklenerek istenilen XSLT şema dizayn dosyasına göre XML dosyasının oluşturulması sağlandı.

ŞEMA DOSYALARINDA DÜZENLEME

Genel faturalar için “efatura.xslt”, kalem açıklamalı faturalar için “efatura_kalemack.xslt”, ek vergili faturalar (ÖTV, TEVKİFAT, STOPAJ vb.) için “efatura_ekvergi.xslt” şema dosyaları hazırlandı. Bu şema dosyalarına, dövizli fatura olarak da görüntülenmesi için XSLT komut satırları eklendi.

E-FATURA’DA TİCARET SİCİL NO VE İŞLETME MERKEZİ BİLGİLERİ

E-Fatura dosya oluşturma işleminde Ticaret Sicil No ve İşletme Merkezi bilgilerinin de işleme katılması sağlandı.

E-FATURA’DA SAHA DEĞİŞİKLİĞİ YAPILABİLMESİ

E-Faturada değiştirilmesi engellenen bazı sahaların değiştirilebilmesi için E-Fatura/Servis bölümüne E-Fatura kayıt düzeltme seçeneği eklendi

E-FATURA’DA ENTEGRATÖR SUNUCUSUNDAN CARİ HESAPLARIN GÜNCELLENMESİ

E-Fatura/Servis bölümünde e-Fatura kullanan kuruluşları cari kartlara işleme kısmına İşlem şekli eklenerek entegratör sunucusundan seçeneği ile entegratöre bağlanarak e-Fatura kullanan cari kartların vergi hesap numarası veya kimlik numarasından bulunarak e-Fatura seçeneğinin evet yapılması ve sunucuda bulunan e-mail adresinin alınması sağlandı.

E-FATURA GENEL PARAMETRELER EKRANINA İLAVELER

E-Fatura dosya oluşturma işleminde kullanılmak üzere E-Fatura Genel Parametreleri ekranına Açıklama Bilgileri sayfası eklendi. FİŞ AÇIKLAMA BİLGİLERİ grubunda yer alan parametreler ile İşletme Bilgileri (Ticaret Sicil No ve İşyeri Merkezi), E-Fatura Belge Notu, Açıklama 1-2-3 sahalarının parametrik olarak XML dosyasına katılması sağlandı. Başlık Açıklamalarını Birleştir parametresi “Evet” olarak işaretlenirse bu bilgilerin tek bir grubu içerisinde oluşması sağlandı. E-Fatura dosya oluşturma işleminde faturaya ait irsaliye numarası ve irsaliye tarihi bilgilerinin XML dosyasına katılması sağlandı.

E-FATURA DÖNÜŞTÜRME SEÇENEĞİ İLAVESİ

E-Fatura/Servis bölümüne e-fatura dönüştürme seçeneği eklenerek verilen kriterlere uyan faturaların e-Fatura haline dönüştürülmesi sağlandı.

FİŞ DETAY AÇIKLAMA BİLGİLERİNİN XML DOSYASINA KATILMASI

Fiş Detay Açıklama Bilgileri grubunda yer alan parametre ile Detay Açıklama Bilgilerinin parametrik olarak başlıklı veya başlıksız bir şekilde XML dosyasına katılması sağlandı. Detay Açıklamaları Birleştir parametresi “Evet” olarak işaretlenirse bu bilgilerin tek bir grubu içerisinde oluşması sağlandı. Detay Açıklamaları Başlık Açıklamaları İle Birleştir parametresi “Evet” olarak işaretlenirse birleştirilmiş Detay Açıklama bilgilerinin Fiş Açıklama Bilgilerinin yer aldığı grubu içerisinde yer alması sağlandı.

FİŞ KALEM AÇIKLAMA BİLGİLERİ GRUBUNUN XML DOSYASINA KATILMASI

Fiş Kalem Açıklama Bilgileri grubunda yer alan parametreler ile Açıklama, Açıklama 1-2-3 sahalarının ve satır tipi “3” olan Açıklama Satırlarının parametrik olarak XML dosyasına katılması sağlandı. Kalem Açıklamalarını Birleştir parametresi “Evet” olarak işaretlenirse bu bilgilerin tek bir grubu içerisinde oluşması sağlandı.

2-DİGİTAL PLANET (TEST) SEÇENEĞİ İLAVESİ

E-Fatura Genel Parametreleri ekranında yer alan Entegratör Firma parametresine test işlemlerinde kullanılmak üzere “2-Digital Planet (Test)” seçeneği eklendi.

ŞEMA DOSYASI SAHASI

E-Fatura modülü içerisindeki E-Fatura Dosya Oluşturma ekranına XML dosyasında kullanılacak Şema Dosyası sahası eklendi. E-Fatura Genel Parametreler ekranında tanımlı şema dosyasının default olarak bu sahaya taşınması ve isteğe bağlı olarak değiştirilebilmesi sağlandı.

XML’DE KÜSURAT DEĞERLERİNDE DÜZENLEME

Oluşan XML’deki miktar ve fiyat hanesindeki küsurat değerlerinin faturada girilen küsurat değerleri ile aynı oluşması sağlandı.

E-FATURA GERİ YÜKLEME İŞLEMLERİ

Geri yükleme işleminde sonra faturanın vergiler sekmesinde KDV oranı seçtiğinde faturaya KDV hesaplamasının yapılması sağlandı.

Comments are closed.